Phân biệt quyền hưởng dụng và quyền sử dụng tài sản

Bởi Trần Thu Hoài - 06/09/2021
view 482
comment-forum-solid 0
Quyền hưởng dụng tài sản là một quyền đối với tài sản mới được bổ sung vào Bộ luật Dân sự năm 2015. Vậy quyền hưởng dụng khác quyền sử dụng tài sản như thế nào, tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây.

Phân biệt quyền hưởng dụng và quyền sử dụng tài sản 

1- Điểm giống nhau giữa quyền hưởng dụng và quyền sử dụng tài sản

Cả hai quyền hưởng dụng và quyền sử dụng đều mang mục đích nhằm khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.

Căn cứ xác lập đều dựa theo quy định của luật, theo thỏa thuận và theo di chúc.

2- Điểm khác nhau giữa quyền hưởng dụng và quyền sử dụng tài sản

(i) Bản chất của quyền hưởng dụng và quyền sử dụng tài sản

- Đối với quyền hưởng dụng: Điều 257 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã ban hành quy định: “Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được tiến hành nhằm khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối đối với các tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định.”

- Đối với quyền sử dụng: Trong khi đó, Điều 189 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã ban hành quy định: “Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản”.

(ii) Thời hạn của quyền hưởng dụng và quyền sử dụng tài sản

- Đối với quyền hưởng dụng: Căn cứ theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Dân sự năm 2015, thời hạn của quyền hưởng dụng sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên hoặc do pháp luật ban hành quy định nhưng thời hạn tối đa có thể lên đến hết cuộc đời của người hưởng dụng đầu tiên nếu người hưởng dụng là một cá nhân và đến khi pháp nhân chấm dứt tồn tại nhưng tối đa trong thời hạn quy định là 30 năm nếu người hưởng dụng đầu tiên là pháp nhân.

- Đối với quyền sử dụng: Thời gian của quyền sử dụng hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên.

(iii) Giới hạn về quyền đối với tài sản của quyền hưởng dụng và quyền sử dụng tài sản

- Đối với quyền hưởng dụng: Khoản 1 Điều 261 Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng đã nêu rõ về quyền của người hưởng dụng. Theo đó, người hưởng dụng có quyền tự mình hoặc cho phép người khác được phép khai thác, sử dụng, thu hoa lợi, lợi tức từ đối tượng của quyền hưởng dụng.

- Đối với quyền sử dụng: Còn đối với người sử dụng không phải chủ sở hữu thì quyền đối với tài sản sẽ bị phụ thuộc vào sự thỏa thuận của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật ban hành.

Rõ ràng, quyền hạn đối với tài sản của người sử dụng không phải chủ sở hữu sẽ bị hạn chế hơn nhiều so với người hưởng dụng tài sản.

(iv) Quan hệ với chủ sở hữu tài sản của quyền hưởng dụng và quyền sử dụng tài sản

- Đối với quyền hưởng dụng: Chủ sở hữu tài sản không được phép gây ra cản trở hay thực hiện bất kỳ hành vi nào khác gây khó khăn hoặc xâm phạm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người hưởng dụng. Mặc dù, chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản nhưng không được phép làm thay đổi quyền hưởng dụng đã được xác lập trước đó.

- Đối với quyền sử dụng: Nếu chủ sở hữu đồng thời là người có quyền sử dụng thì sử dụng tài sản theo ý chí của mình nhưng không được phép gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng, tổn thất đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Trường hợp người sử dụng không phải là chủ sở hữu thì việc sử dụng sẽ dựa theo sự thỏa thuận thống nhất với chủ sở hữu hoặc theo những quy định khác sẽ do pháp luật quy định.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

(i) Bài viết trong lĩnh vực pháp luật dân sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

(ii) Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

(iii) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn

 

Trần Thu Hoài

Trần Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai "Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng. "

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.38307 sec| 1034.789 kb