Mã số doanh nghiệp và mã số thuế doanh nghiệp có phải là một không?

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 18/05/2022
view 38
comment-forum-solid 0

Mã số doanh nghiệp là gì? Mã số doanh nghiệp có trùng với mã số thuế không? Trong quá trình thành lập doanh nghiệp, việc đăng ký mã số thuế, mã số doanh nghiệp là bước vô cùng quan trọng. Mối quan hệ giữa mã số doanh nghiệp và mã số thuế là gì? Mã số thuế có trùng với mã số doanh nghiệp không? Bài viết dưới đây của chúng tôi hôm nay sẽ giúp bạn đọc có thêm những thông tin hữu ích về vấn đề này.

Mã số doanh nghiệp và mã số thuế doanh nghiệp có phải là một không? Mã số doanh nghiệp và mã số thuế doanh nghiệp có phải là một không?

Mã số doanh nghiệp được hiểu là gì?

Khái niệm mã công ty: Theo quy định tại điều 30 luật công ty năm 2014và điều 8 nghị định 78/2015 / NĐCP quy định mã công ty được hiểu như sau: Mã số doanh nghiệp là một dãy số được tạo ra. bởi Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp, cấp cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp được thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi công ty có một mã duy nhất không thể được sử dụng lại cho công ty khác. »

Như vậy, có thể hiểu mã số công ty là mã số mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký thành lập công ty cấp cho công ty để sử dụng trong quá trình hoạt động thương mại và sản xuất. Mã công ty được hiểu là mã số hóa công ty nhằm thuận tiện cho việc sử dụng, quản lý công ty về thuế, lĩnh vực hoạt động, tình trạng hoạt động hiện tại đối với các cơ quan nhà nước quản lý công ty cũng sẽ nhiều thuận tiện hơn và dễ dàng hơn.

Xem thêm: xuất khẩu lao đông nhật bản ngành ô tô

Quy định về mã số thuế công ty:

Như tên gọi của nó, mã số thuế công ty là một mã số mà các cơ quan nhà nước ấn định cho các công ty và được sử dụng trong các vấn đề thuế. Mã số thuế được cấp sau khi thành lập công ty và hoàn thành thủ tục đăng ký thuế.

Cũng giống như mã số doanh nghiệp, mã số thuế của mỗi công ty là khác nhau. Việc một công ty được cấp một mã số thuế riêng để sử dụng trong quá trình hoạt động thương mại và sản xuất, cụ thể là liên quan đến hoạt động thuế. Mã số thuế công ty được sử dụng trong quá trình công ty làm việc trong lĩnh vực quản lý thuế doanh nghiệp đối với cơ quan công quyền của công ty cũng sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều. .

Xem thêm: xuất khẩu lao đông hàn quốc cho nữ

Mã số doanh nghiệp và mã số thuế doanh nghiệp có phải là một không?

Theo Điều 30, Luật Công ty 2014 và Điều 8, Nghị định 78/2015 / NĐCP quy định Mã công ty như sau:

“Điều 30. Mã số doanh nghiệp

1. Mã số doanh nghiệp là dãy số do Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cấp cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp thành lập và nhập trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi công ty có một mã duy nhất không thể được sử dụng lại cho công ty khác.

2. Mã công ty được sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các thủ tục hành chính và các quyền, nghĩa vụ khác.

Mã số doanh nghiệp và mã số thuế doanh nghiệp có phải là một không? Mã số doanh nghiệp và mã số thuế doanh nghiệp có phải là một không?

Ngoài ra, Điều 8 Nghị định số 78/2015 / NĐCP quy định lại mã số doanh nghiệp, mã đơn vị phụ thuộc và mã địa điểm kinh doanh như sau:

"Điều 8. Mã số doanh nghiệp, mã đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, doanh nghiệp mã địa điểm

1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp, mã này đồng thời là mã số thuế của công ty.

2. Mã công ty tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của công ty và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp ngừng hoạt động, mã số doanh nghiệp hết hiệu lực.

3. Mã số doanh nghiệp do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế tự động tạo, gửi, nhận và ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng nhất quán mã số công ty để quản lý và trao đổi thông tin công ty.

5. Mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được giao cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

6. Mã số địa điểm kinh doanh là mã gồm 5 chữ số được cấp theo các số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh.

7. Trường hợp công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện bị mất mã số thuế do vi phạm pháp luật về thuế thì công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện không được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch kinh tế, kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo công khai việc mã số thuế hết hiệu lực.

8. Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã được thành lập trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp mã đơn vị trực thuộc, công ty phải liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý thuế để lấy số CMND 13, sau đó thực hiện thủ tục điều chỉnh. Nội dung. đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định.

9. Đối với công ty được thành lập và hoạt động theo giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) thì mã số doanh nghiệp là mã số thuế do cơ quan thuế đã cấp cho công ty.

Như vậy chúng ta có thể thấy theo quy định này thì mã số doanh nghiệp hiện tại cũng sẽ là mã số thuế, Khi bạn hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Số ID. Và mã công ty được cung cấp cũng chính là mã số thuế mà cơ quan chức năng cấp cho công ty.

Việc ra đời thực hiện đồng bộ mã số doanh nghiệp và mã số thuế do đó giúp cho công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước cũng như việc thiết lập các thủ tục, hồ sơ báo cáo thuế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp được thực hiện dễ dàng hơn.

Xem thêm: xuất khẩu lao đông nhật bản diện kỹ sư

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.56572 sec| 1029.672 kb