Giáo viên mầm non có nghĩa vụ thu tiền học của trẻ không?

0
518
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi

Nếu học sinh của lớp nào không nộp đầy đủ số tiền quy định thì Cô giáo của lớp đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về số tiền đó tức là cô giáo phải nộp số tiền đó của học sinh . Khi chúng tôi thắc mắc thì nhà trường có giải thích như sau : Bởi vì chúng ta là giáo viên mầm non có trách nhiệm Chăm sóc- Nuôi dưỡng – Giáo dục trẻ nên đó cũng là một phần trách nhiệm của các cô . Tôi xin hỏi : Nhà trường  nói như vậy có đúng không ? Giáo viên có trách nhiệm thu tiền của phụ huynh không ? Tôi xin chân thành cảm ơn

Căn cứ theo quy định tại Điều 72 Luật giáo dục 2005 về nhiệm vụ của nhà giáo, cụ thể:

Nhà giáo có những nhiệm vụ sau đây:

Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục;

Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường;

Theo quy định này thì giáo viên có  trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và điều lệ của nhà trường. Đối với nhiệm vụ của giáo viên mần non được quy định cụ thể tại Điều 35 của VBHN 04/VHHN-BGDĐT năm 2015 về Điều lệ của trường mần non:

Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hóa; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.”

Do đó, giáo viên mầm non phải thực hiện theo quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng, trường hợp nhà trường có quy định giáo viên có trách nhiệm thu tiền học của trẻ thì bạn phải tuân thủ theo đúng quy định đó.

Tuy nhiên, trường hợp nhà trường có giải thích việc nộp tiền bù vào phần học sinh thuộc trách nhiệm của giáo viên là không có căn cứ, bởi vì, nghĩa vụ trả học phí là của cha mẹ học sinh và giáo viên không phải chịu trách nhiệm đối với vấn đề này. Do đó, bạn có quyền từ chối thực hiện, nếu nhà trường vẫn bắt buộc bạn thực hiện yêu cầu trên thì bạn có quyền làm đơn gửi tới Sở Giáo dục và đào tạo để được giải quyết.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây