Đăng ký đất đai tại Dương Kinh (Hải Phòng): phát hiện mất hồ sơ đất đai từ lâu, sao bây giờ mới thanh tra?

Bởi Trần Thu Thủy - 30/06/2020
view 3331
comment-forum-solid 0

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Dương Kinh (thành phố Hải Phòng) đã phát hiện mất hồ sơ quản lý đất đai - dấu hiệu “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” - từ lâu, nhưng không đề xuất cơ quan có thẩm quyền thanh tra và xử lý đúng quy định, mà 'nại' ra thành lý do để từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký biến động đất đai của công dân.

Trước đó, công dân buộc phải nhờ tới sự hỗ trợ của các luật sư của Công ty Luật TNHH Everest, bởi đã phải làm việc nhiều lần trong suốt nửa năm, vẫn không thể tự nộp được hồ sơ đăng ký biến động đất đai, sang tên người sử dụng đất, dù hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng và hồ sơ đã đầy đủ theo đúng quy định.

Đội ngũ Luật sư, chuyên viên Công ty Luật TNHH Everest 

- Hồ sơ còn lưu giữ cho thấy: công dân đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp trong suốt 28 năm và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (năm 2002) mà bà Lương Thị Nguyệt (người chuyển nhượng quyền sử dụng đất) còn lưu trữ thể hiện:

Trước ngày 15/10/1993, thửa đất số 81, tờ bản đồ số 05, diện tích 1.660 m2 tại địa chỉ thôn phương Lung, xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng (nay là khu dân cư Phương Lung, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) thuộc quyền quản lý, sử dụng của Hợp tác xã thảm len Hưng Đạo. Do kinh doanh khó khăn, Hợp tác xã thảm len Hưng Đạo đã thực hiện thủ tục giải thể và thanh lý tài sản, đồng thời có văn bản gửi cơ quan chức năng.

Ngày 28/12/1993, căn cứ hồ sơ giải thể và thanh lý tài sản của Hợp tác xã thảm len Hưng Đạo, Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy đã ban hành Quyết định số 125-QĐ/UB về việc: “giao đất và thu hồi đất chuyển nhượng tài sản trong khu dân cư xã Hưng Đạo… thu hồi quyền sử dụng đất của Hợp tác xã thảm len Hưng Đạo diện tích 1660 m2 … và giao quyền sử dụng diện tích 1660 m2 đất có nhà xưởng cho bà Lương Thị Nguyệt chủ xưởng dệt thảm len Nhật Thành”.

Ngày 05/06/2002, Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D0336595, số vào sổ cấp 00001 QSDĐ/KT02Q1 cho bà Lương Thị Nguyệt. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận, bà Lương Thị Nguyệt đã đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đầy đủ, sử dụng ổn định, không có tranh chấp cho tới ngày chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác.

Ngày 29/07/2019, trên cơ sở quyền sử dụng đất hợp pháp (đã được cấp Giấy chứng nhận), bà Lương Thị Nguyệt đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho ông Bùi Lam Sơn và bà Đinh Thị Thúy. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng 599, quyển số 01/2019/TP/CC-SCC/HĐGD tại Văn phòng công chứng Trần Thị Kim Sinh, địa chỉ số 81, đường 208, xác An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Ông Bùi Lam Sơn và bà Đinh Thị Thúy sau đó đã nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai sang tên người sử dụng đất. Tuy nhiên, nhiều lần bà Đỗ Thị Hải Thanh Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Dương Kinh đã nhiều lần từ chối tiếp nhận hồ sơ của công dân, mặc dù xác nhận: hồ sơ đã đủ thành phần, nội dung thông tin trên 'sổ đỏ' không sai, nhưng quá trình cấp Giấy chứng nhận trước đây ‘có vấn đề’.  Không thể tự thực hiện thủ tục này, ông Bùi Lam Sơn buộc đã ủy quyền cho Công ty Luật TNHH Everest.

Sau khi nhận ủy quyền của khách hàng, các luật sư của Công ty Luật TNHH Everest phải làm việc nhiều lần với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Dương Kinh và chứng kiến những yêu cầu và đòi hỏi rất ‘lạ’, không có trong bất cứ bộ thủ tục hành chính nào của chuyên viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Dương Kinh. Điều kỳ lạ hơn, toàn bộ hồ sơ quản lý đất đai liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khách hàng, thậm chí là bản đồ địa chính, đã biến mất 'một cách bí ẩn'.

Ngày 21/02/2020, Công ty Luật TNHH Everest đã có Công văn số 19/2020/CV-EVER gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hải Phòng "thông báo dấu hiệu ‘nhũng nhiễu’ của chuyên viên Đỗ Thị Hải Thanh". Sau Công văn số 19/2020/CV-EVER này, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Dương Kinh mới tiếp nhận, thụ lý hồ sơ.

Ngày 05/06/2020, sau 03 tháng 'nhùng nhằng', Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh lại có Công văn số 1431/UBND-TTQ đề ngày 05/06/2020 của Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh đã trả lời Công ty Luật TNHH Everest: đợi... vì chưa thanh tra.

