Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo chất lượng uy tín tại Luật Thành Công

Bởi Everest Law Firm - 27/09/2022
view 46
comment-forum-solid 0
Giấy phép quảng cáo là thủ tục bắt buộc phải có đối với những trường hợp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có ý định tổ chức các hoạt động quảng cáo thuốc dùng cho người, thực phẩm; trang thiết bị y tế, mỹ phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, vắc xin, sản phẩm y tế, hóa chất diệt côn trùng…

Giấy phép quảng cáo Giấy phép quảng cáo

Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Thành phần hồ sơ để tiến hành đăng ký thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm: 

 • Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
 • Phiếu công bố những sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp.
 • Các tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh đối với những tính năng cũng như công dụng của các sản phẩm đối với trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu ra được tính năng và  công dụng của sản phẩm không được thể hiện  trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

Các yêu cầu khác đối với hồ sơ:

 • Đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là doanh nghiệp/cá nhân được ủy quyền thì khi làm việc doanh nghiệp/cá nhân đó phải có các giấy tờ như sau:
 • Giấy ủy quyền/Văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập đơn vị trực thuộc như Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài của doanh nghiệp được ủy quyền.

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng sẽ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Đơn xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng (theo mẫu quy định)
 • Bản sao đóng mộc treo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao đóng mộc treo giấy xác nhận công bố an toàn thực phẩm Đối với thực phẩm chức năng chưa có quy chuẩn kỹ thuật;
 • Giấy xác nhận phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp kèm theo với  hồ sơ công bố sản phẩm;

Các trường hợp phải xin giấy phép quảng cáo

Trong quá trình doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh, để doanh nghiệp có thể mở rộng thị trường, để nhiều người biết đến và tăng doanh số bán hàng hoặc nhiều người  sử dụng dịch vụ. Lúc đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành phát triển các hoạt động quảng cáo để sản phẩm cũng như các dịch vụ của Doanh nghiệp được biết đến với người sử dụng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, đối với một số sản phẩm hay dịch vụ sẽ bắt buộc rằng doanh nghiệp phải tiến hành việc xin giấy phép quảng cáo. Cụ thể như sau:

Lĩnh vực, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Bao gồm nội dung như khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ và phục hồi chức năng…

 • Thuốc dùng cho con người;
 • Mỹ phẩm có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người;
 • Vắc xin, sinh phẩm y tế;
 • Trang thiết bị y tế;
 • Thực phẩm;
 • Hóa chất chế phẩm diệt

giấy phép xác nhận nội dung quảng cáo Giấy phép xác nhận nội dung quảng cáo

Xin giấy phép bảng quảng cáo

Hồ sơ, thủ tục tiến hành xin giấy phép giấy phép quảng cáo,  bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo (theo mẫu theo quy định của pháp luật).
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ  biển quảng cáo/  giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  ngành, nghề, hàng hoá có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng  thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền )
 • Bản sao có giá trị pháp lý (có công chứng / chứng  thực  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ của đơn vị có sản phẩm biển quảng cáo) giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự  về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá biển quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tên sản phẩm, biểu tượng.
 • Mẫu (maket) sản phẩm biển quảng cáo trong đó thể hiện rõ màu sắc, kích thước đồng thời phải có đóng dấu của đơn vị /doanh nghiệp đứng tên  đề nghị cấp  phép.
 • Bản sao hợp đồng dịch vụ làm giấy phép quảng cáo có giá trị pháp lý (công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) của dịch vụ với người có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp  địa điểm, phương tiện mà biển, bảng giấy phép quảng cáo sẽ đặt tại đó (có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn  hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
 • Văn bản thỏa thuận giữa chủ giấy phép quảng cáo với đơn vị kinh doanh dịch vụ giấy phép quảng cáo trong trường hợp tổ chức làm dịch vụ giấy phép quảng cáo đứng tên đề nghị cấp giấy phép thực hiện giấy phép quảng cáo.
 • Đối với trường hợp đặt biển giấy phép quảng cáo tấm nhỏ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ: phải có  bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của  các cơ sở đó.
 • Đối với địa điểm lắp dựng biển bảng giấy phép quảng cáo tấm lớn: phải có văn bản của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thoả thuận về kiến trúc-quy hoạch.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép giấy phép quảng cáo: 

Sở Văn hoá – Thông tin là cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp Giấy phép

Thời hạn cấp giấy phép quảng cáo: 

Trong thời hạn 10 ngày,  kể từ ngày Bộ Văn hoá – Thông tin, Sở Văn hóa Thông tin nhận hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm xem xét nội dung trong bộ hồ sơ đồng thời tiến hàng giải quyết việc cấp phép. Trong trường hợp, Bộ Văn hoá – Thông tin, Sở Văn hóa Thông tin không tiến hành việc cấp phép thì phải có phương án trả lời bằng văn bản và trong văn bản cũng nêu đầy đủ rõ lý do không tiến hàng  giải quyết việc cấp phép cho doanh nghiệp có yêu cầu.

Quy định về giấy phép quảng cáo

Những điều kiện mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động quảng cáo phải đáp ứng khi muốn xin giấy phép quảng cáo:

Thứ nhất, Phải có được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong bảng ngành nghề phải có ngành nghề kinh doanh là quảng cáo;

Thứ hai, đối với những sản phẩm quảng cáo, việc đáp ứng các điều kiện về nội dung như công bố sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm, ….. thì doanh nghiệp  phải đưa ra được các tài liệu nhằm để chứng minh  các nội dung về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, đối với những sản phẩm đã có sự ghi nhận với nội dung về quyền sở hữu mà  thông qua giấy chứng nhận. Thì khi doanh nghiệp tiến hành quảng cáo, những đơn vị đang tiến hành quảng cáo phải đưa ra được giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

Cuối cùng, việc quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa cũng như các dịch vụ đặc biệt thì doanh nghiệp cũng phải phải đảm bảo được các điều kiện riêng đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quy định cụ thể.

Chi phí xin giấy phép quảng cáo

Đối với thủ tục xin giấy phép quảng cáo hiện nay, pháp luật quy định về Lệ phí đối với tính chất của từng loại sản phẩm để quảng cáo thì doanh nghiệp sẽ phải xin giấy phép quảng cáo ở các cơ quan nhà nước khác nhau. Vì thế,  chi phí để xin giấy phép quảng cáo đối với từng loại sản phẩm mà doanh nghiệp lựa chọn cũng có sự khác biệt.

Thông tin liên hệ:

Công ty: HÃNG LUẬT QUỐC TẾ THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Số 29/31 Lê Đức Thọ, Phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://luatthanhcong.com/

Email: congtyluatthanhcong@gmail.com

Báo Giá dịch vụ: 1900 633 710

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.38416 sec| 1033.93 kb