Mẫu hợp đồng mua bán mới nhất hiện nay

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 30/08/2021
view 238
comment-forum-solid 0

Hợp đồng mua bán là một trong những loại hợp đồng thương mại. Cùng tìm hiểu rõ hơn về hợp đồng mua bán mẫu mới nhất qua bài viết mà chúng tôi cung cấp dưới đây nhé!

mẫu hợp đồng mua bán Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hợp đồng mua bán là gì?

Hợp đồng mua bán mẫu là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán, theo đó người bán có nghĩa vụ giao hàng hóa cho người mua và nhận tiền thanh toán, còn người mua mua có nghĩa vụ nhận hàng hóa và thanh toán tiền hàng cho người bán.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu hợp đồng mua bán đơn giản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---ooOoo---

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2015

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005 và các Quy phạm pháp luật Thương mại hiện hành;

- Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của hai bên;

Hôm nay, ngày ... tháng .... năm ...., chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN: ....... (Bên A)

- Đại diện :

- Chức vụ :

- Địa chỉ :

- Điện thoại :

- Mã số thuế :

- Tài khoản số :

BÊN MUA: ....... (Bên B)

- Người đại diện :

- Chức vụ :

- Địa chỉ :

- Điện thoại :

- Mã số thuế :

- Tài khoản số :

Sau khi bàn bạc, hai Bên thỏa thuận hợp đồng mua bán hàng hóa với các điều kiện và điều khoản như sau:

Điều 1: Quy cách - Số lượng – Giá cả

Bên B đồng ý mua sản phẩm Ống nhựa do Bên A cung cấp với quy cách như sau:

STTChủng loại vật tưXuất sứĐvtSố lượngĐơn giáThành tiền

Tổng tiền hàng:

Thuế giá trị gia tăng (10%):

Tổng tiền thanh toán:

Bằng chữ:.

Điều 2 : Chất lượng, quy cách

Bên A giao hàng cho Bên B theo tiêu chuẩn về quy cách và chất lượng hàng hóa đã theo đúng yêu cầu của bên B theo đơn đặt hàng.

Điều 3 : Thời gian, địa điểm và phương thức giao nhận

- Thời gian giao hàng: Tuỳ theo từng đơn hàng mà bên B yêu cầu, trước khi giao hàng Bên A sẽ có Thông báo giao hàng để Bên B có kế hoạch tiếp nhận.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho bên B hoặc trên địa bang tỉnh Bình Dương theo yêu cầu

Điều 4: Thanh toán

Bên B sẽ thanh toán cho Bên A như sau:

- Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hàng và chứng từ kèm theo

- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

- Hoá đơn chứng từ: phiếu xuất kho, hoá đơn tài chính và các chứng từ liên quan.

Điều 5: Trách nhiệm mỗi bên

Đối với Bên A:

- Chịu trách nhiệm về nguồn gốc, nhãn hiệu, chất lượng, tiêu chuẩn và quy cách của sản phẩm.

- Cung cấp cho bên B các giấy tờ chất lượng kèm theo lô hàng để bên B nghiệm thu với Chủ đầu tư của công trình.

- Chịu trách nhiệm thu hồi các sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

- Chịu trách nhiệm bốc hàng lên phương tiện vận chuyển khi giao hàng.

Đối với Bên B:

- Kiểm tra và ký giao nhận hàng hoá đầy đủ ngay khi giao nhận.

- Chịu trách nhiệm thanh toán tiền đúng hạn, theo cam kết tại Điều 4 của Hợp đồng này.

Điều 6: Thời hạn hợp đồng

Hợp đồng mua bán này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và sẽ được thanh lý sau khi Bên A hoàn tất việc giao hàng và xuất hóa đơn GTGT cho bên B theo số lượng tại Điều I và Bên B hoàn tất việc thanh toán cho bên A đúng theo cam kết tại Điều 4 của hợp đồng này.

Điều 7: Điều khoản chung

- Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ký trong hợp đồng này. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc thì cùng nhau bàn bạc, giải quyết và thể hiện bằng văn bản mới có giá trị thi hành. Trường hợp không thể tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra Toà án kinh tế TP. Hồ Chí Minh phán quyết sẽ có giá trị thực hiện cuối cùng.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các đơn đặt hàng, phụ lục hợp đồng đều phải tuân thủ theo các điều khoản và là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này.

- Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

                          Chức vụ                                                                              Chức vụ

                          Ký tên                                                                                    Ký tên

                       (Đóng dấu)                                                                            (Đóng dấu)

Mẫu thanh lý hợp đồng mua bán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: .../TLHĐ/HĐMBHH

Căn cứ vào Hợp đồng ............. số: ................../………….. ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ............ và Công ty ...........

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........ Tại …………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A:  ...................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………

Đại diện bởi ông : ………………………………………………………………

Chức danh          : ………………………………………………………

Số điện thoại       : ……………………… Fax: ………………………………

MST                   : ……………………………………………

BÊN B:  ................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………

Đại diện bởi ông : . ………………………………………………….

Chức danh          : ………………………………………………………….

Số điện thoại       : ……………………… Fax: ………………………………

MST                    : ………………………………………………………

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng .................... số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  với nội dung sau:

Điều 01: Nội dung ký kết 

Bên B đã tiến hành ............... cho Bên A theo hợp đồng ...........số: ....../......../......ký ngày ..../...../.......

Điều 02: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

+ Giá trị hợp đồng trước thuế: …….…………………………………………

+ Thuế VAT: ………………………………………………………………

+ Giá trị hợp đồng sau thuế: ………………………………………………

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên .....................................

Điều 03. Cam kết chung giữa hai bên

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../...... ký ngày ..../...../........  giữa Công ty ............ và Công ty ...........

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 

                      ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

                          Chức vụ                                                                              Chức vụ

                          Ký tên                                                                                    Ký tên

                       (Đóng dấu)                                                                            (Đóng dấu)

Xem thêm các mẫu hợp đồng khác tại: Mẫu hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.60664 sec| 1077.586 kb