Hướng dẫn bạn về trình tự thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 16/06/2022
view 0
comment-forum-solid 0

Thủ tục thay đổi địa chỉ để nhận thông báo thuế mới nhất. Thủ tục thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế như thế nào? Thay đổi địa chỉ tệp để nhận thông báo thuế?

Do những tác động khách quan từ bên ngoài hay những nguyên nhân chủ quan của công ty mà trong quá trình hoạt động công ty nào cũng có những thay đổi. Đó có thể là bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thương mại hiện có hoặc tạm ngừng hoạt động, v.v. Về việc thay đổi nội dung đăng ký thương mại, doanh nghiệp có thể thay đổi tên, thay đổi trụ sở đăng ký, thay đổi địa chỉ nhận thông báo, ...

Hướng dẫn bạn về trình tự thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế Hướng dẫn bạn về trình tự thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Trong quá trình hoạt động, việc thay đổi địa chỉ trụ sở đã đăng ký của công ty, đơn vị trực thuộc của một công ty sẽ dẫn đến việc truyền tải thông tin đến cơ quan quản lý. Việc thay đổi như vậy không chỉ làm thay đổi thông tin của công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh mà còn của cơ quan thuế. Khoản 1 Điều 12 Thông tư 95/2016 / TTBTC ngày 28/6/2016 quy định, trước khi đăng ký thay đổi thông tin trụ sở chính với Cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. và thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Xem thêm: Các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước

Thứ nhất, trình tự thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 95/2016 / TTBTC quy định trong trường hợp người nộp thuế thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế Đối với trường hợp đăng ký thuế, thực hiện theo các bước sau:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của công ty, cơ quan quản lý trực tiếp doanh nghiệp phải có trách nhiệm cập nhật thông tin thay đổi trong hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Đồng thời, cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Các văn bản đã ban hành trước đây không còn giá trị sử dụng. Sau khi có quyết định đóng thuế về việc chuyển địa điểm của chi cục thuế nơi đặt địa chỉ cũ, công ty phải gửi thông báo thay đổi đến phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư thành phố. .

Thứ hai, Yếu tố thay đổi địa chỉ nhận hồ sơ thông báo thuế

Việc thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế là do công ty chuyển địa điểm kinh doanh. Công ty có thể thay đổi địa điểm kinh doanh trong tỉnh / thành phố hoặc chuyển từ tỉnh / thành phố này sang tỉnh / thành phố khác.

Trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số thuế chưa nộp; yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết được hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết) được khấu trừ toàn bộ làm căn cứ chuyển sang cơ quan thuế quản lý mới để tiếp tục theo dõi) trước khi chuyển trụ sở đã đăng ký và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở đăng ký trùng với thời điểm ra quyết định. . nộp thuế hàng năm theo quy định của pháp luật.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, trường hợp người nộp thuế nộp thừa thì được khấu trừ vào số thuế phải nộp cho cơ quan thuế chuyển đến.

Xem thêm: Phụ cấp độc hại đối với văn thư lưu trữ

Thay đổi địa chỉ kinh doanh từ quận, huyện khác trong cùng tỉnh / thành phố

Thay đổi địa chỉ công ty từ quận, huyện, thành phố khác nơi đăng ký kinh doanh của công ty là thay đổi địa giới hành chính. Sự thay đổi này kéo theo sự thay đổi lớn trong công tác quản lý thuế của công ty.

Trong trường hợp này, công ty phải chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Tờ khai công chứng và bổ sung thông tin đăng ký thuế
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một người; Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần; Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên hợp danh và công ty hợp danh về việc thay đổi địa chỉ công ty.
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần; Biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh hai thành viên hợp danh khi thay đổi địa chỉ.
 • Bản sao sổ đăng ký thương mại của Công ty.
 • Mẫu số 08 về đăng ký thuế.

Nếu công ty chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan thuế thì nộp hồ sơ cho cơ quan thuế. Khi nhận đủ hồ sơ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan quản lý thuế phải cập nhật thông tin thay đổi vào Hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký thuế.

Trường hợp công ty chịu sự chỉ đạo của cơ quan thuế thì công ty phải lập 2 bộ hồ sơ. một bản gửi Chi cục Thuế nơi đi và một bản gửi Chi cục Thuế nơi chuyển đi.

Sau khi hoàn thành thủ tục kê khai với cơ quan thuế, công ty đăng ký thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan đăng ký công ty. Công ty phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

 • Quyết định đóng thuế để chuyển về quận, huyện của dịch vụ thuế nơi đóng địa chỉ cũ của công ty, cấp
 • Đơn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Quyết định thay đổi địa chỉ kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký bản gốc của công ty đã được cấp.

Thay đổi địa chỉ công ty nhận thông báo thuế từ tỉnh, thành phố khác

Việc thay đổi địa chỉ công ty từ tỉnh, thành phố khác là thay đổi cơ bản toàn bộ thông tin, chỉ tiêu liên quan đến quản lý thuế, quản lý doanh nghiệp. Sự thay đổi này sẽ dẫn đến những thay đổi trong cách thức hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, khi thay đổi thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế, công ty phải làm hồ sơ gửi cả cơ quan thuế nơi quyết toán và cơ quan thuế nơi quyết toán.

Tại địa điểm chuyển đến, công ty phải chuẩn bị các hồ sơ gồm:

 • Thông báo chuyển địa điểm
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý thuế nơi chuyển đến có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và có ý kiến ​​về tình hình nộp thuế của doanh nghiệp. Trung tâm thuế gửi thông báo cho công ty, một bản gửi trung tâm thuế nơi doanh nghiệp đang giải quyết.

Xem thêm: Chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Nơi chuyển đi

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động tại địa chỉ mới, công ty phải đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

Mẫu đăng ký thuế

Bản sao không cần chứng thực giấy phép thành lập và kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các đơn vị trực thuộc, quyết định thành lập hoặc giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các giấy tờ này thay đổi.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế cấp lại

Giấy chứng nhận đăng ký thuế và giữ lại mã số thuế của công ty.

Thứ ba, cơ quan quản lý việc thay đổi địa chỉ tiếp nhận thông tin về thuế là cơ quan thuế quản lý.

Hướng dẫn bạn về trình tự thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế Hướng dẫn bạn về trình tự thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Thứ tư, thời hạn nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Người nộp thuế thông báo chuyển địa điểm (Mẫu số 09MST ban hành kèm theo Thông tư này) khỏi cơ quan quản lý thuế nơi chuyển đi thì người nộp thuế phải đăng ký với cơ quan quản lý thuế nơi chuyển địa điểm.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.82066 sec| 1049.828 kb