Các vấn đề pháp lý cần quan tâm về nghĩa vụ trong pháp luật dân sự

0
481
5/5 - (2 bình chọn)

Nghĩa vụ dân sự là gì? Các vấn đề pháp lý cần quan tâm về nghĩa vụ trong dân sự được quy định như thế nào?

doi-tuong-va-can-cu-phat-sinh-nghia-vu-dan-su
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Nghĩa vụ là gì?

Khái niệm nghĩa vụ

Điều 274 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về khái niệm nghĩa vụ như sau: Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể phải chuyển giao vật, quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích đối với một hoặc nhiều chủ thể khác.

Đối tượng của nghĩa vụ

Hiện nay, pháp luật quy định đối tượng của nghĩa vụ là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc không được thực hiện.

Căn cứ phát sinh nghĩa vụ

Nghĩa vụ sẽ phát sinh từ các đối tượng được quy định tại Điều 275 Bộ luật dân sự năm 2015 như: Hợp đồng; Hành vi pháp lý đơn phương hoặc khi thực hiện công việc không có ủy quyền…..và các căn cứ khác do pháp luật điều chỉnh.

Tìm hiểu về các trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ tại bài viết: Quy định về các trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ

Địa điểm và thời hạn thực hiện nghĩa vụ

Địa điểm thực hiện nghĩa vụ

Địa điểm thực hiện nghĩa vụ sẽ do các bên thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ được xác định dựa trên nơi có bất động sản (nếu đối tượng của nghĩa vụ là bất động sản); Nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền (nếu đối tượng của nghĩa vụ không phải là bất động sản).

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ sẽ do các bên thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Về nguyên tắc bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn.

Nếu bên có nghĩa vụ tự ý thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn và bên có quyền đã chấp nhận thì nghĩa vụ được coi là đã hoàn thành đúng thời hạn.

Trường hợp không xác định được thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì mỗi bên có thể thực hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia biết trước.

Bdoi-tuong-va-can-cu-phat-sinh-nghia-vu-dan-su
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Các loại nghĩa vụ

Nghĩa vụ giao vật

Bên có nghĩa vụ giao vật phải bảo quản vật cho đến khi giao.

Nếu là vật đặc định thì bên có nghĩa vụ phải giao đúng vật đó và đúng tình trạng như đã cam kết. Nếu là vật cùng loại thì phải giao đúng số lượng và chất lượng như đã thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận về chất lượng thì phải giao vật đó với chất lượng trung bình. Nếu là vật đồng bộ thì phải giao đồng bộ.

Bên có nghĩa vụ có trách nhiệm chịu mọi chi phí về việc giao vật, trừ khi có thỏa thuận khác.

Nghĩa vụ trả tiền

Bên mượn tiền phải có nghĩa vụ trả tiền đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm và phương thức đã thỏa thuận (bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

Nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc

Nghĩa vụ phải thực hiện một công việc là nghĩa vụ mà theo đó bên có nghĩa vụ phải thực hiện đúng công việc đó. Ngược lại, nghĩa vụ không được thực hiện một công việc là nghĩa vụ mà theo đó bên có nghĩa vụ không được thực hiện công việc đó.

Nghĩa vụ theo định kỳ

Nghĩa vụ được thực hiện dựa trên định kỳ theo thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của cơ quan thẩm quyền. Việc chậm thực hiện nghĩa vụ theo từng kỳ bị coi là chậm thực hiện nghĩa vụ.

Nghĩa vụ thông qua người thứ ba

Người thứ ba có thể thực hiện thay nghĩa vụ khi được bên có quyền đồng ý. Nếu nếu người thứ ba không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có nghĩa vụ vẫn phải chịu trách nhiệm với bên có quyền.

Nghĩa vụ có điều kiện

Khi có điều kiện phát sinh, bên có nghĩa vụ phải thực hiện đối với trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định về điều kiện thực hiện nghĩa vụ.

Nghĩa vụ có đối tượng tùy ý lựa chọn

Nghĩa vụ có đối tượng tùy ý lựa chọn được hiểu là nghĩa vụ mà đối tượng là một trong nhiều tài sản hoặc công việc khác nhau và bên có nghĩa vụ có thể tùy ý lựa chọn, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Nghĩa vụ thay thế được

Nghĩa vụ thay thế được là nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ có thể thực hiện một nghĩa vụ khác đã được bên có quyền chấp nhận để thay thế nghĩa vụ đó.

Nghĩa vụ riêng rẽ

Khi nhiều người cùng thực hiện một nghĩa vụ, nhưng mỗi người có một phần nghĩa vụ nhất định, riêng rẽ thì mỗi người chỉ thực hiện phần nghĩa vụ của mình.

Nghĩa vụ liên đới

Nghĩa vụ liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

Nghĩa vụ đối với nhiều người có quyền liên đới

Nghĩa vụ đối với nhiều người có quyền liên đới là nghĩa vụ mà mỗi người trong số những người có quyền đều có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

Nghĩa vụ phân chia được theo phần

Nghĩa vụ phân chia được theo phần là nghĩa vụ đối tượng của nghĩa vụ có thể chia thành nhiều phần để thực hiện. Bên có nghĩa vụ sẽ thực hiện từng phần nghĩa vụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Nghĩa vụ không phân chia được theo phần

Nghĩa vụ không phân chia được theo phần là nghĩa vụ mà đối tượng của nghĩa vụ phải được thực hiện cùng một lúc. Đối với trường hợp nhiều người cùng thực hiện một nghĩa vụ không phân chia được theo phần thì họ có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ cùng một lúc.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm nội dung liên quan tại đây

Khi nào thì chấm dứt nghĩa vụ

Nghĩa vụ chấm dứt trong trường hợp bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ đó cho bên có nghĩa vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm cũng được miễn thì biện pháp bảo đảm cũng chấm dứt.

doi-tuong-va-can-cu-phat-sinh-nghia-vu-dan-su
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Một số câu hỏi thường gặp:

– Có được chuyển giao nghĩa vụ không?

Khi bên có quyền đồng ý thì bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ cho người thế nghĩa vụ, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của bên có nghĩa vụ, pháp luật có quy định không được chuyển giao nghĩa vụ.

– Bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ có được chuyển giao quyền đó cho người khác không?

Khi bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ có quyền có thể chuyển giao quyền yêu cầu đó cho người thế quyền theo thỏa thuận nhưng trừ một số trường hợp được quy định tại Điều 365 Bộ luật dân sự năm 2015 như: Quyền yêu cầu cấp dưỡng, yêu cầu bồi thường thiệt hại do xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín…

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật dân sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

Trên đây là những nội dung cơ bản quy định về nghĩa vụ trong dân sự mà Everest cung cấp đến bạn đọc. Bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi theo tổng đài tư vấn trên để được hướng dẫn chi tiết.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây