Bảo lãnh LC là gì? Điều kiện để mở bảo lãnh LC mới nhất

Bởi Phạm Nhật Thăng - 15/04/2022
view 220
comment-forum-solid 0
Mở LC là một trong những bước không thể thiếu của quy trình xuất nhập khẩu. Vậy LC là gì? Mở những điều kiện cần thiết để đáp ứng? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn có được câu trả lời chính xác nhất.

1- LC là gì

LC (Thư tín dụng) còn được gọi là thư tín dụng. Là một loại thư được thành lập bởi ngân hàng theo yêu cầu của các nhà nhập khẩu. Để chúc mừng một số tiền nhất định tại một thời điểm chính xác của các nhà xuất khẩu (người thụ hưởng). Nếu nhà xuất khẩu này được trình bày cho ngân hàng của tài liệu thanh toán theo các điều khoản và điều kiện đã đăng ký trong thư tín dụng.

- Mối quan hệ giữa LC với hợp đồng ngoại thương

Hợp đồng mua bán ngoại thương là cơ sở hình thành LC. Tuy nhiên, một khi LC được phát hành, nó sẽ hoàn toàn độc lập với hợp đồng ngoại thương.

Cụ thể là sau khi ký hợp đồng ngoại thương. Người mua căn cứ vào nội dung và các thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng với ngân hàng (nước nhập khẩu). Sẽ yêu cầu ngân hàng ký phát hành thư tín dụng để thực hiện thanh toán cho người xuất khẩu.

Sau khi bảo lãnh LC được phát hành, nếu người xuất khẩu đồng ý và chấp nhận nội dung của nó. Khi đó, nhà xuất khẩu sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ quy định trong bảo lãnh LC.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

2- Điều kiện để được mở bảo lãnh LC

Nếu người nhập khẩu muốn yêu cầu ngân hàng mở LC thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Nguồn vốn đảm bảo cho việc thanh toán bảo lãnh LC

Trong hợp đồng điều khoản thanh toán bằng LC, khách hàng Khách hàng nên quy định và cân nhắc kỹ nguồn vốn để thanh toán LC của mình và yêu cầu NHCTVN mở:

LC được phát hành bằng vốn tự có, khách hàng phải ký quỹ 100%. 

LC được phát hành bằng vốn tự có, khách hàng không ký quỹ 100% và / hoặc có yêu cầu từ bỏ hoặc giảm ký quỹ. Lúc này, khách hàng nên liên hệ với bộ phận tín dụng để xem xét tra cứu và được sự đồng ý của người quản lý hoặc người được quản lý ủy quyền.

LC được phát hành vay từ NHCTVN, khách hàng liên hệ bộ phận báo cáo tín dụng để xem xét.

- Yêu cầu mở bảo lãnh LC

Bạn phải điền đầy đủ các thông tin vào mẫu yêu cầu mở LC. Lưu ý: LC do ngân hàng mở theo yêu cầu của người nhập khẩu. Vì vậy, bạn nên xem kỹ nội dung của hợp đồng để đảm bảo không có mâu thuẫn khi đưa vào LC.

Hồ sơ mở LC bao gồm:

- Yêu cầu mở LC.

- Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với công ty giao dịch lần đầu).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp lần đầu kinh doanh).

- Đăng ký mã số xuất nhập khẩu - nếu có (đối với công ty giao dịch lần đầu). 

- Bản chính hợp đồng mua bán ngoại thương (trường hợp ký hợp đồng bằng FAX thì phải ký tên và đóng dấu vào bản photocopy). 

- Ủy nhiệm nhập khẩu (nếu có). 

- Giấy phép nhập khẩu của Bộ Thương mại (trường hợp hàng hoá nhập khẩu theo danh mục quản lý quy định tại Lệnh quản lý xuất nhập khẩu hàng năm của Thủ tướng Chính phủ). 

- Cam kết thanh toán, Hợp đồng tín dụng (nếu vay), Thư chấp thuận mở LC trả chậm của NHCTVN (nếu mở LC trả chậm). 

- Hợp đồng hoán đổi tiền tệ (nếu có). 

- Bản giải trình về việc mở LC do phòng tín dụng chi nhánh lập và được giám đốc chi nhánh hoặc người được giám đốc ủy quyền phê duyệt (nếu số tiền ký quỹ nhỏ hơn 100% giá trị LC). 

- Các giấy tờ trên phải được nộp dưới dạng bản sao có đóng dấu công ty và xuất trình bản chính. Còn các giấy tờ sau phải xuất trình bản chính: 

- Cam kết thanh toán. 

- Hợp đồng vay.

- Hợp đồng mua bán tiền tệ. 

- Yêu cầu khách hàng mở LC. 