- Hồ sơ đăng ký biến động đất đai của công dân chưa được giải quyết, nhưng Công văn số 1431/UBND-TTQ của Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh trả lời 'lòng vòng', không thuyết phục.

Đối với trả lời tại Công văn số 1431/UBND-TTQ của Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh, Công ty Luật TNHH Everest cho rằng chưa thuyết phục, do đó tiếp tục có kiến nghị đối với 03 nội dung cơ bản nêu tại Công văn số 1431/UBND-TTQ:

Thứ nhất, về ý kiến của Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh xác định: “thửa đất số 81, tờ bản đồ số 05, diện tích 1.660 m2… có nguồn gốc là đất Trường học…”.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D0336595, số vào sổ cấp GCNQSDĐ số 00001 QSDĐ/KT02Q1 cấp ngày 05/06/2002 cho bà Lương Thị Nguyệt được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy (nay là Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh) - không có dấu hiệu bị giả mạo.

Hiến pháp năm 1992 quy định: “Kinh tế tập thể do công dân góp vốn, góp sức hợp tác sản xuất, kinh doanh được tổ chức dưới nhiều hình thức trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi” (Điều 20). Do đó, tài sản của hợp tác xã là sở hữu tập thể (phân biệt với sở hữu toàn dân, sở hữu tư nhân). Hồ sơ mà bà Lương Thị Nguyệt lưu giữ cho thấy, bà Lương Thị Nguyệt đã thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận (tại thời điểm năm 2002).

Do đó, việc Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh xác định: “thửa đất số 81, tờ bản đồ số 05, diện tích 1.660 m2… có nguồn gốc là đất Trường học…” là không đầy đủ, thể hiện việc quản lý nhà nước về đất đai có sai phạm, “bỏ sót” quá trình quản lý đất đai từ ngày 18/12/1980 đến ngày 05/06/2002.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh xác định: “… không có tài liệu thể hiện việc theo dõi sổ sách hồ sơ liên quan đến việc giao và cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho ông (bà) Lương Thị Nguyệt…” - là không chính xác.

Theo quy định pháp luật, trách nhiệm quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến đất đai thuộc về  các cơ quan: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường) và Văn phòng đăng ký đất đai. Do đó, trường hợp toàn bộ hồ sơ 'biến mất' là rất khó xảy ra. Như vậy, giải thích “không có tài liệu…” hoàn toàn không thuyết phục.

Trong sự việc thất lạc hồ sơ này, không phải trách nhiệm của công dân (không thể can thiệp vào quy trình xác minh, thẩm định, cấp Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Thế nhưng, công dân đang phải gánh chịu thiệt hại do lỗi phát sinh từ việc quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng.

Thứ ba, Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh xác định: “… tại sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy, quyển số 01, tại thứ tự cấp giấy 00001, không có tên bà Lương Thị Nguyệt, mà ghi tên ông Đào Văn Thắng, diện tích 170 m2…” là cho thấy có dấu hiệu hành vi “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Thực tế, thửa đất số 81, tờ bản đồ số 05, diện tích 1.660 m2 (chủ sử dụng là bà Lương Thị Nguyệt) khác biệt với với thửa đất diện tích 170 m2, số thửa 01, tờ bản đồ số 596 (03) (chủ sử dụng là ông Đào Văn Thắng). Việc trong thời gian ngắn (từ 05/06/2002 đến ngày 30/10/2002) Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy cấp Giấy chứng nhận, số thứ tự “quyển số 1, thứ tự số 00001” (đặc biệt) - thể hiện đây là những Giấy chứng nhận cấp lần đầu tiên trong cùng một giai đoạn, nhưng lại trùng lặp - rất khó giải thích hợp lý.

Đồng thời, chúng tôi có căn cứ để khẳng định: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Dương Kinh đã biết rõ về việc mất hồ sơ đất đai, trùng số Giấy chứng nhận (đối với hai thửa đất khác nhau) từ trước đó, nhưng không có hành động phù hợp.

Pháp luật đất đai, không có quy định: Văn phòng Đăng ký đất đai ngừng đăng ký biến động để “thanh tra vụ việc”. Đồng thời, đối chiếu với quy định của pháp luật, chúng tôi cho rằng: trường hợp thanh tra phát hiện vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan, thì việc xử lý người vi phạm không ảnh hưởng tới đăng ký biến động đất đai của người sử dụng đất, đã thực hiện đúng trách nhiệm nộp hồ sơ hợp lệ.

  • Do đó, Công ty Luật TNHH Everest kiến nghị:

  1. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng giám sát, yêu cầu cơ quan liên quan: Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hải Phòng, đăng ký biến động đất đai cho ông Bùi Lam Sơn và bà Đinh Thị Thúy đúng quy định;
  2. Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hải Phòng đăng ký biến động đất đai cho ông Bùi Lam Sơn và bà Đinh Thị Thúy theo đúng quy định về thời hạn thụ lý, giải quyết hồ sơ.

Xem thêm:

- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện căn cứ các tài liệu, chứng cứ của vụ việc, nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các luật sư, chuyên gia – nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.17661 sec| 1049.672 kb