Mẫu hợp đồng cung cấp thực phẩm mới nhất

Bởi Phạm Nhật Thăng - 24/09/2021
view 580
comment-forum-solid 0
Hợp đồng cung cấp thực phẩm là thỏa thuận giữa các bên, trong đó Bên bán thực hiện nghĩa vụ giao thực phẩm và Bên mua thực hiện nghĩa vụ thanh toán để trở thành chủ sở hữu. Dựa trên hợp đồng các bên có thể ký kết thêm các văn bản khác để thực hiện việc mua bán hàng hóa theo từng giai đoạn mà các bên có nhu cầu.

1- Mẫu hợp đồng cung cấp thực phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN THỰC PHẨM

Số: …/………/HĐMB

Căn cứ:

Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào đơn chào hàng và thỏa thuận của hai bên.

Hôm nay ngày … tháng … năm …… Tại địa điểm: ……………………… Chúng tôi gồm:

Bên A

Công ty ........................... Địa chỉ trụ sở chính: ...........................

Điện thoại: ...........................  Fax: ...........................

Đại diện là: ........................... Chức vụ: ...........................

Bên B

Công ty ........................... Địa chỉ trụ sở chính: ...........................

Điện thoại: ...........................  Fax: ...........................

Đại diện là: ........................... Chức vụ: ...........................

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch

Bên A sẽ cung cấp cho Bên B những hàng hóa và thực phẩm theo yêu cầu của Bên B.

Điều 2: Giá cả 

Đơn giá mặt hàng trên được ghi rõ trong bảng kê (nếu có), nếu có thay đổi về giá các bên sẽ tiến hành thông báo cho nhau ngay khi áp giá điều chỉnh mới.

Điều 3: Chất lượng và quy cách hàng hóa 

Chất lượng hàng hóa thực phẩm phải đúng theo quy định của nhà nước và thỏa thuận của các bên.

Điều 4: Phương thức giao nhận 

Bên A giao cho bên B (lần) vào ………………………

Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do bên ……… chịu. 

Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng... thì lập biên bản tại chỗ, yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành). 

Sau 15 ngày nếu bên bán đã nhận được biên bản mà không có ý kiến gì thì coi như đã chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng đó.

Điều 5: Bảo đảm chất lượng hàng hóa 

Bên bán có trách nhiệm bảo đảm chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng thực phẩm cho bên mua.

Điều 6: Phương thức thanh toán 

Bên B thanh toán cho bên A bằng ..........................................

Điều 7: Cam kết của các bên 

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới ……… % giá trị của hợp đồng bị vi phạm (cao nhất là ……… %). 

Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán… mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 8: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng 

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung). 

Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra tòa án.

Điều 9: Các thỏa thuận khác

Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật.

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày hai bên chấm dứt hợp đồng. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi chấm dứt hiệu lực không quá ……… ngày. Hợp đồng này được làm thành 02 bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản.

Đại diện Bên A                     Đại diện Bên B

Ký tên, Đóng dấu                 Ký tên, Đóng dấu

- Hướng dẫn làm hợp đồng cung cấp thực phẩm:

Phần thông tin chủ thể: Ghi rõ thông tin các bên bao gồm tên cá nhân, đơn vị, mã số thuế, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, thông tin người đại diện theo pháp luật, chức danh.

Phần thỏa thuận: Bổ sung thông tin vào các phần để trống trong biểu mẫu, thay thế những nội dung phù hợp hơn với trường hợp sử dụng hợp đồng cụ thể của các bạn.

Các điều khoản kiến nghị: Một số điều khoản các bên nên lưu ý thỏa thuận thêm trong các dạng Hợp đồng mua bán thực phẩm đó là trách nhiệm của các bên khi có sự cố xảy ra, cách thức xác minh, đơn vị trung gian, các tiêu chuẩn thực phẩm áp dụng hay những điều kiện cần phải có.

Phần ký tên, các bên sử dụng chũ ký và con dấu hợp pháp của đơn vị để ký, đóng dấu cuối văn bản, đóng dấu giáp lai.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

2- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Mẫu hợp đồng cung cấp thực phẩm mới nhất được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Mẫu hợp đồng cung cấp thực phẩm mới nhất  có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.  

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.78791 sec| 1026.344 kb