Công an khu vực là gì? Quyền hạn nghĩa vụ của công an khu vực?

Bởi Phạm Nhật Thăng - 18/05/2022
view 52
comment-forum-solid 0
Cảnh an khu vực hay cảnh sát khu vực chỉ có quyền nắm tình hình, kiểm soát số lượng cơ sở thương mại trên địa bàn quản lý để có biện pháp xử lý kịp thời. Hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nên do thanh tra hoặc đoàn thanh tra thực hiện.

1- Công an khu vực là gì

Đội công an khu vực thuộc lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, có chức năng bảo đảm quản lý về an ninh, trật tự, trực tiếp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật, góp phần việc bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn mình phụ trách.

[a] Quyền hạn của công an khu vực 

Khoản 3, Điều 8, Thông tư số 12/2010/TT- BCA quy định về thẩm quyền của Công an thành phố: "Nắm rõ tình hình, số lượng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, lập danh sách, thống kê. về số lượng cơ sở và số người làm việc trong các cơ sở kinh doanh đó; tiếp nhận hồ sơ cam kết bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự; tuân thủ các quy định của Đạo luật An ninh và ra lệnh quản lý các cơ sở cho thuê lưu trú trong phạm vi quyền hạn của mình; phối hợp với Công an cấp trên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thương mại có điều kiện về an ninh, trật tự, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh theo thẩm quyền. , thứ tự của các cơ sở thương mại đó; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo Công an cấp trên về công tác quản lý ngành, nghề có điều kiện trên địa bàn thành phố".

[b] Nghĩa vụ của công an khu vực

(1) Nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, đề xuất với cấp ủy, ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan Công an cấp trên các chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tổ chức thực hiện các cam kết, kế hoạch và biện pháp này.

(2) Làm hạt nhân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; hướng dẫn, kiểm tra, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền.

Công an xã có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với cấp ủy, ủy ban nhân dân cùng cấp phương hướng, kế hoạch, nội dung, hình thức, biện pháp phát động, duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa, cảm hóa quần chúng nhân dân về bảo vệ an ninh Tổ quốc; giải quyết việc xây dựng, củng cố và đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, giúp các tổ chức này hoạt động có hiệu quả, trở thành hạt nhân thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã.

(3) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức thi hành pháp luật về quản lý, giáo dục đối tượng bị phạt quản chế, cải tạo không giam giữ, người bị kết án phạt tù về quản thúc tại địa bàn; chăm sóc người được đặc xá, người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù được chăm sóc liên tục theo quy định của pháp luật.

(4) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật; bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội; bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong cộng đồng.

(5) Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, chứng minh nhân dân và các giấy tờ đi lại khác; quản lý vật liệu nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; quản lý an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn xã theo phân cấp và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an.

(6) Tiếp nhận, phân loại, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; kiểm tra người, đồ vật, giấy tờ tùy thân, thu giữ hung khí, hung khí của người có hành vi trái pháp luật đang thực hiện hành vi; tổ chức sơ cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường và báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền; lập hồ sơ ban đầu, thu thập lời khai của người bị hại và những người làm quen trong hồ sơ, thu giữ, bảo quản vật chứng theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an; cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, thông tin thu thập được và tạo điều kiện cho các cơ quan liên quan xác minh, xử lý vụ việc.

(7) Tổ chức truy bắt hung thủ gây án, đối tượng có quyết định truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn xã; áp giải người bị bắt đến cơ quan công an cấp trên tiếp theo.

(8) Phạt vi phạm hành chính; lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác đối với người phạm tội trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công an.

(9) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân của thành phố hợp tác trong hoạt động, cung cấp thông tin và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. .

(10) Trong trường hợp khẩn cấp, để sơ cứu nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ hoặc trục xuất người thực hiện hành vi, người ra quyết định khám xét huy động người, phương tiện của tổ chức, cá nhân. phải trả lại ngay phương tiện đã huy động khi hết tình huống và báo cáo ngay với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp. Trong trường hợp có thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật; Những người được gọi nhập ngũ bị thương hoặc bị giết phải được điều trị theo chính sách của Nhà nước.

(11) An ninh xã hội trong đô thị.

(12) Tham gia nhập ngũ và tuyển chọn vào lực lượng vũ trang nhân dân; luyện tập, diễn tập thực hiện các phương án quốc phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố nghiêm trọng khác.

(13) Xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh về chính trị, tổ chức và nghiệp vụ.

