Mẫu hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng

Bởi Trần Thu Hoài - 21/08/2021
view 507
comment-forum-solid 0

Hợp đồng thuê tài sản là một trong những loại hợp đồng dân sự phổ biến hiện nay. Là một trong những loại hợp đồng thuê tài sản thì mẫu hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng là một loại hợp đồng điển hình. 

Mẫu hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Rủi ro khi sử dụng mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

Hợp đồng mẫu tràn lan trên mạng không được kiểm chứng về mặt hiệu lực pháp lý trong các điều khoản dẫn đến tiềm ẩn rủi ro về hình thức và hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng mẫu được soạn thảo trên những điều khoản cơ bản và chung chung, không rõ ràng về mặt chủ thể và đối tượng của hợp đồng dẫn đến hợp đồng thiếu sự chặt chẽ, thiếu sự rằng buộc và không làm rõ được đối tượng của hợp đồng.

Hợp đồng mẫu không thể tư vấn cho khách hàng những tiềm ẩn rủi ro và các biện pháp bảo đảm hay những điều khoản phạt vi phạm phù hợp dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể trong hợp đồng.

Đối với đa số mọi người đất là tài sản có giá trị lớn nhất vậy nên mọi hợp đồng liên quan đến đất đai cần thận trọng và cân nhắc.

Những rủi ro khi sử dụng hợp đồng thuê đất nói riêng và hợp đồng nói chung hoàn toàn có thể được loại bỏ khi bạn nhận được sự tư vấn pháp luật chính xác và kịp thời từ các luật sư, chuyên gia. Để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn pháp lý chuyên nghiệp từ công ty luật uy tín, hãy truy cập ngay: Công ty Luật TNHH Everest – Công ty Luật uy tín tại Việt Nam 

Dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng của Everest có gì đặc biệt?

Chúng tôi sẽ soạn thảo cho khách hàng những bản hợp đồng phù hợp, rõ ràng và đúng luật trong thời gian chỉ từ 4 giờ đến 8 giờ làm việc.

Với các gói dịch vụ đa dạng, khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu và kinh tế, chỉ từ 500.000 đồng.

Chúng tôi có thể review lại các điều khoản trên một bản hợp đồng có sẵn của khách hàng để thêm chặt chẽ và an toàn.

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên có hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất.

Bên cạnh đó chúng tôi có thể kết nối khách hàng với luật sư/chuyên viên qua video call để tư vấn trực tiếp cho khách hàng nắm rõ vấn đề.

Dịch vụ soạn thảo, review và tư vấn hợp đồng của everest sẽ giúp khách hàng có những giao dịch đạt mục đích và an toàn.

Bên cạnh đó chúng tôi sẽ tặng khách hàng một gói tư vấn miễn phí sau dịch vụ liên quan đến các thủ tục để tăng tính đảm bảo hợp đồng hoặc tranh chấp phát sinh (nếu có)

Chính sách rõ ràng về tính phí và giá dịch vụ giúp cho khách hàng không phải bận tâm về giá.

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm ….

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT LÀM NHÀ XƯỞNG

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu giữa hai bên.

Hôm nay, tại ………………. Bao gồm các bên như sau:

Bên cho thuê đất (sau đây gọi là Bên A)

- Ông (bà): …………………………..

- Năm sinh: ………………………………………………….

- Nghề nghiệp:…………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………

- Số điện thoại:........................Fax ....................... (nếu có)

Bên thuê đất (sau đây gọi là Bên B)

- Ông (bà): …………………………..

- Năm sinh: ………………………………………………….

- Nghề nghiệp:…………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………

- Số điện thoại:........................Fax ....................... (nếu có)

(Lưu ý: Đối với cá nhân thì ghi tên cá nhân, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân, tài khoản (nếu có); đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, họ tên và chức vụ người đại diện, số tài khoản...)

Hai bên đã nhất trí và ký kết hợp đồng này với những nội dung cơ bản như sau:

Điều 01: Đối tượng và nội dung của hợp đồng

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê phần diện tích đất làm nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất … m2 thuộc quyền sở hữu của………….....................