- Triển lãm mở LC.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý đăng ký nhãn hiệu của Công ty Luật TNHH Everest

3- Trình tự thủ tục đăng ký bảo lãnh LC

- Yêu cầu mở LC

Thứ nhất, khi nêu rõ các điều khoản thanh toán LC trong hợp đồng, cần phải xem xét vốn để trả cho việc mở LC:

LC do vốn tự trị, khách hàng phải gửi 100% 

Thư tín dụng được phát hành với vốn tự nợ, khách hàng không ký gửi 100% và yêu cầu miễn / giảm ký quỹ, phải được Ngân hàng phê duyệt. 

LC Xuất bản với khoản vay của AmyBank: Khách hàng liên hệ với Dịch vụ Tín dụng Đánh giá sẽ được tính đến. 

Thứ hai, Khách hàng phải hoàn thành yêu cầu mở và xem xét cẩn thận nội dung hợp đồng để đảm bảo rằng LC không mâu thuẫn.

Thứ ba, tập hợp các yêu cầu mở LC bao gồm:

- Đơn yêu cầu mở bảo lãnh LC

Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp giao dịch lần đầu)

- Đăng ký kinh doanh,

- Đăng ký mã số xuất - nhập khẩu (nếu có),

- Hợp đồng ngoại thương gốc (nếu chuyển qua fax thì công ty phải có nhiệm vụ ký và đóng dấu trên bản photo),

- Hợp đồng nhập khẩu ủy thác (nếu có),

- Giấy phép nhập khẩu của Bộ Thương Mại (nếu mặt hàng này thuộc danh mục quản lý của Thủ tướng Chính phủ),

- Cam kết thanh toán, hợp đồng tín dụng, công văn phê duyệt cho mở LC trả chậm của NHCTVN (trường hợp mở bảo lãnh LC trả chậm),

- Hợp đồng mua bán ngoại tệ (nếu có),

- Bản giải trình mở bảo lãnh LC.

Lưu ý: tất cả các tài liệu trên phải nộp Bản gốc và lưu các bản sao của tem của ảnh của công ty trừ Docu Tiếp theo phải là bản gốc:

- Cam kết thanh toán, 

- Hợp đồng vay vốn, 

- Hợp đồng mua bán ngoại tệ, 

- Đơn xin mở LC, 

- Bản giải trình mở LC, 

- Kiểm tra, sửa đổi LC

Sau khi phát hành LC, khách hàng sẽ nhận được một bản sao của LC.

Xem xét và đối chiếu nội dung của LC với yêu cầu của bạn để đảm bảo rằng LC phù hợp với hợp đồng.

Thông báo cho ngân hàng để điều chỉnh, sửa chữa nếu có sai sót. 

Gửi yêu cầu thay đổi LC có thỏa thuận bằng văn bản giữa người mua và người bán nếu yêu cầu thay đổi LC.

Nếu LC bị thay đổi về nội dung giá cả thì phải bổ sung mức ký quỹ và bảo lãnh tương ứng để đảm bảo khả năng thanh toán của LC.

- Nhận, kiểm tra chứng từ

Sau khi nhận được bộ chứng từ giao hàng từ ngân hàng, khách hàng cần kiểm tra lại nội dung của LC với bộ chứng từ đã nhận. 

Nếu nhận được thông báo sai chứng từ từ NH thì phải thông báo cho khách hàng nếu nhận sai sót và thanh toán LC trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. 

Sau 05 ngày không có ý kiến ​​coi như từ chối hồ sơ, ngân hàng sẽ xử lý hồ sơ theo hướng dẫn của ngân hàng. 

- Yêu cầu phát hành bảo lãnh

Ngân hàng phát hành bảo lãnh giao hàng khi không có vận đơn gốc hoặc ký hậu vận đơn để khách hàng nhận hàng theo quy định của LC.

Điều kiện ngân hàng phát hành Thư đảm bảo

(i) Khách hàng thanh toán 100% giá trị hóa đơn hoặc ghi nợ tài khoản khi thanh toán. 

(ii) Xuất trình thư bảo lãnh nhận hàng (nếu có), 

(iii) Xuất trình thư ủy quyền nhận hàng (nếu có), 

(iv) Xuất trình ký hậu vận đơn đường biển (nếu có)

- Thanh toán LC, hủy bỏ LC

Đầu tiên, Ngân hàng đã trích xuất từ ​​tài khoản được chỉ định của khách hàng để trả các ngân hàng nước ngoài theo quy định LC khi nhận được tài liệu theo các điều khoản của LC.

Thứ hai, nếu khách hàng muốn hủy bỏ LC, có thể liên hệ với ngân hàng nếu đó là trong các trường hợp sau đây, nó sẽ không bị hủy:

(i) Đã nhận được hàng hóa bằng sự bảo đảm của việc tiếp nhận ngân hàng. 

(ii) Có tranh chấp thương mại khi nó không chấp nhận hủy các ngân hàng liên quan.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Bảo lãnh LC là gì? Điều kiện để mở bảo lãnh LC mới nhất được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Bảo lãnh LC là gì? Điều kiện để mở bảo lãnh LC mới nhất có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư hợp đồng, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest. org.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.32355 sec| 1054.586 kb