(14) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về thừa kế (luật sư thừa kế) của Công ty Luật TNHH Everest

2- Công an khu vực có được kiểm tra các cơ sở kinh doanh không

Câu hỏi Tóm tắt: Công an địa phương có quyền kiểm tra các ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện như nhà nghỉ, hiệu cầm đồ, karaoke, bán điện thoại di động, bán gas, chợ Lê và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện nào khác không?

[a] Luật sư tư vấn pháp luật

Chúng tôi tư vấn như sau:

- Căn cứ pháp lý: Thông tư số 33/2010/TT-BCA

- Nội dung tư vấn

Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 33/2010/TT-BCA liên quan đến điều kiện an toàn, đặt hàng, ngành kinh doanh quy định thẩm quyền kiểm tra cơ sở kinh doanh thương mại có điều kiện như sau:

''3. Quyền kiểm soát: (a) Chỉ lực lượng Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở thương mại mới có thẩm quyền giám sát định kỳ việc tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự và điều kiện của cơ sở kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 72/2009 / NĐCP và Thông tư này. (b) Đơn vị nghiệp vụ Công an các cấp chỉ được quyền kiểm tra cơ sở trên địa bàn khi có dấu hiệu vi phạm, phức tạp về an ninh, trật tự nhưng sau khi kiểm tra phải có văn bản. kết quả và xử lý đến Công an đơn vị đã cấp giấy chứng nhận. (c) Công an các cấp theo chức trách, nhiệm vụ được giao khi thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao công tác bảo vệ an ninh, trật tự khi kiểm tra đột xuất phải được sự đồng ý của người quản lý đơn vị. chấp thuận hoặc chỉ đạo của cảnh sát cấp cao. (d) Cơ quan công an cấp trên có quyền kiểm soát việc tuân theo quy định và điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở thương mại theo chỉ đạo của cơ quan công an cấp dưới".

Như vậy, cơ quan công an có thẩm quyền trong quá trình quản lý phải giám sát việc tuân thủ các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Cơ quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh có thẩm quyền theo dõi việc thực hiện các quy định về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh có điều kiện hoặc trong trường hợp pháp luật có quy định trên.

Hơn nữa, trong các văn bản của Bộ Công an quy định về lực lượng Cảnh sát khu vực thì Cảnh sát khu vực thuộc lực lượng Công an bình dân, công tác cấp Công an các quận, huyện, các đồn, Công an thành phố chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự thực hiện các nhiệm vụ khác do Công an cấp trên giao như quản lý ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

[b] Cảnh sát khu vực kiểm tra cơ sở kinh doanh trên địa bàn khi phát hiện vi phạm

Và theo Điểm b, Điểm c, Khoản 3, Điều 7 của Thông tư số 33/2010/TT-BCA:

Đơn vị nghiệp vụ Công an các cấp chỉ được phép kiểm tra cơ sở vật chất trên địa bàn chỉ khi có dấu hiệu vi phạm hoặc phức tạp về an ninh, trật tự mà sau khi kiểm tra phải có văn bản thông báo kết quả và hình thức xử lý cho Công an đơn vị đã cấp giấy chứng nhận ”hoặc“ Công an các cấp theo chức năng của mình Khi có yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, củng cố an ninh, bảo vệ trật tự, cần thanh tra đột xuất thì phải được thủ trưởng đơn vị đồng ý hoặc chỉ đạo của cơ quan Công an.

Vì vậy, cảnh sát khu vực chỉ được kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn khi phát hiện vi phạm và phải thông báo kết quả kiểm tra cho đơn vị có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận hoặc kiểm tra khi có yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, củng cố an ninh, bảo vệ . , và việc kiểm tra không báo trước phải được sự đồng ý của giám đốc hoặc cấp trên của cảnh sát

Theo thông tin của bạn, cảnh sát khu vực có quyền tiến hành kiểm tra theo chỉ đạo của cấp trên, hoặc trong trường hợp phát hiện có bảo kê. vi phạm và trật tự, họ có quyền kiểm tra cơ sở kinh doanh. các điều kiện như kinh doanh nhà nghỉ, tiệm cầm đồ, karaoke, kinh doanh điện thoại di động, kinh doanh gas, khu vực chợ và các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện khác.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý đăng ký bản quyền tác giả của Công ty Luật TNHH Everest

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Công an khu vực là gì? Quyền hạn nghĩa vụ của công an khu vực? được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Công an khu vực là gì? Quyền hạn nghĩa vụ của công an khu vực? có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.21232 sec| 1054.422 kb