Bị mất xe khi gửi tại chung cư có được đền bù không?

0
588
Đánh giá

Trong thực tế, không ít trường hợp cư dân gửi xe tại chung cư, có đóng tiền giữ xe hàng tháng cho Ban Quản lý chung cư; tuy nhiên, khi xe bị mất thì một số Ban Quản lý chung cư không đứng ra nhận trách nhiệm, hoặc có nhận trách nhiệm nhưng bồi thường không thỏa đáng làm cư dân bức xúc.

Bài viết được thực hiện bởi: Trần Hồng Sơn – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Quy định về hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công. Trong hoạt động thương mại, hợp đồng gửi giữ tài sản luôn là hợp đồng có đền bù.

Về hình thức, hợp đồng gửi giữ tài sản được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Về nội dung, hợp đồng gửi giữ tài sản có thể gồm các nội dung sau: Đối tượng của hợp đồng; Phí gửi giữ và phương thức thanh toán; Quyền, nghĩa vụ của các bên; Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng. Các bên có thể thỏa thuận và bổ sung thêm một số nội dung khác của hợp đồng không trái với quy định của pháp luật. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì các bên sẽ áp dụng những quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong đó, quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định như sau: 

Quyền của bên giữ tài sản, bao gồm: Bên giữ tài sản có quyền yêu cầu bên gửi trả tiền công theo thỏa thuận hoặc trả chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trong trường hợp gửi không trả tiền công. Có quyền yêu cầu bên gửi nhận lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên gửi một khoảng thời gian hợp lý trong trường hợp gửi giữ không thời hạn. Bên giữ tài sản có quyền bán tài sản gửi giữ nếu tài sản đó có nguy cơ bị hư hỏng hoặc tiêu hủy nhằm bảo đảm lợi ích cho bên gửi, báo việc đó cho bên gửi và trả tiền cho bên gửi khoản tiền thu được do bán tài sản, sau khi trừ chi phí hợp lý để bán tài sản. Bên giữ có quyền giữ lại tài sản gửi giữ cho đến khi nhận đủ tiền công hoặc được bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ của bên giữ tài sản, bao gồm: Bên giữ tài sản có nghĩa, vụ bảo quản tài sản như đã thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ. Bên giữ tài sản chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi; thông báo kịp thời bằng văn bản cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời, thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí. Bên giữ tài sản có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản nhận giữ, trừ trường hợp bất khả kháng mà bên giữ đã làm hết khả năng của mình. Khi bên giữ yêu cầu bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn thì không được nhận tiền công, phải bồi thường thiệt hại, nếu các bên không có thỏa thuận khác.

Quyền của bên gửi tài sản, cụ thể là: Bên gửi tài sản có quyền yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một khoảng thời gian hợp lý. Có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên giữ làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ.

Nghĩa vụ của bên gửi tài sản như sau: Bên gửi phải trả đủ tiền công, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận khi nhận lại tài sản gửi giữ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Nếu bên gửi chậm nhận lại tài sản, thì phải thanh toán các chi phí về bảo quản và tiền công cho bên nhận gửi và phải chịu rủi ro đối với tài sản trong thời gian chậm nhận. Trong trường hợp gửi giữ có thời hạn mà bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn, thì vẫn phải trả đủ tiền công và thanh toán chi phí cần thiết phát sinh từ việc bên gửi phải trả lại tài sản trước thời hạn, nếu các bên không có thỏa thuận khác trong hợp đồng.

Hợp đồng gửi giữ tài sản chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau: Hết hạn hợp đồng; Một trong các bên hủy hợp đồng, yêu cầu chấm dứt hợp đồng do không còn điều kiện gửi giữ; Tài sản bị tiêu hủy do nguyên nhân khách quan.

Các chủ thể của hợp đồng cần thỏa thuận rõ ràng về tiền công gửi giữ tài sản. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, khi bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn thì vẫn phải trả đủ tiền công và thanh toán chi phí cần thiết phát sinh từ việc bên giữ phải trả lại tài sản trước thời hạn; khi bên giữ yêu cầu bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn thì bên giữ không được nhận tiền công và phải bồi thường thiệt hại cho bên gửi.

Bị mất xe khi gửi tại chung cư có được đền bù không?

Thứ nhất, trường hợp cư dân gửi xe tại chung cư, có đóng tiền giữ xe cho Ban Quản lý chung cư thì hai bên đã xác lập Hợp đồng gửi giữ tài sản (tài sản ở đây là xe) theo Điều 554 Bộ luật Dân sự năm 2015. Do đó, căn cứ vào Điều 556, trường hợp Ban Quản lý chung cư làm mất xe của cư dân thì phải có trách nhiệm bồi thường cho cư dân.

Thứ hai, theo khoản 1 Điều 585 Bộ luật Dân sự năm 2015, thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Do đó, cư dân và Ban Quản lý chung cư có thể nhờ tổ chức thẩm định giá để xác định giá trị của xe bị mất là bao nhiêu, hoặc tham khảo mức giá của xe tương đương với xe bị mất tại những nơi bán xe cũ; tham khảo cách tính khấu hao tài sản là xe tại Thông tư 45/2013/TT-BTC… Trường hợp hai bên không thỏa thuận được mức bồi thường cho xe bị mất thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.

Thứ ba, đối với trường hợp Ban Quản lý chung cư làm mất xe mà không nhận trách nhiệm, không chịu bồi thường cho cư dân thì cư dân có thể khởi kiện ra Tòa án để được giải quyết thỏa đáng theo đúng quy định của pháp luật.

Thư tư, kể cả trường hợp Ban Quản lý chung cư thuê đơn vị bên ngoài về giữ xe của cư dân, khi xảy ra sự cố mất xe thì Ban Quản lý chung cư cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm đầu tiên, có nghĩa vụ bồi thường cho cư dân. Sau đó, Ban Quản lý chung cư đòi lại tiền từ đơn vị được thuê giữ xe (căn cứ vào hợp đồng mà hai bên đã ký kết và quy định của pháp luật liên quan).

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây