Khái quát về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

Bởi Nguyễn Hồng Thúy - 05/01/2020
view 523
comment-forum-solid 0
Bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm cho trường hợp “sống hoặc chết”  của người được bảo hiểm. Vì thế bảo hiểm liên quan đến con người nhưng đối tượng bảo hiểm không phải là trường hợp “sống hoặc chết” của người được bảo hiểm thì được gọi là bảo hiểm con người phi nhân thọ và được xác định là một lĩnh vực của bảo hiểm phi nhân thọ.

Nhận diện quan hệ pháp luật tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

Theo quy định tại khoản 18 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, được sửa đổi, bổ sung năm 2010 quy định: “Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự, và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ”. Tuy nhiên, kể từ ngày 25/8/2014, một loại hình bảo hiểm phi nhân thọ mới, đó là bảo hiểm bảo lãnh đã được pháp luật ghi nhận. Do đó có thể thấy, bảo hiểm phi nhân thọ là bảo hiểm mà đối tượng của nó là tài sản, trách nhiệm dân sự, con người phi nhân thọ và rủi ro trong việc thực hiện nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm là căn cứ quan trọng quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm dựa trên thỏa thuận của các bên. Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 đưa ra khái niệm: "Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm”. 

Từ quy định của những điều luật trên về bảo hiểm phi nhân thọ và hợp đồng bảo hiểm, có thể rút ra khái niệm về hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ như sau: "Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ là sự thỏa thuận giữa bên tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm về việc doanh nghiệp bảo hiểm cam kết bảo hiểm bảo hiểm cho tài sản, trách nhiệm dân sự, bảo lãnh và bảo hiểm con người phi nhân thọ. Theo đó, bên bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, hoàn trả tiền bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm/bồi thường cho bên mua bảo hiểm hoặc người thứ ba bị thiệt hại khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Chủ thể giao kết hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

Bên bảo hiểm (còn gọi là bên nhận bảo hiểm/bên bán bảo hiểm): là bên đã nhận phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm và cam kết nhận rủi ro bảo hiểm về phía mình. Theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm thì bên nhận bảo hiểm chỉ có thể là một tổ chức có tư cách pháp nhân và được phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, được gọi là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bên bảo hiểm là các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ở Việt Nam có chức năng kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Những doanh nghiệp này phải là những tổ chức có cơ cấu chặt chẽ và nguồn vốn lớn mạnh, được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm và pháp luật có liên quan về kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Chủ thể liên quan đến nghĩa vụ chi trả số tiền bảo hiểm/số tiền bồi thường (chủ thể của quan hệ về nghĩa vụ bảo hiểm)

Chủ thể liên quan đến trách nhiệm chi trả số tiền bảo hiểm/bồi thường bảo hiểm là những người có quyền, nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ bảo hiểm. Quan hệ nghĩa vụ bảo hiểm là quan hệ giữa doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường thiệt hại với một bên được thụ hưởng khoản tiền bảo hiểm hoặc khoản tiền bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Vì vậy, chủ thể của quan hệ nghĩa vụ về bảo hiểm bao gồm:

Bên có nghĩa vụ bảo hiểm, là doanh nghiệp bảo hiểm đã nhận phí bảo hiểm từ người tham gia bảo hiểm hay chính là bên nhận bảo hiểm trong doanh nghiệp bảo hiểm làm hình thành quan hệ nghĩa vụ bảo hiểm.

Bên được hưởng quyền lợi bảo hiểm cũng có thể là bên thứ ba (được gọi là người thụ hưởng) bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe do hành vi trái pháp luật của bên tham gia bảo hiểm gây ra (hành khách bị tai nạn trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách trên xe, là bên thứ ba được xác định trong hợp đồng bảo hiểm bảo lãnh khi bên tham gia bảo hiểm không thực hiện được nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng với bên thứ ba đó).

Luật sư tư vấn pháp luật – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900.6198

Người thụ hưởng: là tổ chức hoặc cá nhân được người tham gia bảo hiểm chỉ định trong hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ sẽ nhận được sự trợ giúp và bồi thường từ doanh nghiệp bảo hiểm. Người thụ hưởng có thể được chỉ định đích danh (người thứ ba trong hợp đồng bảo hiểm bảo lãnh) hoặc không đích danh (người thứ ba trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba). Nếu được chỉ định đích danh thì trong hợp đồng bảo hiểm sẽ nêu rõ tên người được hưởng và mối quan hệ với người được bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm.

Ngoài ra, tham gia vào việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm. trong nhiều trường hợp, thường có các trung gian bảo hiểm (đại lý bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm). Tuy nhiên, đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm không phải là chủ thể của hợp đồng bảo hiểm mà giữ tư cách là đại diện hợp pháp của các chủ thể.

Khách thể của quan hệ hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

Khách thể trong quan hệ pháp luật dân sự là lợi ích vật chất/tinh thần mà các chủ thể hướng tới khi tham gia quan hệ.

Các căn cứ để quyền lợi có thể được bảo hiểm của bên được bảo hiểm hình thành là: quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng đối với tài sản, quyền nhân thân, quyền và nghĩa vụ trong và ngoài quan hệ hợp đồng.

Nội dung của quan hệ hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

Nội dung của quan hệ pháp luật là tổng hợp quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật đó. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể giao kết hợp đồng và các chủ thể của quan hệ nghĩa vụ tạo thành nội dung của quan hệ pháp luật tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ.

Hình thức của hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

Giấy yêu cầu bảo hiểm

Giấy yêu cầu bảo hiểm là một loại ấn chỉ in sẵn, trong đó yêu cầu người có nhu cầu bảo hiểm phải kê khai những thông tin liên quan cần thiết và nộp cho doanh nghiệp bảo hiểm trước khi hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ được phát hành.

Giấy chứng nhận bảo hiểm/đơn bảo hiểm

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

 

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.23748 sec| 1017.695 kb