1.2. Mục đích thuê: ……………………………………….........................................

Điều 02: Thời hạn của hợp đồng

2.1. Thời hạn thuê đất làm nhà xưởng là ..... năm được tính từ ngày.... tháng .... năm .... đến ngày ... tháng ... năm ....

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất … ngày.

2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

Điều 03: Giá cả và phương thức thanh toán

3.1. Giá thuê nhà xưởng, kho bãi là: ...................... đ/m2/tháng (Bằng chữ:………)

3.2. Bên B sẽ trả trước cho Bên A .................... năm tiền thuê nhà xưởng, kho bãi là: ………………VNĐ

(Bằng chữ: ………………………………………........)

Sau thời hạn ....... năm, tiền thuê đất làm nhà xưởng, kho bãi sẽ được thanh toán ...... tháng một lần vào ngày ....... mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.

Điều 04: Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Quyền của bên A

a) Yêu cầu bên B nhận nhà xưởng, kho bãi theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Yêu cầu bên B thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Yêu cầu bên B bảo quản, sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo thỏa thuận trong hợp đồng;

d) Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên B gây ra;

e) Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, kho bãi cho thuê khi được bên B đồng ý nhưng không được gây ảnh hưởng cho bên B;

e) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

f) Yêu cầu bên B giao lại nhà xưởng, kho bãi khi hết thời hạn thuê; trường hợp hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì chỉ được lấy lại nhà xưởng, kho bãi sau khi đã thông báo cho bên B trước 06 tháng;

g) Các quyền khác trong hợp đồng.

4.2. Nghĩa vụ của bên A

a) Giao nhà xưởng, kho bãi cho bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng và hướng dẫn bên B sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo đúng công năng, thiết kế;

b) Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà xưởng, kho bãi trong thời hạn thuê;

c) Bảo trì, sửa chữa nhà xưởng, kho bãi theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên A không bảo trì, sửa chữa nhà xưởng, kho bãi mà gây thiệt hại cho bên A thì phải bồi thường;

d) Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên B đồng ý chấm dứt hợp đồng;

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

f) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

g) Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Điều 05: Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1. Quyền của bên B

a) Yêu cầu bên A giao nhà xưởng, kho bãi theo thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Yêu cầu bên A cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà xưởng, kho bãi;

c) Được đổi nhà xưởng, kho bãi đang thuê với người thuê khác nếu được bên A đồng ý bằng văn bản.

d) Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được A đồng ý bằng văn bản;

e) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu;

f) Yêu cầu bên A sửa chữa nhà, công trình xây dựng trong trường hợp nhà xưởng, kho bãi bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây ra;

g) Yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại do lỗi của bên A gây ra;

h) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

i) Các quyền khác trong hợp đồng.

5.2. Nghĩa vụ của bên B

a) Bảo quản, sử dụng nhà xưởng, kho bãi đúng công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Thanh toán đủ tiền thuê nhà xưởng, kho bãi theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Sửa chữa hư hỏng của nhà xưởng, kho bãi do lỗi của mình gây ra;

d) Trả nhà xưởng, kho bãi cho bên A theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;

e) Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà xưởng, kho bãi nếu không có sự đồng ý của bên A;

f) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

g) Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Điều 06: Đơn phương chấm dứt hợp đồng

6.1. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi khi bên B có một trong các hành vi sau đây:

a) Thanh toán tiền thuê nhà xưởng, kho bãi chậm 03 tháng trở lên so với thời điểm thanh toán tiền đã ghi trong hợp đồng mà không được sự chấp thuận của bên A;

b) Sử dụng nhà xưởng, kho bãi không đúng mục đích thuê;

c) Cố ý gây hư hỏng nghiêm trọng nhà xưởng, kho bãi thuê;

d) Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, đổi hoặc cho thuê lại nhà xưởng, kho bãi đang thuê mà không có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc không được bên A đồng ý bằng văn bản.

