Vụ án "Tranh chấp quyền sử dụng đất" tại Đức Phổ (Quảng Ngãi): Sinh sống ổn định hơn 50 năm, hồ sơ địa chính rõ ràng, còn gì tranh chấp?

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 24/02/2021
view 642
comment-forum-solid 0

Trong vụ việc tranh chấp đất tại Đức Phổ, bị đơn được giao quản lý, sử dụng thửa đất số 97, tờ bản đồ số 19, diện tích 834 m2 tại tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi từ năm 1970. Thửa đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bị đơn. Hồ sơ địa chính: Bản đồ 299, Sổ địa chính, Sổ mục kê đều thể hiện rõ ràng bị đơn là người có quyền sử dụng đất. Sau hơn 50 năm quản lý, sử dụng, sinh sống ổn định, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn trả lại toàn bộ thửa đất nêu trên.

Luật gia Nguyễn Thị Ngân - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thụ lý vụ án dân sự " “Tranh chấp quyền sử dụng đất” Thông báo thụ lý 347/TB-TLVA ngày 14/10/2020 của Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Bà Huỳnh Thị Kia (trú tại Tổ dân phố Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) là nguyên đơn, ông Võ Châu (trú tại Tổ dân phố Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) là bị đơn. Đối tượng tranh chấp: Thửa đất thửa đất số 97, tờ bản đồ số 19, diện tích 834 m2 tại tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bản chất vụ án: Bị đơn được giao quyền sử dụng thửa đất từ năm 1970. Trải qua hơn 50 năm sinh sống ổn định, bị đơn đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp

Về vụ án tranh chấp đất tại Đức Phổ, nguyên đơn - bà Huỳnh Thị Kia khởi kiện đến Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Bị đơn - ông Võ Châu phải trả lại toàn bộ thửa đất số 97, tờ bản đồ số 19, diện tích 834 m2 tại tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Hồ sơ vụ án thể hiện: Nguyên đơn - bà Huỳnh Thị Kia không cung cấp được bất kỳ tài liệu, chứng cứ nào cho rằng bà Huỳnh Thị Kia là người có quyền sử dụng thửa đất nêu trên. Đi kèm đơn khởi kiện, nguyên đơn - bà Huỳnh Thị Kia chỉ cung cấp được: Bản sao sổ hộ khẩu gia đình; giấy chứng minh nhân dân; biên bản hòa giải tranh chấp đất đai, đơn đề nghị miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí; đơn xin gia hạn; giấy ủy quyền; hợp đồng ủy quyền, không hề có giấy tờ về quyền sử dụng đất hay tài liệu thể hiện nguyên đơn - bà Huỳnh Thị Kia có quyền sử dụng thửa đất 97, tờ bản đồ số 19, diện tích 834 m2 tại tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Bị đơn - ông Võ Châu cung cấp thông tin: Ngày 12/01/1970, trong buổi họp dòng họ, ông Võ Châu - trưởng chi phái thuộc dòng họ Võ được giao thửa đất số 97, tờ bản đồ số 19 để quản lý, sử dụng, hưởng lợi hoa màu và lo việc thờ cúng tổ tiên (Có văn bản xác nhận của những người có mặt tại buổi họp).

Năm 1975, hộ gia đình ông Võ Châu cải tạo lại thửa đất, xây dựng nhà ở và sinh sống ổn định, không có tranh chấp với bất kỳ ai. Trong giai đoạn từ năm 1970 đến năm 1984, hộ gia đình ông Võ Châu thường xuyên canh tác, thu hoạch hoa màu trên đất.

Năm 2001, Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đang sinh sống tại địa phương. Ông Võ Châu làm thủ tục đăng ký đất đai và nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên.

Ngày 12/12/2001, Ủy ban nhân dân huyện Phổ Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01721QSDĐ/112/QĐ-UB, diện tích 712 m2. Người sử dụng đất là: Hộ ông Võ Châu.

Ngày 8/12/2006, Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ đã cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H03347, diện tích 834 m2. Người sử dụng đất được cấp: ông Võ Châu và bà Lương Thị Đức (vợ ông Võ Châu).

Năm 2020, ông Võ Châu thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 03/7/2020, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CX178757, diện tích 834 m2. Người sử dụng đất: ông Võ Châu và bà Lượng Thị Đức (vợ ông Võ Châu).

- Hồ sơ địa chính thể hiện rõ ràng bị đơn là người sử dụng đất hợp pháp

Liên quan đến tranh chấp đất tại Đức Phổ, quá trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn - ông Võ Châu, các Luật sư Công ty Luật TNHH Everest chỉ ra căn cứ pháp lý và thu thập nhiều tài liệu chứng cứ khẳng định: Bị đơn - ông Võ Châu là người sử dụng đất hợp pháp thửa đất 97, tờ bản đồ số 19, diện tích 834 m2 tại tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Sổ mục kê (Ủy ban nhân dân phường Phổ Thạnh quản lý) thể hiện rõ ràng: Thửa đất số 97, tờ bản đồ số 19; Người sử dụng, quản lý: Ông Võ Châu; Loại đối tượng: GDC; Diện tích: 834 m2; Mục đích sử dụng: 200 m2 ONT, 634 m2 HNK.

Sổ mục kê thể hiện rõ ràng: Thửa đất số 97, tờ bản đồ số 19; Người sử dụng, quản lý: Ông Võ Châu

Sổ địa chính (Trang số 31) thể hiện rõ ràng: Người sử dụng đất: Hộ ông Võ Châu; Thửa đất số 97, tờ bản đồ số 19; Diện tích sử dụng: 834 m2 (200 m2 ONT, 634 m2 HNK); Thời hạn sử dụng: Lâu dài 12/2021; Nguồn gốc sử dụng: CNQ; Ngày vào sổ: 08/11/2006; Số phát hành GCNQSDĐ: AI565516; Số vào sổ cấp GCNQSDĐ: H.03347

Sổ địa chính (Trang số 31) thể hiện rõ ràng: Người sử dụng đất: Hộ ông Võ Châu

Bản đồ 206 (Ủy ban nhân dân phường Phổ Thạnh quản lý) thể hiện rõ ràng: Thửa đất số 97, diện tích 834 m2, loại đất: ONT

Bản đồ 206 thể hiện rõ ràng: Người sử dụng đất ông Võ Châu

Ngày 13/01/2021, Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tư đã có Thông báo 69/TB-CCTKV xác nhận số thuế sử dụng đất đã nộp NSNN của ông Võ Châu trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015.

Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tư xác nhận ông Võ Châu đã nộp tiền thuế nhà đất, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Toàn bộ hồ sơ địa chính và Thông báo xác nhận ông Võ Châu đã nộp tiền thuế nhà đất, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã đủ thể hiện ông Võ Châu là người sử dụng đất hợp pháp thửa đất 97, tờ bản đồ số 19, diện tích 834 m2 tại tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - bà Huỳnh Thị Kia là hoàn toàn vô lý.

Xem thêm:

- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.33372 sec| 1056.078 kb