Đơn xin bảo lãnh người đi cai nghiện bắt buộc theo quy định mới nhất

0
101
Đánh giá

Trên thực tế, bên có nghĩa vụ trong các quan hệ nghĩa vụ sẽ là bên bảo đảm trong biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình. Trong nhiều trường hợp, bên có nghĩ vụ không đủ điều kiện để đảm nhận sự bảo đảm đó đối với bên có quyền. Để tạo điều kiện cho các bên giao kết hợp đồng và xác lập quan hệ nghĩa vụ mà vẫn đảm bảo quyền lợi cho các bên ngay cả khi người có nghĩa vụ không có tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đó, pháp luật quy định người thứ ba có thể đứng ra cam kết trước người có quyền về việc thay đổi người có nghĩa vụ để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ. 

bảo lãnh người đi cai nghiện bắt buộc
bảo lãnh người đi cai nghiện bắt buộc

Bảo lãnh là gì? Quy định pháp luật về bảo lãnh

Bảo lãnh là gì?

Trên thực tế, bên có nghĩa vụ trong các quan hệ nghĩa vụ sẽ là bên bảo đảm trong biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình. Trong nhiều trường hợp, bên có nghĩ vụ không đủ điều kiện để đảm nhận sự bảo đảm đó đối với bên có quyền. Để tạo điều kiện cho các bên giao kết hợp đồng và xác lập quan hệ nghĩa vụ mà vẫn đảm bảo quyền lợi cho các bên ngay cả khi người có nghĩa vụ không có tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đó, pháp luật quy định người thứ ba có thể đứng ra cam kết trước người có quyền về việc thay đổi người có nghĩa vụ để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ. 

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về bảo lãnh như sau: ” Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền- bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ – bên được bảo lãnh trong trường hợp khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Vậy liệu bảo lãnh người đi cai nghiện bắt buộc có như vậy không? 

Quy định pháp luật về bảo lãnh

  • Chủ thể bảo lãnh

Các bên bảo lãnh bao gồm 3 bên: Bên bảo lãnh, bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. 

  • Đối tượng bảo lãnh 

Đối tượng bảo lãnh thường là cam kết của người bảo lãnh đối với người nhận bảo lãnh. Tuy nhiên để có thể thực hiện được cam kết đó thì người bảo lãnh phải có tài sản hoặc công việc phù hợp để bù lại lợi ích cho bên nhận bảo lãnh trong trường hợp người được bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ. Tham khảo thêm bài viết về bảo lãnh nhận hàng

  • Thời hạn thực hiện bảo lãnh

Căn cứ điều 335 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thì bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩ vụ khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình. Vậy quy định về bảo lãnh người đi cai nghiện bắt buộc như thế nào?  

Quy định về đi cai nghiện bắt buộc

TH1: Đối tượng áp dụng biện pháp bắt buộc đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện là người từ đủ 18 tuổi trở lên

Căn cứ theo Nghị định 136/2016/NĐ-CP, các đối tượng thuộc một trong ba trường hợp sau đây thuộc trường hợp phải đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

  • Có nơi cư trú ổn định
  • Có nơi cư trú ổn định nhưng bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường hoặc thị trấn do nghiện ma túy. Việc chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại phải được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định.

Tham khảo thêm bài viết về bảo lãnh khoản vay nước ngoài

– Trường hợp 2: Cá nhân áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Cá nhân chưa đủ 18 tuổi cũng cần áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện khi thuộc một trong hai TH sau theo quy định của Luật phòng chống ma túy năm 2021:

+ Cá nhân từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi: Là người nghiện ma túy đã được áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường hoặc thị trấn tuy nhiên vẫn còn nghiện. Hoặc cá nhân nghiện ma túy không có nơi cư trú nhất định sẽ được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ.Tuy nhiên, địa điểm và cơ sở cai nghiện cần phải phù hợp với độ tuổi của người đi cai nghiện bắt buộc.

+ Người nghiện ma túy là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi do chính bản thân hoặc được gia đình làm đơn xin bảo lãnh người đi cai nghiện bắt buộc thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc riêng phù hợp với độ tuổi người cai nghiện. Trường hợp này cần phụ thuộc vào ý chí, nguyện vọng của người cai nghiện hoặc của gia đình khi không có đủ khả năng, điều kiện hoặc vì những lý do khác mong muốn được cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Mẫu đơn xin bảo lãnh người đi cai nghiện bắt buộc theo quy định mới nhất như thế nào?

bảo lãnh người đi cai nghiện bắt buộc
bảo lãnh người đi cai nghiện bắt buộc

Đơn xin bảo lãnh người đi cai nghiện bắt buộc theo quy định mới nhất

Phần dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn mẫu đơn xin bảo lãnh người đi cai nghiện bắt buộc theo quy định mới nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN XIN BẢO LÃNH NGƯỜI CAI NGHIỆN

(V/v: Xin bảo lãnh đối tượng cai nghiện………………)

– Căn cứ Luật phòng chống ma túy năm 2021

– Căn cứ Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. 

Kính gửi: CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ…….

Tên tôi là:………………………….. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Là:…………

Của đối tượng:………………….. Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

Là:…………. ( hiện đang cai nghiện tại Cơ sở theo Quyết định số:………….)

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Con trai hiện tôi đang cai nghiện tại trung tâm Cai nghiện…………… từ ngày…/…/… đến nay là….tháng. Hiện nay, tôi muốn bảo lãnh cho con trai tôi có thể thực hiện việc cai nghiện tại gia đình để tiện việc chăm sóc cháu tốt hơn.

Do vây, tôi làm đơn này kính đề nghị Trung tâm cai nghiện….. cho tôi được bảo lãnh cho con trai tôi ………… được cai nghiện tại gia đình như mong muốn.

Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo lãnh người đi cai nghiện bắt buộc trong quá trình con trai tôi cai nghiện tai nhà.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết như đã đề xuất.

Tôi xin cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là các quy định pháp luật về bảo lãnh người đi cai nghiện bắt buộc. Nếu bạn đang quan tâm đến các vấn đề pháp lý liên quan đến bảo lãnh, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết trên trang pháp trị. 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn