Có bắt buộc phải đo đạc lại đất khi chuyển nhượng không?

Bởi Everest Law Firm - 18/03/2022
view 195
comment-forum-solid 0
Khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất thì các bên cần phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai (thường gọi là sang tên sổ đỏ). Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho một phần diện tích đất thì phải thực hiện đo đạc lại, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Sang tên sổ đỏ thường được gọi tắt để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (có đất và nhà ở hoặc các tài sản khác gắn liền với đất) từ người này sang người khác. 

1 - Phải đo đạc, tách thửa khi sang tên một phần thửa đất

Tại Khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng:

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Người sử dụng đất có thể đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích thửa đất cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì sẽ tiến hành thực hiện các công việc sau đây:

Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính;

Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. Đối với trường hợp cần phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã

Như quy định nêu trên, khi chuyển nhượng một phần thửa đất, các bên cần phải đo đạc theo quy định của pháp luật, nếu không sẽ không thể thực hiện làm sổ đỏ.

2 - Sang tên sổ đỏ toàn bộ thửa đất không bắt buộc phải đo đạc

Theo quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nêu trên không quy định về việc phải đo đạc lại thửa đất khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng cả thửa đất.

Ngoài ra, Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định việc chỉnh lý bản đồ địa chính thực hiện đối với các trường hợp:

Xuất hiện thửa đất và các đối tượng chiếm đất mới, thay đổi ranh giới thửa đất và các đối tượng chiếm đất

Thay đổi diện tích, mục đích sử dụng đất; thay đổi về mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp; thay đổi về điểm tọa độ địa chính và điểm tọa độ Quốc gia; thay đổi về mốc giới và hành lang an toàn công trình; thay đổi về địa danh và các ghi chú trên bản đồ.

Mốc giới, đường địa giới hành chính trên thực địa.

Mốc tọa độ, mốc quy hoạch, hành lang an toàn công trình trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong trường hợp cắm mốc mới trên thực địa và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo.

Như vậy, việc đo đạc không phải là thủ tục hành chính riêng khi chuyển nhượng, tặng cho toan bộ thửa đất nên sẽ không bắt buộc phải thực hiện.

3 - Diện tích đất bị thay đổi khi sang tên sổ đỏ?

Các trường hợp diện tích thay đổi ảnh hưởng đến giao dịch chuyển nhượng đất được quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật đất đai năm 2013 như sau:

Có sự chênh lệch giữa số liệu đo đạc thực tế với số ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013 hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Chủ đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Đo đạc lại mà ranh giới mảnh đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm thực tế nhiều hơn diện tích trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Điều 99 Luật đất đai năm 2013.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về thừa kế (luật sư thừa kế) của Công ty Luật TNHH Everest

4 - Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

[a] Bài viết được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.74429 sec| 1018.828 kb