Giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ tại Ủy ban nhân dân

Bởi Everest Law Firm - 12/04/2020
view 518
comment-forum-solid 0

Để giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ, giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất thì có thể lựa chọn một trong hai cách giải quyết: khởi kiện ra tòa án hoặc yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Trước khi tiến hành thủ tục yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết các bên phải thực hiện hòa giải cơ sở.

Các Luật sư của Công ty Luật TNHH Everest. Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Trường hợp 1: Tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Trường hợp 2: Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết.

- Giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ tại ủy ban nhân dân cấp huyện

Hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với giấy tờ như sau: Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; Biên bản hòa giải tại ủy ban nhân dân cấp xã; Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp; Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

Bước 1. Nộp hồ sơ

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết

Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ: Thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) Hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân ban hành quyết định giải quyết tranh chấp.

Bước 4. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kết quả giải quyết

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp. Nếu đồng ý kết quả giải quyết tranh chấp thì kết thúc tranh chấp.

Không đồng ý kết quả giải quyết thì: Khiếu nại đến Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính (khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện).

Thời hạn giải quyết: Không quá 45 ngày; Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

- Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ:

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; Biên bản hòa giải tại ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp; Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp; Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

Bước 1: Nộp hồ sơ

Địa điểm nộp: Tại ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Thủ tục giải quyết

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết. Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Bước 4. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kết quả giải quyết

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp. Nếu đồng ý kết quả giải quyết tranh chấp thì kết thúc tranh chấp. Không đồng ý kết quả giải quyết thì: Khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính (khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Thời hạn giải quyết không quá 60 ngày, tăng thêm 10 ngày (nếu tranh chấp xảy ra tại các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn).

Lưu ý: Thời hạn giải quyết tại ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh không tính những thời gian sau: Các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

– Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai của Công ty Luật TNHH Everest

Tư vấn pháp luật

Hướng dẫn, đưa ra ý kiến, quan điểm, căn cứ pháp lý giúp khách hàng có cơ sở để giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến đất đai thông qua việc tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ mà khách hàng cung cấp, tư vấn thông qua thư tư vấn, tư vấn thông qua các phương tiện công nghệ đối với các khách hàng ở xa, không có nhiều thời gian.

Giúp khách hàng soạn thảo các văn bản, giấy tờ phục vụ cho việc giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến đất đai như Đơn kiến nghị, Đơn tố giác, Đơn tố cáo, Đơn khiếu nại, Đơn khởi kiện, Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai,…

Đại diện ngoài tố tụng

Các Luật sư, chuyên gia, chuyên viên của Công ty Luật TNHH Everest thay mặt khách hàng làm việc với các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền thực hiện các công việc cần thiết, theo yêu cầu của khách hàng để giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến đất đai. Cụ thể:

(1) Làm việc với các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện, tố cáo, tố giác, giải quyết tranh chấp;

(2) Đề nghị cá nhân, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết vụ án, vụ việc;

(3) Làm việc với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến người sử dụng đất;

(4) Yêu cầu tổ chức, cá nhân chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

(5) Yêu cầu hủy các quyết định hành chính cá biệt xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

(6) Yêu cầu các tổ chức, cá nhân xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại (nếu có);

(7) Gửi, ký nhận tài liệu, giấy tờ trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án;

(8) Thực hiện các công việc khác khi xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Tham gia tố tụng

Công ty Luật TNHH Everest cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các giai đoạn tố tụng.

Dịch vụ pháp lý khác

Xác nhận các giấy tờ, văn bản trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc.

Hỗ trợ khách hàng liên hệ các đơn vị, đối tác cung cấp các dịch vụ khác để giải quyết vụ án, vụ việc.

– Tại sao khách hàng nên lựa chọn Công ty Luật TNHH Everest?

Công ty Luật TNHH Everest với 11 năm hoạt động, quy tụ các luật sư, chuyên gia về giải quyết các vụ án, vụ việc về tranh chấp đất đai. Chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ hàng trăm vụ việc liên quan đến đất đai.

Cùng với sự trau dồi kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest không ngừng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, phương tiện công nghệ để có thể hỗ trợ khách hàng với chi phí rẻ nhất cho những khách hàng vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn về kinh tế. Cụ thể: Chúng tôi đang triển khai thực hiện dự án Live-Law, tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tại các điểm giao dịch với chi phí từ 100.000 đồng.

Công ty Luật TNHH Everest cũng là đơn vị kết nối các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm tại nhiều tỉnh thành, để giải quyết, tiếp nhận các vụ việc một cách nhanh chóng, kịp thời và với chi phí tối thiểu nhất.

– Phương thức liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest

Để được tư vấn nhanh nhất, khách hàng gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6198

Để gửi hồ sơ tư vấn tới luật sư, khách hàng vui lòng gửi qua email: info@everest.org.vn hoặc trang fanpage: https://www.facebook.com/EverestLawFirm

Để được đặt lịch tư vấn, làm việc trực tiếp với luật sư, khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại: 024.66.527.527 hoặc tổng đài 1900.6198.

Khách hàng có thể qua các địa chỉ sau để được tư vấn, hỗ trợ:

Chi nhánh Hà Nội: Số 319, phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội;

Chi nhánh Quảng Ninh: Khu tái định cư xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Xem thêm:

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.16266 sec| 1056.68 kb