Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí

Bởi Trần Thu Thủy - 31/08/2021
view 287
comment-forum-solid 0

Mẫu đơn đề nghị được sử sụng rất phổ biến, một trong số đó là mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ kinh phí. Mẫu đơn này sử dụng cho cá nhân tổ chức gặp vấn đề về kinh phí sự vụ cụ thể.

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu đơn đề nghị giảm học phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lp)

Kính gửi: (Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học)

Họ và tên:………

Ngày, tháng, năm sinh:……….

Nơi sinh:……

Lớp: …………….Khóa:………… Khoa:….

Mã số sinh viên:……….

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86)

Đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí (ghi rõ tên cơ sở đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí, cấp học và trình độ đào tạo):

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

Xác nhận của Khoa

(hoặc bộ phận Quản lý sinh viên)

…, ngày …. tháng …. năm……

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm nội dung về mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp Tại đây

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

................ , ngày tháng năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp

---------------

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội............................. (1)

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Họ và tên:..............................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:........................................................ Giới tính......................

Địa chỉ nơi cư trú: .................................................................................................

Điện thoại:.............................................................................................................

Số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân:.................................................

Ngày cấp: ..........................................Nơi cấp:..........

Số sổ bảo hiểm xã hội/Mã số bảo hiểm xã hội:......................................................

Bệnh nghề nghiệp được phát hiện:........................................................................

Nghề nghiệp gây ra bệnh nghề nghiệp được phát hiện:........................................

Tên doanh nghiệp, cơ sở (nơi làm việc gây ra bệnh nghề nghiệp):.......

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ

Đề nghị hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số..../2020/NĐ-CP ngày.. .tháng... năm 2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

(i) Kinh phí đề nghị hỗ trợ(2):

Hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp, với số tiền là:...................................đồng

Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp, với số tiền là:................................... đồng

(ii) Hình thức nhận kinh phí hỗ trợ(3)

Hình thức thanh toán chuyển khoản:

Số tài khoản:.........................................................................................................

Ngân hàng.............................................................................................................

Hình thức thanh toán tiền mặt:

Tại cơ quan BHXH □ Qua tổ chức dịch vụ BHXH

Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng: 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ............ xem xét, hỗ trợ theo quy định.

Tài liệu có gửi kèm theo:

....................................

....................................

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Mục (1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội.

Mục (2) Đánh dấu X vào ô trống □ các nội dung đề nghị hỗ trợ và ghi cụ thể số tiền tương ứng với mỗi nội dung đề nghị.

Mục (3) Chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt và ghi cụ thể như sau:

Nếu chọn hình thức chuyển khoản thì ghi đầy đủ thông tin tài khoản của người lao động đề nghị được hỗ trợ;

Nếu lựa chọn hình thức trả bằng tiền mặt, thì chỉ được lựa chọn 01 phương thức nhận tiền và đánh dấu X vào ô trống □ tương ứng.

Xem thêm các mẫu hợp đồng khác tại: Mẫu hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.31851 sec| 1033.594 kb