6.2. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi khi bên B có một trong các hành vi sau đây:

a) Không sửa chữa nhà xưởng, kho bãi khi nhà xưởng, kho bãi không bảo đảm an toàn để sử dụng hoặc gây thiệt hại cho bên B;

b) Tăng giá thuê nhà xưởng, kho bãi bất hợp lý;

c) Quyền sử dụng nhà xưởng, kho bãi bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

6.3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi phải báo cho bên kia biết trước 01 tháng nếu không có thỏa thuận khác.

Điều 07: Điều khoản cam kết chung

7.1. Bên A cam kết nhà xưởng, kho bãi cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không thuộc diện bị thu hồi hoặc không bị giải tỏa); cam kết nhà ở đảm bảo chất lượng, an toàn cho bên B.

7.2. Bên B đã tìm hiểu kỹ các thông tin về nhà xưởng, kho bãi cho thuê.

7.3. Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của hợp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký của hai bên, phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng này.

7.4. Các bên cùng cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

7.5. Các cam kết khác (phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội):

……………………………………….............………………………………………...........................................................................................................................................

Điều 08: Phương thức giải quyết tranh chấp

Tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này hoặc việc vi phạm hợp đồng sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng trên tinh thần thiện chí, hợp tác. Nếu thương lượng không thành thì vụ việc sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền xét xử.

Điều 09: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý từ ngày …… tháng …. năm ……. Đến ngày …… tháng ….. năm …...

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

                    Chức vụ                                                            Chức vụ

             (Ký tên đóng dấu)                                              (Ký tên đóng dấu)

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho thuê đất trồng cây lâu năm

Hướng dẫn làm hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng

Trong hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng, bên thuê và bên cho thuê đất làm nhà xưởng phải liệt kê những yêu cầu, nghĩa vụ và quy định của các bên:

(i) Điều khoản chủ thể: Hợp đồng quy định rõ chủ thể hợp đồng là ai và ai là người có thẩm quyền đại diện ký kết Hợp đồng;

(ii) Điều khoản Đối tượng hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng: cần phải quy định rõ thông tin về đất thuê bao gồm: Thửa đất số; Tờ bản đồ số; Địa chỉ thửa đất; Diện tích; Hình thức sử dụng; Sử dụng riêng; Sử dụng chung; Mục đích sử dụng; Thời hạn sử dụng; Nguồn gốc sử dụng;

(iii) Điều khoản Thời hạn thuê đất làm nhà xưởng: cần quy định rõ thời hạn thuê bao nhiêu năm; sau khi hết thời hạn thuê bạn có được ưu tiên thuê tiếp hay không?

(iv) Điều khoản Mục đích thuê:cần quy định rõ mục đích thuê đất là để bạn làm nhà xưởng sản xuất.

(v) Điều khoản Giá thuê và phương thức thanh toán: cần quy định giá thuê tính như thế nào? Việc điều chỉnh gia thuê được tính dựa vào căn cứ nào; thời gian thanh toán giá thuê trả tiền hàng năm hay trả tiền một lần; phương thức thanh toán như thế nào?

(vi) Điều khoản Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và nộp lệ phí: cần phải quy định rõ bên nào có trách nhiệm thực hiện đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và nộp lệ phí;

(vii) Điều khoản cam kết và bảo đảm của các bên: quy định khoản các bên cam kết và đảm bảo của các bên.

(viii) Điều khoản quyền được ưu tiên mua mảng đất: trong thời hạn thuê nếu bên cho thuê bán đất bên thuê được quyền ưu tiên mua;

(ix) Điều khoản ưu tiên thuê đất: trong trường hợp Bên cho thuê bán đất cho bên thứ ba và bên thứ ba vẫn có nhu cầu cho thuê đất thì bên thuê được quyền ưu tiên thuê đất.

Tìm hiểu thêm: làm Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Cá nhân cho thuê đất, muốn không vi phạm thì phải đọc ngay bài viết này

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn 

Trần Thu Hoài

Trần Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai "Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng. "

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.44379 sec| 1124.32 kb