Tranh chấp phát sinh trong hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ - kỹ năng giải quyết và biện pháp khắc phục hậu quả

Bởi Nguyễn Hồng Thúy - 06/01/2020
view 641
comment-forum-solid 0
Tranh chấp phát sinh trong hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ xuất phát từ cả hai chủ thể hoặc một trong hai. Phạm vi bài viết dưới đây nhằm trình bày kỹ năng của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về việc vi phạm nghĩa vụ của các bên và biện pháp khắc phục hậu quả về sự vi phạm nghĩa vụ đó của bên mua bảo hiểm.

Kỹ năng giải quyết tranh chấp phát sinh trong hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

Trong trường hợp này, ngoài việc xác định hợp đồng phải đảm bảo các điều kiện có hiệu lực, Luật sư phải thực hiện những kỹ năng nghề nghiệp sau:

Khả năng khai thác thông tin để xác định sự vi phạm nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm dựa vào các điều, khoản về thực hiện nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm được thỏa thuận trong hợp đồng và các điều khoản tùy nghi có liên quan. Các trường hợp vi phạm nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm có thể xảy ra, đó là: vi phạm nghĩa vụ khai báo trung thực, chính xác về đối tượng được bảo hiểm; vi phạm nghĩa vụ thông báo khi có những thay đổi liên quan đến đối tượng bảo hiểm (gia tăng giá trị, gia tăng rủi ro...) ảnh hưởng đến xác suất xảy ra rủi ro và công tác bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm; vi phạm trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết để đề phòng, hạn chế tổn thất khi rủi ro xảy ra; vi phạm nghĩa vụ thông báo với doanh nghiệp bảo hiểm khi rủi ro xảy ra trong việc thanh toán bồi thường; vi phạm nghĩa vụ trả phí bảo hiểm (trả thiếu, trả chậm, không đúng phương thức)...

Kỹ năng xác định yêu cầu khởi kiện của doanh nghiệp bảo hiểm

Các quyền yêu cầu mà doanh nghiệp bảo hiểm có thể sử dụng để khởi kiện buộc BMBH phái thực hiện, đó là:

Quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm bồi thường những thiệt hại có thế phát sinh về việc vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm. Nghĩa vụ cung cấp thông tin của bên mua bảo hiểm không chỉ ở việc cung cấp những thông tin xác về đối tượng bảo hiểm, người được bảo hiểm... để có thể giao kết hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ mà còn ở việc thông báo những thay đổi liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, thông báo sự kiện bảo hiểm xảy ra. Nghĩa vụ cung cấp các thông tin của bên mua bảo hiểm rất quan trọng, ảnh hưởng đến việc đánh giá rủi ro, xem xét chấp nhận bảo hiểm hay không của doanh nghiệp bảo hiểm; là cơ sở để doanh nghiệp bảo hiểm đánh giá thiệt hại thực tế của tài sản được bảo hiểm, lồi của các bên gây ra thiệt hại, rủi ro có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không... để tính toán mức tiền bảo hiểm/bồi thường. Vì thế, khi bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ này, về nguyên tắc doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin, bồi thường những thiệt hại phát sinh. Tuy nhiên trên thực tế, doanh nghiệp bảo hiểm thường ưu tiên sử dụng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm hoặc giảm số tiền bảo hiểm/bồi thường phải trả khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, thậm chí không trả tiền bảo hiểm/bồi thường.

Quyền yêu cầu nộp phí bảo hiểm. Khi tham gia quan hệ hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, một trong những nghĩa vụ chính của bên mua bảo hiểm là nộp phí bảo hiểm đầy đủ, đúng thời gian, phương thức quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Vì thế khi bên mua vi phạm nghĩa vụ này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền khởi kiện bên mua bảo hiểm nộp phí bảo hiểm. Căn cứ để yêu cầu bên mua bảo hiểm nộp phí bảo hiểm là các điều, khoản mà các bên đã thỏa thuận về mức phí, thời gian, phương thức nộp. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm đã được xác lập với thỏa thuận về một thời hạn nộp phí và người mua bảo hiểm không nộp phí khi đã kết thúc thời hạn đó, sẽ không thể phát sinh trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm.

Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 19006198

Quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm tăng phí bảo hiểm. Quyền được tăng phí bảo hiểm đặt ra khi người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế tổn thất nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm.

Trong trường hợp này, Luật sư phải có sự tính toán kỹ về những lợi ích cũng như những bất lợi kinh tế khi lựa chọn áp dụng một chế tài cụ thể. Cơ sở của sự tính toán và phân tích từng chế tài phải dựa vào các yếu tố:

(i) ý chí tiếp tục thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp bảo hiểm

ii) lợi ích có thể thu được của doanh nghiệp bảo hiểm trong từng chế tài;

(iii) khả năng đáp ứng yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

Điều kiện thứ hai, doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm. Chứng cứ chứng minh doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường cho BMBH là các chứng từ do bộ phận tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm xuất.

Trường hợp khách hàng là bên thứ ba bị khởi kiện: chứng cứ chứng minh mức độ lỗi của bên thứ ba, loại trừ nghĩa vụ bồi thường của bên thứ ba. Luật sư xem xét các điều kiện:

(i) Có thiệt hại xảy ra;

(ii) Người thứ ba có lồi gây thiệt hại;

(iii) Mối quan hệ nhân quả giữa mức độ lồi của người thứ ba và thiệt hại thực tế;

(iv) Hành vi trái pháp luật.

Các giấy tờ cần phải có để DNBH yêu cầu bên thứ ba bồi hoàn, đó là: Giấy chuyển quyền đòi người thứ ba bồi hoàn của người được bảo hiểm; biên bản xác nhận của cơ quan chức năng về bằng chứng xác định thiệt hại do lỗi của người thứ ba gây ra và pha được người thứ ba xác nhận; chứng từ liên quan đến việc khắc phục. tài sản.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

 

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18862 sec| 1011.391 kb