Vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Bởi Trần Thu Thủy - 03/01/2020
view 487
comment-forum-solid 0

Góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên

Về tài sản góp vốn: Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty. Thành viên phải góp đầy đủ, đúng hạn bằng loại tài sản đã cam kết, nếu thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của đa số các thành viên còn lại. Đối với loại tài sản góp vốn không phải tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì việc góp vốn phải được định giá.

Định giá tại thời điểm thành lập doanh nghiệp: Do các thành viên sáng lập xác định theo nguyên tắc nhất trí. Nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì thành viên sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tể của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Định giá tại thời điểm doanh nghiệp đang hoạt động: Do Hội đồng thành viên và người góp vốn thoả thuận trên cơ sở tự định giá hoặc một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tể tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn và thành viên Hội đồng thành viên cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điếm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cổ ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn: Góp vổn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty. Khi góp vốn vào CTTNHH, thành viên phải tiến hành chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty.

Tiến độ góp vốn: Thành viên có thể góp vốn một lần hoặc nhiều lần; phải góp vốn đúng như tiến độ cam kết. Tuy nhiên, hiện nay, tại thời điểm thành lập công ty, thành viên chỉ được cam kết góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn cam kết góp vốn tối đa những lần góp vốn sau khi công ty đã được thành lập do Điều lệ quy định cụ thể. Có thể thấy, Luật Doanh nghiệp hiện hành chỉ kiểm soát chặt chẽ về thời gian góp vốn theo cam kết tại thời điểm công ty mới được thành lập, nhằm đảm bảo tại thời điểm khởi đầu, công ty được vận hành dựa trên một nguồn lực thực tế. Từ đó, tránh được tình trạng tài sản trên sổ sách giấy tờ của công ty thì nhiều, nhưng tài sản thực tế lại không cao, dễ dẫn tới rủi ro cho bên thứ ba trong quan hệ làm ăn với công ty.

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên là hành vi của thành viên công ty tiến hành chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình trong công ty cho thành viên khác hoặc cá nhân, tố chức khác không phái thành viên. Theo đó, các quyền và nghĩa vụ này sẽ có giá trị bằng tiền hoặc các giá trị vật chẩt khác theo thoả thuận của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng..

Thành viên có quyền chuyển nhượng vốn ra bên ngoài với điều kiên (nghĩa vụ) đã “ưu tiên” chào bán trong công ty trước trong vòng 30 ngày (lưu ý là để đảm bảo công bằng, pháp luật hiện hành quy định thành viên chào bán phần vốn góp cho các thành viên còn lại với cùng điều kiện và tương ứng với tỷ lệ vốn góp của họ trong công ty. Chào bán cho người không phải thành viên cũng phải cùng điều kiện khi chào bán cho các thành viên trong công ty). Các thành viên còn lại nếu không muốn có người ngoài tham gia vào công ty thì phải cùng nhau mua hết số vốn của thành viên chuyển nhượng (được quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng vốn nhưng chỉ có thể kiểm soát sự hạn chế của người ngoài vào công ty nếu thực hiện hành vi mua phần vốn góp của thành viên muốn chuyển nhượng). Cơ chế này vừa giúp đảm bảo tính chất “đóng” của mô hình đối nhân, nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi của các thành viên đối với phần vốn góp của mình.

Đối với hai trường hợp đặc biệt là sử dụng vốn để trả nợ, chuyển nhượng vốn sau khi yêu cầu công ty mua lại theo quy định pháp luật mà không thành, thì quy định loại trừ việc áp dụng theo cơ chế “ưu tiên chuyển nhượng nội bộ” là họp lý, điều này nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên có nhu cầu chuyển nhượng. Điều này cũng thể hiện rõ tính trung gian giữa đối nhân và đối vốn của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Thừa kể phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo quy định hiện hành, nếu thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. Trong trường hợp phần vốn của thành viên là cá nhân chết mà người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật dân sự về thừa kế. Trường họp tài sản không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chổi nhận di sản thi tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về Nhà nước. Trong trường hợp này, việc xử lý phần vốn góp như thể nào sẽ do Điều lệ công ty quy định hoặc có thoả thuận với cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước.

Trường hợp người thừa kế không muốn trở thành thành viên thì theo quy định hiện hành, phần vốn góp của thành viên đó sẽ được công ty mua lại hoặc chuyên nhượng theo quy định pháp luật. Quy đinh này còn khá chung chung, do đó trong thực tế sẽ có thể nảy sinh mâu thuẫn nội bộ nếu các bên không thoả thuận được phân vốn này sẽ do công ty mua lại hay sẽ phải chuyển nhượng cho các thành viên theo nguyên tắc “ưu tiên” cho các thành viên hiện hữu.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.16039 sec| 1005.867 kb