Kỹ năng của luật sư trong việc trao đổi, tiếp xúc với nguyên đơn

0
502
Đánh giá

Trong trường hợp trao đổi, tiếp xúc với nguyên đơn thì những yêu cầu khởi kiện có thể có là tranh chấp về hợp đồng vô hiệu do lỗi của bên mua bảo hiểm và yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu; tranh chấp về việc vi phạm nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ đã phát sinh hiệu lực pháp luật và các biện pháp khắc phục hậu quả về sự vi phạm nghĩa vụ đó của bên mua bảo hiểm.

Kỹ năng tiếp xúc, trao đổi với nguyên đơn là doanh nghiệp bảo hiểm

Kỹ năng của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng vô hiệu do lỗi của bên mua bảo hiểm và yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu

Lợi ích mà doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hướng tới khi ký kết hợp đồng bảo hiểm là số tiền thu được từ phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp bảo hiểm nhằm đổi lấy sự bảo đảm trước các rủi ro khi những rủi ro này chuyển sang cho doanh nghiệp bảo hiểm. Vì thế, để số tiền thu phí bảo hiểm không bị giảm đi, doanh nghiệp bảo hiểm phải hạn chế tối đa việc chi trả số tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm. Để đạt được mục đích này, doanh nghiệp bảo hiểm phải tìm ra những căn cứ chứng minh hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong trường hợp xảy ra tranh chấp (thường áp dụng trong trường hợp số tiền bảo hiểm phải chi trả quá lớn so với số tiền thu được từ phí bảo hiểm). Nếu muốn chứng minh hợp đồng vô hiệu, Luật sư cần tập trung khai thác thông tin nguyên đến hợp đồng vô hiệu, như căn cứ vào:

(i) Các điều kiện có hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ (điều kiện chung và điều kiện riêng)

Kỹ năng xác định hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ của luật sư bảo vệ và bên mua bảo hiểm là nguyên đơn trong tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ.

Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ. Kỹ năng xác định những căn cứ của hợp đồng bảo hiểm vô hiệu đã được đề cập ở phần kỹ năng xác định hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm khi Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bên mua bảo hiểm. Tuy nhiên, xuất phát từ vai trò là người bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm, những vấn đề mà Luật sư cần đi sâu khai thác và tập trung làm rõ chính là nguyên nhân của hợp đồng vô hiệu do lỗi của bên mua bảo hiểm. Nguyên tắc giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu là hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận. Tuy nhiên, trong quan hệ hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, khi hợp đồng vô hiệu do lỗi của bên mua bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn lại tất cả phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã nộp.

Bên mua bảo hiểm là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi có nhu cầu mua bảo hiểm. Vì thế khi xác định năng lực chủ thể ký kết hợp đồng của bên mua bảo hiểm, Luật sư cần xem xét tới năng lực hành vi dân sự của chủ thể là cá nhân, năng lực hành vi dân sự của chủ thể là bên mua bảo hiểm có phù hợp với quy định pháp luật của luật dân sự năm 2015 hay không. Ngoài ra, căn cứ vào đối tượng hợp đồng, mục đích kinh tế của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm được giới hạn bởi những điều kiện đặc thù.

Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm không tôn tại. Nguyên tắc xác định số tiền bảo hiểm/bồi thường đối với hợp đồng bảo hiểm tài sản căn cứ vào giá trị bảo hiểm (giá trị tài sản) tại thời điểm ký kết hợp đồng giữa hai bên. Giá trị bảo hiểm được xác định là giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng. Vì thế không thể tính toán được các điều, khoản bảo hiểm khác nếu như đối tượng của hợp đồng không tồn tại. Thế nhưng, bên mua bảo hiểm vẫn yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm gánh chịu rủi ro cho mình, điều đó có nghĩa là họ cố tình gian dối đế tạo lập nên một quan hệ bảo hiểm nhằm kiếm lợi từ quan hệ này. Ký kết hợp đồng cho đối tượng bảo hiểm không tồn tại là một hành vi trục lợi bảo hiểm bị pháp luật ngăn cấm.

Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 19006198

Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra. Xảy ra sự kiện bảo hiểm có nghĩa là đã xảy ra tổn thất, trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm đã phát sinh. Vì thế, trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không phát sinh, trong khi doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải trả số tiền bảo hiểm/số tiền bồi thường. bên mua bảo hiểm được nhận tiền bảo hiểm/bồi thường không có căn cứ. Do đó, đây là hành vi trục lợi bảo hiểm của bên mua bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm có hành vi lừa dối khi giao kết hợp đồng bảo hiểm. Lừa dối là việc bên mua bảo hiểm cố tình che giấu sự thật (cung cấp không đúng hoặc không cung cấp thông tin) nhằm mục đích để doanh nghiệp bảo hiểm không được biết những thông tin cần phải biết. Hành vi này xuất hiện nhiều trong quan hệ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Ở quan hệ hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, đó có thể là việc bên mua bảo hiểm không cung cấp đúng hoặc cung cấp thông tin thuyết phục doanh nghiệp bảo hiểm tin về những thông tin được cung cấp sai đó về tài sản được bảo hiểm, từ đó doanh nghiệp bảo hiểm xác định giá trị bảo hiểm cao hơn giá trị thực của tài sản dẫn đến bảo hiểm trên giá trị với mục đích hưởng được nhiều số tiền bảo hiểm hơn; hoặc dẫn đến việc doanh nghiệp bảo hiểm xác định giá trị bảo hiểm thấp hơn giá trị thực của tài sản dẫn đến bảo hiểm dưới giá trị nhằm mục đích cho bên mua bảo hiểm nộp phí bảo hiểm ít hơn.

Sau khi xác định được hợp đồng bảo hiểm vô hiệu do lỗi của bên mua bảo hiểm, Luật sư cần trao đổi với doanh nghiệp bảo hiểm về các thiệt hại thực tế xảy ra phát sinh từ lỗi của bên mua bảo hiểm để có sự thống nhất về yêu cầu khởi kiện cụ thể.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây