Pháp luật về thủ tục đầu tư

Bởi Trần Thu Thủy - 03/01/2020
view 519
comment-forum-solid 0

Nội dung bài viết [Ẩn]

Dự án đầu tư có sự tham gia của nhiều bên hữu quan. Nhìn chung, dự án đầu tư có thể có sự tham gia của các chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, chủ thể tư vấn dự án, nhà thầu, chủ thể thụ hưởng kết quả đầu tư.

Khái quát dự án đầu tư

  • Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

Đây là thủ tục đầu tư mới lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Đầu tư nám 2014. Theo đó, căn cứ vào cơ quan có thẩm quyền ra quyết đinh chủ trương, dự án đầu tư được chia cụ thể thành ba nhóm: dự án thuôc thẩm quyền quyết định chủ trương của Quốc hội, dự án thuộc thầm quyền quyêt định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh.

  • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội bao gồm:

+ Nhóm thứ nhất là các dir án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: Nhà máy điện hạt nhân; Chuyến mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lân biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên;

+ Nhóm thứ hai là các dự án sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên;

+ Nhóm thứ ba là dự án di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ơ miên núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;

+ Nhóm thứ tư là dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định1.

  • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Thủ tu ỉ Chính phủ

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đâu của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật về đầu tư công và các dư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Quốc hội, Thủ tuốt! Chính phủ có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư với các dư ' đầu tư có đặc điểm sau:

+ Thứ nhất, dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một tron các trường hợp sau: (i) Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ơ miên núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác; (ii) Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không; (iii) Xây dựng và kinh doanh cảng biên quốc gia; (iv) Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; (v) Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino; (vi) Sản xuất thuốc lá điểu; (vii) Phát triển kểt cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế; (vii) Xây dựng và kinh doanh sân gôn.

+ Thứ hai, dự án không thuộc trường hợp thứ nhất có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên;

+ Thứ ba, dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển,

kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tâng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài;

+ Thứ tư, dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật1.

  • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của uy ban nhân dân cấp tinh

ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đôi VƠ1 các dự án sau đây:

nhất là, dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không hông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu ,* 1 chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Thứ hai là, dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công Ịjệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao

công nghệ.

Ngoài ra, để phòng tránh hiện tượng chồng chéo, trùng lặp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, pháp luật đầu tư còn nhấn mạnh nhưng dự án mà ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cụ thể là:

+ Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội và Thủ tướng chính phủ

+ Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư năm 2014 nhưng được thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.34716 sec| 992.852 kb