Có thể đồng thời khiếu nại và khởi kiện hành chính không?

Bởi Nguyễn Hồng Thúy - 12/03/2020
view 1047
comment-forum-solid 0

Khiếu nại và khởi kiện hành chính quy định về thủ tục, trình tự, yêu cầu khi nộp đơn khác nhau, trong cùng một giai đoạn và dù ở bất cứ giai đoạn nào thì việc khiếu nại hành chính và khởi kiện ra Tòa hành chính không bao giờ được thực hiện đồng thời. Chủ thể bị xâm phạm chỉ có thể lựa chọn một trong hai loại thủ tục trên để giải quyết vụ việc.

Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

- Khi nào thực hiện khiếu nại hành chính?

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp thì các chủ thể bị xâm phạm có thể thực hiện thủ tục khiếu nại để yêu cầu người có thẩm quyền xem xét lại quyết định đó

- Khiếu nại lần đầu

Sau khi nhận được quyết định hành chính của người có thẩm quyền, nếu như nhận thấy đây là một quyết định không thỏa đáng, xâm phạm lợi ích của mình thì có thể làm đơn khiếu nại hoặc đến khiếu nại trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý

Với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể dài hơn, không quá 45 ngày

- Khiếu nại lần hai

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu

- Khi nào thực hiện khởi kiện hành chính?

Căn cứ vào quy định của luật khiếu nại, thì không có khiếu nại lần ba. Nếu quyết định giải quyết lần hai vẫn chưa thấy thỏa đáng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì lúc này người khiếu nại sẽ thực hiện khởi kiện vụ án ra Tòa hành chính

Ngoài ra quyền khởi kiện hành chính có thể thực hiện ở bất cứ giai đoạn nào, gồm có ba giai đoạn sau:

Không khiếu nại và tiến hành khởi kiện luôn;

Sau khi khiếu nại lần đầu mới tiến hành khởi kiện;

Sau khi khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết mới tiến hành khởi kiện

- Trường hợp vừa khiếu nại vừa khởi kiện hành chính giải quyết như thế nào?

- Một người vừa khiếu nại vừa khởi kiện

Người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành chính đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết thì Tòa án phải yêu cầu người khởi kiện lựa chọn cơ quan giải quyết và có văn bản thông báo cho Tòa án

Trường hợp người khởi kiện không thể tự mình làm văn bản thì đề nghị Tòa án lập biên bản về việc lựa chọn cơ quan giải quyết. Tùy từng trường hợp cụ thể Tòa án xử lý như sau:

- Nếu lựa chọn khởi kiện hành chính

Nếu người khởi kiện lựa chọn Tòa án giải quyết thì Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung, đồng thời thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án;

- Nếu lựa chọn khiếu nại

Nếu người khởi kiện lựa chọn người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giải quyết thì Tòa án căn cứ vào quy định tại điểm e khoản 1 Điều 123 của Luật này trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo cho người khởi kiện

Trường hợp hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại và có đơn khởi kiện vụ án hành chính thì Tòa án xem xét để tiến hành thụ lý vụ án theo thủ tục chung

- Nếu không lựa chọn

Trường hợp người khởi kiện không lựa chọn cơ quan giải quyết thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện

- Nhiều người vừa khiếu nại vừa khởi kiện

Trường hợp nhiều người vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, trong đó có người lựa chọn Tòa án giải quyết và có người lựa chọn người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc trường hợp có người chỉ khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền và người khác chỉ khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thẩm quyền giải quyết được xác định như sau:

- Trường hợp 1

Quyền lợi, nghĩa vụ của người khởi kiện và người khiếu nại độc lập với nhau thì việc giải quyết yêu cầu của người khởi kiện thuộc thẩm quyền của Tòa án, còn việc giải quyết khiếu nại của những người khiếu nại thuộc thẩm quyền của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

- Trường hợp 2

Quyền lợi, nghĩa vụ của người khởi kiện và người khiếu nại không độc lập với nhau thì Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung, đồng thời thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án

Trường hợp người khởi kiện không lựa chọn cơ quan giải quyết thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện

Xem thêm:

- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.39987 sec| 1042.563 kb