Đất trồng cây công nghiệp lâu năm là gì? Quy định về đất trồng cây lâu năm

Bởi Phạm Nhật Thăng - 08/06/2022
view 23
comment-forum-solid 0
Trong quản lý đất đai, Nhà nước đã phân chia thành nhiều loại khác nhau. Đất trồng cây lâu năm là một trong những loại đất có tính ứng dụng cao và quen thuộc.

1- Đất trồng cây công nghiệp là gì

Trong quản lý đất đai, Nhà nước đã phân chia thành nhiều loại khác nhau. Đất trồng cây lâu năm là một trong những loại đất có tính ứng dụng cao và quen thuộc. 

Theo quy định tại Khoản 1 Mục 10 Luật Đất đai 2013 thì đất trồng cây lâu năm là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/ TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai thì đất trồng cây lâu năm là đất sử dụng vào mục đích trồng cây một lần, trồng thu hoạch nhiều năm, bao gồm:

Cây công nghiệp lâu năm: Là cây lâu năm lấy sản phẩm làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp hoặc chế biến để sử dụng như cây cao su, cây ca cao, cây cà phê, cây chè, cây điều, cây tiêu, cây dừa. ..

Cây ăn quả lâu năm: Cây ăn quả lâu năm lấy quả ăn tươi hoặc kết hợp với chế biến như bưởi, cam, chôm chôm, mận, mơ, măng cụt, nhãn, sầu riêng, vải, xoài ...

Cây thuốc lâu năm: là cây lâu năm làm thuốc như hồi, quế, đậu Hà Lan, long não, sâm eng ...

Cây lâu năm khá:c là cây lâu năm lấy gỗ, lấy bóng mát và làm cảnh (như bách, bạch đàn, xà cừ, keo, cây sưa, dâm bụt, lộc vừng, v.v.); kể cả trường hợp trồng hỗn hợp nhiều loại cây lâu năm khác nhau hoặc trồng xen lẫn cây lâu năm và hàng năm.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai, bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest.

2- Đặc điểm của đất trồng cây công nghiệp

Mỗi loại đất đều có những đặc điểm riêng biệt. 

Đất trồng cây công nghiệp là đất nông nghiệp, được nhà nước giao cho cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp. Đất có niên hạn sử dụng. 

Người được chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Có thể thấy đất trồng rừng chất lượng cao mang lại rất nhiều lợi ích. Nó giúp cho nền nông nghiệp và lâm nghiệp nước ta phát triển mạnh mẽ hơn.

3- Quy định về đất trồng cây lâu năm 

Hạn mức giao đất nông nghiệp mới nhất của Nhà nước cho cá nhân, hộ gia đình được quy định cụ thể như sau: .(1) Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, làm muối cho từng hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

.Không quá trên 03 héc ta đối với mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý ở vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

.Không quá 02 héc ta đối với mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

.(2) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư thu hồi đất của Công ty Luật TNHH Everest.

4- Quyền lợi và nghĩa vụ khi được cấp Giấy chứng nhận đối với đất trồng cây lâu năm

- Quyền lợi khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất trồng cây lâu năm

Được hưởng thành quả lao động và sự đầu tư của bạn vào đất đai.

Được hưởng lợi từ các công trình nhà nước để bảo vệ và cải tạo đất nông nghiệp.

Được Nhà nước hướng dẫn, giúp đỡ trong việc cải tạo, hoàn nguyên đất nông nghiệp.

Được nhà nước bảo hộ khi người khác can thiệp vào quyền và lợi ích hợp pháp của mình về đất đai.

Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp và các hành vi vi phạm pháp luật đất đai khác.

- Nghĩa vụ khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất trồng cây lâu năm

Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và độ cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong khu vực. và tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thực hiện kê khai đất đai; làm đầy đủ các thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các biện pháp để bảo vệ lãnh thổ.

Tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường, không phương hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.

Thực hiện theo quy định của pháp luật về tìm kiếm đồ vật trong lòng đất.

Giao lại đất khi nhà nước có quyết định thu hồi đất khi hết thời hạn sử dụng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về thừa kế (luật sư thừa kế) của Công ty Luật TNHH Everest

5- Một số câu hỏi về đất trồng cây lâu năm 

- Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm là bao lâu?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn sử dụng đất được chia thành hai loại: đất sử dụng có thời hạn và đất sử dụng không thời hạn. Trừ trường hợp sử dụng đất không xác định thời hạn, thì thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm là cố định. Thời hạn sử dụng đất sẽ được ghi trên trang thứ hai của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thì thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm như sau:

Đất trồng cây lâu năm là đất sử dụng có thời hạn trong các trường hợp sau đây:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng nếu được cấp, công nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đất không quá năm mươi năm. Khi hết thời hạn sử dụng đất mà người sử dụng có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được gia hạn sử dụng đất không quá năm mươi năm

Trường hợp cá nhân, hộ gia đình cho Nhà nước thuê đất nông nghiệp: thời hạn của cho thuê Trường hợp hết thời hạn mà người đang sử dụng đất vẫn có nhu cầu tiếp tục thuê đất thì được Nhà nước xem xét cho thuê đất.

Nếu hết thời hạn giao đất mà tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, tiếp tục giao đất nhưng không quá thời hạn được ủy quyền.

Bài tiếp theo Đất trồng cây lâu năm là gì? Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm? Chuyển sang đất trồng cây lâu năm có được xây nhà không?

- Đất trồng cây lâu năm có được xây dựng trên đất không?

Theo Luật Đất đai năm 2013, một trong những nguyên tắc được nêu là sử dụng đất một cách hợp lý. Đối với từng loại đất, mục đích sử dụng sẽ được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người khai thác đất và được đăng ký là “Đất trồng cây lâu năm” cho cá nhân hoặc hộ gia đình.

Do đó không được xây dựng nhà ở trên đất trồng cây lâu năm, nếu muốn xây dựng nhà ở thì phải chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu Điều chỉnh việc giao đất cần chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị ủy quyền theo mẫu Thông tư 30/2014 / TT- BTNMT; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận, huyện, thành phố nơi có đất. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo cho chủ sở hữu biết để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất không quá 15 ngày. đối với hải đảo xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn không quá 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không được tính khi trùng với thời gian nghỉ phép.

Nếu không xin chuyển mục đích sử dụng đất mà vẫn sử dụng đất để làm nhà ở, bạn có thể bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trong lĩnh vực sử dụng đất trái pháp luật. Mức phạt hành chính tùy theo mức độ vi phạm mà cơ quan nhà nước sẽ quyết định xử phạt đối tượng thực hiện hành vi đó hay không.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về hợp đồng hôn nhân của Công ty Luật TNHH Everest

6- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Đất trồng cây công nghiệp lâu năm được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Đất trồng cây công nghiệp lâu năm có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư  vấn, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.76318 sec| 1050.648 kb