Khái quát về đầu tư

Bởi Trần Thu Thủy - 03/01/2020
view 641
comment-forum-solid 0
Đầu tư là một thuật ngữ phổ biến thường được sử dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xây dựng hoặc pháp lý. Trong mỗi lĩnh vực, đầu tư lại được tiếp cận dưới các góc độ khác nhau nên cách hiểu về thuật ngữ này khá đa dạng.

1- Khái quát về đầu tư 

Đầu tư là một thuật ngữ phổ biến thường được sử dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xây dựng hoặc pháp lý. Trong mỗi lĩnh vực, đầu tư lại được tiếp cận dưới các góc độ khác nhau nên cách hiểu về thuật ngữ này khá đa dạng.

Trên phương diện kinh tế vĩ mô, các tác giả William F.Sharpe, Gordon J. Alexander, David J.Flower cho rằng: đầu tư (investment) có nghĩa là sự hy sinh giá trị chắc chắn ở hiện tại để đạt được giá trị (có thể không chắc chắn) trong tương lai. 

Giá trị ở hiện tại có thể là tiền, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động và trí tuệ. Giá trị tương lai là sự gia tăng lợi ích trực tiếp về tài sản, cơ sở vật chất hoặc là sự gia tăng lợi ích gián tiếp như giải quyết việc làm cho nguồn lao động. Quan điểm của hai học giả nổi tiếng này tương đồng với cách định nghĩa truyền thống của Từ điển tiếng Việt về đầu tư: bỏ nhân lực, tài lực, vật lực vào công việc gì, trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế, xã hội”.

Như vậy, theo nghĩa rộng, đầu tư được tiếp cận là một hoạt động sử dụng các nguồn lực hiện tại để tạo ra những tài sản vật chất hoặc trí tuệ mới cho xã hội, là động lực để phát triển nền kinh tế. Theo nghĩa hẹp, trong mỗi lĩnh vực chuyên ngành, khái niệm về đầu tư được tiếp cận cụ thể hơn.

Dưới góc độ tài chính, đầu tư là chuỗi các hoạt động chi và chuỗi hoạt động thu của chủ đầu tư, theo đó, chủ đầu tư sẽ bỏ vốn, mua nguyên vật liệu, thuê nhân lực và sau một thời gian nhất định, họ thu về lợi nhuận. Dưới góc độ pháp lý, đầu tư là hoạt động được thực hiện bởi các nhà đầu tư theo những cách thức do pháp luật quy định nhằm mục tiêu lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận (không có khả năng hoàn vốn trực tiếp).

Sự khác biệt về mục tiêu của chủ thể bỏ vốn đã phân chia đầu tư thành hai nhóm có bản chất pháp lý khác nhau: đầu tư có tính chất thương mại và đầu tư phi thương mại. Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của pháp Luật Đầu tư thường chỉ dừng lại hoạt động đầu tư có tính chất thương mại. Quan điểm lập pháp này được thể hiện rõ ràng trong các đạo luật về đầu tư, cụ thể là Luật Đầu tư năm 2005 và Luật Đầu tư năm 2014.

Tại Luật Đầu tư năm 2005 - văn bản pháp luật đầu tiên đưa ra định nghĩa về đầu tư, các nhà làm luật đã quan niệm đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Bổ trợ cho quy định này, Luật Thương mại năm 2005 đã nhận định hoạt động đầu tư là một bộ phận của hoạt động thương mại[3], do đó hoạt động đầu tư là hoạt động có mục đích sinh lời. Mười năm sau, Luật Đầu tư năm 2014 kế thừa tuyệt đối tư tưởng của Luật Đầu tư năm 2005 và thể hiện phân rõ ràng hơn khi giới hạn phạm vi điều chỉnh của đạo luật là hoạt động đầu tư kinh doanh tại điều luật đầu tiên.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

2- Phân loại đầu tư 

Về lý luận cũng như thực tiễn áp dụng, hoạt động đầu tư được thực hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, trên phạm vi địa lý rộng với nguồn vốn và mục đích đầu tư đa dạng. Vì thế, để quản lý hiệu quả hoạt động đầu tư cũng như phục vụ cho việc xây dựng chính sách pháp luật đầu tư, việc phân loại đầu tư theo nhóm tiêu chí là việc làm cần thiết. Cơ sở để đưa ra tiêu chí phân loại dựa trên nhu cầu quản lý của Nhà nước và nhu cầu nghiên cứu khoa học về đầu tư, theo đó. có thể phân loại đầu tư theo những tiêu chí sau:

Căn cứ vào nguồn vốn đầu tư, đầu tư có thể chia thành: đầu tư bằng nguồn vốn trong nước và đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài.

Đầu tư bàng nguồn vốn trong nước: ỉà các hoạt động đầu tư được thực hiện bàng nguồn vốn của ngân sách nhà nước và nguồn vốn của tư nhân (cá nhân, tổ chức trong nước). Quy mô của nguồn vốn trong nước bị phụ thuộc vào chính sách tài khóa của Chính phu trình độ phát triển kinh tế của đất nước.

Đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài: là hoạt động đầu tư được thực hiện hoặc được tài trợ bởi nguồn vốn từ chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế, việc lưu huyển vốn quốc tế diễn ra liên tục và thường chảy về các quốc gia đang phát triển,vốn là nơi nguồn vốn trong nước còn hạn chế.

Nguồn vốn nước ngoài khi vào quốc gia tiếp nhận đầu tư có nhiều hình thức trong đó phổ biến nhất là viện trợ phát triển chính thức (ODA- Official Development Assistance), nguồn vốn đầu tư trực tiếp (FDI- Foreign Direct Investment), khoản vay từ ngân hàng quốc tế... Các nguồn vốn này nếu được sử dụng hiệu quả thì chắc chắn đóng vai trò không nhở trong quá trình phát triển kinh tế của quốc gia tiếp nhận đầu tư.Căn cứ vào mục đích của nhà đầu tư, đầu tư có thể chia thành: đầu tư kinh doanh và đầu tư phi lợi nhuận. 

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

(i) Bài viết Khái quát về đầu tư được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

(ii) Bài viết Khái quát về đầu tư có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

(iii) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.20296 sec| 1010.523 kb