Quy định về bồi thường đất được giao trái thẩm quyền mới nhất

Bởi Trần Thu Thủy - 05/08/2020
view 990
comment-forum-solid 0

Bồi thường đất được giao trái thẩm quyền sẽ bị cơ quan nhà nước thu hồi do vi phạm pháp luật đất đai căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Bồi thường đất giao trái thẩm quyền Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật đất đai, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Đất giao trái thẩm quyền là gì?

Đất giao trái thẩm quyền (hay còn được gọi là đất giao không đúng thẩm quyền) được hiểu là việc cơ quan có thẩm quyền giao đất đã tiến hành giao đất cho những người sử dụng đất nhưng trường hợp đó lại không thuộc thẩm quyền giao đất của mình.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP có quy định: "Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều này bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác." 

Qua quy định trên có thể thấy, đất được giao không đúng thẩm quyền là đất mà hộ gia đình, cá nhân sử dụng thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Đất được người đứng đầu điểm dân cư hoặc UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ.

Trường hợp 2: Tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên.

Xem thêm: Bồi thường đất nông nghiệp

Thẩm quyền giao đất theo quy định pháp luật

Theo Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 thì thẩm quyền giao đất được quy định như sau:

Thứ nhất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định giao đất trong các trường hợp sau đây:

(i) Giao đất đối với tổ chức;

(ii) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

(iii) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ quyết định giao đất trong các trường hợp sau đây:

(i) Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

(ii) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, cần lưu ý các cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất trên không được ủy quyền cho chủ thể khác thực hiện việc giao đất.

Xem thêm toàn bộ các quy định về Các quy định về bồi thường đất

Quy định về bồi thường đất giao trái thẩm quyền

Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền sẽ bị thu hồi do vi phạm pháp luật đất đai theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Ngoài ra, việc bồi thường đất giao không đúng thẩm quyền được quy định tại Điều 11 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP) như sau:

"Điều 11. Bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(i) Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người đang sử dụng đất được bồi thường đất đối với diện tích và loại đất được giao. 

(ii) Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người đang sử dụng đất được bồi thường đất như sau: 

  • Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền đế được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì được bồi thường đất đối với diện tích và loại đất được giao; 
  • Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao nhưng phải trừ đi số tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) theo quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(iii) Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao thì người đang sử dụng đất được bồi thường đất đối với diện tích và loại đất được giao nhưng phải trừ đi số tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) theo quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xem thêm các nội dung liên quan tại Pháp trị

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.42031 sec| 1024.547 kb