Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

Bởi Trần Thu Hoài - 29/08/2021
view 353
comment-forum-solid 0

Một trong những hợp đồng được doanh nghiệp quan tâm là hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng mới nhất.

mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

Hợp đồng thuê nhà xưởng hoặc thuê kho bãi để sản xuất kinh doanh là một trong những loại hợp đồng pháp lý quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình.

Một hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi chặt chẽ sẽ tạo điều kiện kinh doanh ổn định cho doanh nghiệp.

Tham khảo nội dung liên quan về hợp đồng thuê đất nông nghiệp Tại đây

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Hôm nay, ngày ……….. tháng ……….. năm ………… tại Phòng Công chứng số ………………………………..……. (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm:

Bên cho thuê đất (sau đây gọi là bên A)

Ông (Bà):……………………………

Sinh ngày:……………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày ……………….. tại 

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ……………………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày…………………. tại 

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Cùng vợ là bà: ………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………. cấp ngày …………. tại ……………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………….

Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ……………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………. cấp ngày ……………… tại ……………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………….

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên:…………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:………………. cấp ngày ……………….. tại 

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………..

Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:…………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………. cấp ngày……………… tại ………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………..

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …….. ngày …….do ……… lập.

Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ……………………………………………………………….

Trụ sở: ………………………………………………………………………………

Quyết định thành lập số:……….. ngày…… tháng …… năm……..do ………………..  cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…… ngày…….. tháng …… năm…………….

do ………………………………………..  cấp.

Số Fax: ………………. Số điện thoại:……………………………………..

Họ và tên người đại diện: ………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………. cấp ngày ……………….. tại ……………….

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……….. ngày ……….do …….. lập.

Bên thuê đất (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

Thửa đất cho thuê

Diện tích đất cho thuê: ……………………………………..……… m2

Loại đất: ………………………………………………………………………

Hạng đất (nếu có)

Thửa số: ………………………………………………………………………………

Tờ bản đồ số: …………………………………………………….……………………………

Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………………………….………

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ……. do ….. cấp ngày …….. tháng ..… năm………

Tài sản gắn liền với đất (nếu có): …………………..………………….

Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

Thời hạn cho thuê là ……… kể từ ngày … tháng … năm …… đến ngày …. tháng …… năm ….

Số tiền thuê đất (bằng số) là: ………………………….. đ/năm (tháng), (bằng chữ):

Thời điểm thanh toán: ……………..………………………………

Phương thức thanh toán: ………………………………………………

Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.

Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không hủy hoại làm giảm giá trị của đất.

Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

Cam kết khác: ………………………………….………….

Hợp đồng này lập tại ………ngày ….. tháng …. năm ….., thành …… bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân …………. dưới đây xác nhận.

Bên thuê đất

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có)

Bên cho thuê đất

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Xem thêm các mẫu hợp đồng khác tại: Mẫu hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

Trần Thu Hoài

Trần Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai "Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng. "

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19902 sec| 1057.461 kb