Các phương thức huy động vốn của Công ty cổ phần

view 1109
comment-forum-solid 0

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có sự cởi mở trong việc huy động vốn để mở rộng quy mô kinh doanh.

Luật gia Nguyễn Thị Mai - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900.6198

Khái quát về Công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần là doanh nghiệp. Trong đó, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân với số lượng tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp, cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông; hoặc nếu Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Về vốn của công ty cổ phần

Vốn của doanh nghiệp nói chung là giá trị được tính bằng tiền của những tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, được sử dụng hợp pháp trong kinh doanh. Cũng như các chủ thể khác, để tiến hành hoạt động kinh doanh, công ty cổ phần phải có vốn. Là loại hình công ty đối vốn, nên vấn đề vốn của công ty cổ phần hết sức phức tạp. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành, vốn của công ty cổ phần có 02 loại: vốn của chủ sở hữu và vốn tín dụng (vốn vay):

Vốn của chủ sở hữu là vốn hình thành từ nguồn đóng góp của các cổ đông, và vốn do công ty cổ phần tự bổ sung từ lợi nhuận của công ty.

Vốn tín dụng là vốn hình thành từ việc đi vay với nhiều hình thức khác nhau như từ ngân hàng, vay của các tổ chức, cá nhân… nhưng không được trái quy định của pháp luật.

Các phương thức huy động vốn

Thứ nhất, huy động vốn thông qua phát hành cổ phần

Ngay tại Khoản 3 Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 cũng quy định về phương thức này. Cụ thể hơn, có thể hiểu đây là hình thức chào bán cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ của công ty thông qua việc tăng thêm số lượng cổ phần. Chào bán cổ phần được thực hiện dưới các hình thức như sau: chào bán cho các cổ đông hiện hữu; chào bán cổ phần ra công chúng; chào bán cổ phần riêng lẻ

Thứ hai, phát hành trái phiếu

Theo quy định tại Điều 127 Luật DN, công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu. Trái phiếu thực chất là một hình thức tăng vốn vay của Công ty. Trái phiếu là chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu một khoản tiền cụ thể, trong khoảng thời gian với một lợi tức nhất định và quan hệ giữa người sở hữu trái phiếu với công ty là quan hệ giữa chủ nợ với con nợ.

Ngoài các phương thức trên, công ty cổ phần còn có các hình thức huy động vốn khác được ghi nhận trong Điều lệ như vay tài sản, vay tín dụng, chuyển từ các quỹ sở hữu, giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư và chuyển thành cổ phần cho các cổ đông, chuyển trái phiếu thành cổ phiếu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật,…

Khuyến nghị của công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198, E-mail: info@everest.org.vn.

Luật sư Nguyễn Thị Mai

Luật sư Nguyễn Thị Mai

https://everest.org.vn/luat-su-nguyen-thi-mai Luật sư Nguyễn Thị Mai là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn dân sự, lao động, đất đai, hôn nhân gia đình.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.21576 sec| 1016.203 kb