Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Bởi Phạm Nhật Thăng - 24/09/2021
view 311
comment-forum-solid 0
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, hoạt động quảng cáo được nhiều cá nhân, tổ chức sử dụng nhằm xúc tiến thương mại. Tuy nhiên, để được thực hiện các hoạt động quảng cáo, cần đáp ứng các điều kiện theo pháp luật. Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu đến quý vị Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ thượng mại mới nhất, đúng luật.

1- Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

Số: ......... /HĐQC

- Căn cứ Luật thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Nghị định ......... /NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ...... của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thương mại.

- Căn cứ .................. (văn bản hướng dẫn các cấp các ngành)

Hôm nay ngày ... tháng ... năm ...... tại .................. chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ QUẢNG CÁO (BÊN A)

Tên doanh nghiệp:.......................................................................

Trụ sở chính:...........................................................................

Điện thoại: ......... Telex: ......... Fax: .........

Tài khoản số: ......... tại ngân hàng: ..................

Đại diện: .................. Chức vụ: ..................

Giấy ủy quyền số:............................ (nếu thay giám đốc ký), ngày ... tháng ... năm ...... do .................chức vụ ................. ký.

BÊN NHẬN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO (BÊN B)       

Tên doanh nghiệp:.......................................................................

Trụ sở chính:...........................................................................

Điện thoại: ......... Telex: ......... Fax: .........

Tài khoản số: ......... tại ngân hàng: ..................

Đại diện: .................. Chức vụ: ..................

Giấy ủy quyền số:............................ (nếu thay giám đốc ký), ngày ... tháng ... năm ...... do .................chức vụ ................. ký.

Sau khi bàn bạc thảo luận hai bên đồng ý ký hợp đồng quảng cáo với những nội dung và điều khoản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Hình thức: Bên A thuê bên B làm dịch vụ quảng cáo (hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ…) bằng hình thức    (quảng cáo thông tin kinh tế trên tạp chí…, chụp ảnh, vẽ, …).

Nội dung: Được hai bn thỏa thuận có phụ lục đính kèm phù hợp với pháp luật hiện hành.

Chi tiết quảng cáo: Phụ lục đính kèm và không tách rời khỏi hợp đồng.

ĐIỀU 2. PHƯƠNG THỨC, PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO

1. Phương thức: Yêu cầu nêu được hình thức, chất lượng bằng hình ảnh, biểu tượng, âm thanh, lời nói… có sức hấp dẫn lôi cuốn khách hàng.

2. Phương tiện: Yêu cầu quay hình ảnh, vẽ biển hiệu, panô, áp phích, bảng có hộp đèn, chữ nổi, hay trên báo chí, tạp chí, truyền hình…

ĐIỀU 3. PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Tổng chi phí dịch vụ theo hợp đồng là: .................. đồng (viết bằng chữ).

 Trong đó bao gồm:

 - Phí dịch vụ quảng cáo là: .................. đồng

 - Chi phí về nguyên, vật liệu là: .................. đồng

 - Các chi phí khác (nếu có) là:................................................... đồng

2. Bên A thanh tóan cho bên B bằng đồng Việt Nam bằng hình thức (chuyển khoản, tiền mặt) và được chia ra làm ................... lần.

Lần thứ nhất: ..................

Lần thứ hai: ..................

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, chính xác về hoạt động sản xuất, hàng hóa dịch vụ thương mại của đơn vị mình và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp cho bên B.

Bên A có quyền lựa chọn hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời hạn quảng cáo thương mại.

Khi có sự tranh chấp của bên thứ ba về những nội dung thông tin kinh tế, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền… đối với bên A thì bên A phải tự mình giải quyết, trong trường hợp đó bên B có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng và yêu cầu bên A chịu trách nhiệm bồi thường chi phí cho bên B (nếu có).

Bên A có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo nội dung, điều khoản đã ký kết.

Trả phí dịch vụ quảng cáo theo thỏa thuận nêu tại Điều 2 của hợp đồng.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN b

Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác theo đúng thời hạn của hợp đồng .

Thực hiện dịch vụ quảng cáo thương mại theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

Được nhập khẩu vật tư, nguyên liệu và các sản phẩm quảng cáo thương mại cần thiết cho hoạt động dịch vụ quảng cáo của mình theo quy định của pháp luật. Nhận phí quảng cáo theo thỏa thuận trong hợp đồng.

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN TRANH CHẤP

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi tòan bộ nội dung đó).

2. Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 7. THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ................. đến ngày ................. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó ................. ngày. Bên B có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

Hợp đồng này được làm thành ................. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ................. bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B                         ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)                       (Ký tên, đóng dấu)

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về hợp đồng hôn nhân của Công ty Luật TNHH Everest

2- Hướng dẫn làm hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại 

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại gồm các nội dung

- Thông tin các bên tham gia hợp đồng,

Các bên tham gia hợp đồng bao gồm bên thuê quảng cáo và bên nhận dịch vụ quảng cáo. Các bên cung cấp đầy đủ thông tin của mình theo: Tên, địa chỉ, người đại diện (nếu là tổ chức), thông tin người đại diện, số tài khoản…

- Nội dung công việc:

Các bên ghi nhận cụ thể về nội dung dịch vụ quảng cáo; hình thức quảng cáo (bản tin, bài viết trên báo hay hình ảnh, video trên truyền hình); Phương thức quảng cáo; phương tiện quảng cáo;

- Phí dịch vụ và thanh toán:

Các bên thảo thuận tổng phí dịch vụ bao gồm: Phí dịch vụ quảng cáo; Chi phí nguyên vật liệu; chi phí khác (nếu có).

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest.

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư hợp đồng cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.58252 sec| 1038.727 kb