Hợp đồng chuyển nhượng đất bằng giấy tay

Bởi Trần Thu Thủy - 06/09/2021
view 222
comment-forum-solid 0

Ở Việt Nam, hệ thống sử dụng đất đai thuộc sở hữu toàn dân và người đại diện chủ sở hữu thông qua một số hình thức hợp đồng hoặc giao dịch dân sự khác, chẳng hạn như giấy tờ mua bán đất viết tay, giấy tờ mua bán viết tay thuộc sở hữu nhà nước. Bán đất, giấy tờ chuyển nhượng đất viết tay.

hợp đồng chuyển nhượng đất bằng giấy tay Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất bằng giấy tay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG DẤT

......, tại … vào ngày … tháng … năm …

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông (bà): ...................................

Sinh năm:.........................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ........................cấp ngày..../...../............

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................

vợ (chồng) là bà (ông): ...................

Sinh năm:.............

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do .............................cấp ngày..../...../......

Hộ khẩu thường trú: .................................................................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông (bà): .............................

Sinh năm:.............................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ........................cấp ngày..../...../............

Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................

Vợ (chồng) là ông (bà): ....................

Sinh năm:.............

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ............................. cấp ngày..../...../......

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

Điều 1: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng

Bên A đồng ý, thống nhất và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B dối với thửa đất có địa chỉ: ……… được cấp ngày … tháng … năm … cụ thể như sau:

Diện tích thửa đất: … m2 (Bằng chữ: ....................................................)– Tờ bản đồ số: ....................................

Địa chỉ: .................................................................................................

Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng: ..................... m2;

Sử dụng chung:..................... m2

Mục đích sử dụng: ...................................................................................

Thời hạn sử dụng: ...................................................................................

Nguồn gốc sử dụng: .................................................................................

Điều 02: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này là ……………. VNĐ (Băng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức ……………………………..

Điều 03: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất

Bên A có nghĩa vụ chuyển giao cho Bên B các quyền, nghĩa vụ và các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng đất theo quy định tại Điều 01 của hợp đồng này. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo quy định tại Điều 02 của hợp đồng này.

 Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với phần đất nhận chuyển nhượng theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 04: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Bên B có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng này.

Điều 05: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Nếu có tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhau.

Nếu thương lượng không thành thì một trong hai bên có quyền khởi kiện và yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của luật này.

Hai bên cam kết nội dung thỏa thuận trên là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc và toàn diện các quy định trong hợp đồng này.

Người chuyển nhượng

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người nhận chuyển nhượng

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Lưu ý thực hiện viết giấy chuyển nhượng đất viết tay 

Theo quy định tại điểm a, Điều 167, khoản 3, Luật Đất đai 2013 thì đơn xin chuyển nhượng đất viết tay chỉ có giá trị sau khi đã được phòng công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực.

Mặt khác, Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 quy định đơn xin chuyển nhượng đất đai viết tay đáp ứng các điều kiện sau đây thì không hợp lệ:

  • Chủ thế ký kết giấy viết tay quyền sử dụng đất phải đủ tuổi và có năng lực trách nhiệm dân sự theo quy định.
  • Mục đích và nội dung ký kết không trái điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
  • Chủ thể ký kết không vị ép buộc mà hoàn toàn tự nguyện.
  • Hình thức giao dịch dân sự phải được đáp ứng trong một số trường hợp nhất định.

Xem thêm Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Tìm hiểu thêm các kiến thức khác tại Pháp Trị

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn 

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.21328 sec| 1016.086 kb