Kinh nghiệm để hoàn thiện kỹ năng của luật sư trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

0
582
5/5 - (1 bình chọn)

Những kỹ năng cần hoàn thiện của luật sư khi tham gia phiên tòa giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa là kỹ năng hỏi, kỹ năng trình bày luận cứ và kỹ năng đối đáp.

Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng đặt câu hỏi

Luật sư nguyên đơn có thê đặt những nhóm câu hỏi liên quan như sau:

Chứng minh hợp đồng hợp pháp

Chứng minh việc đã tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng của nguyên đơn và vi phạm của bị đơn

Chứng minh yêu cầu khởi kiện

Luật sư bị đơn có thế đặt các nhóm câu hỏi

Chứng minh chủ thể nhận ủy quyền không đúng

Chứng minh hợp đồng vô hiệu

Chứng minh lỗi của nguyên đơn

Kỹ năng tranh luận và đối đáp

Ở phần này, Luật sư có 02 nhiệm vụ cơ bản: phát biểu quan điển: băo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng và thực hiện đối đáp với Luật sư đối tụng cũng như đại diện bên tố tụng.

Kỹ năng trình bày luận cứ của Luật sư nguyên đơn

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, thực hiện xác minh thu thập chứng cứ đã cung cấp cho Tòa án, tham gia trực tiếp phản hồi và lắng nghe quan điểm trình bày của các bên đương sự, Luật sư thay có đủ cơ sở để hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Cụ thể:

Luật sư nêu rõ yêu cầu khởi kiện đề nghị hội đồng xét xử tại phiên tòa.

Luật sư đánh giá hiệu lực của hợp đồng

Luật sư đánh giá lỗi của phía bị đơn

Luật sư viện dẫn các quy định của pháp luật

Kỹ năng trình bày luận cứ của Luật sư bị đơn

Luật sư trực tiếp có quan điểm phản bác quan điểm bảo vệ của Luật sư nguyên đơn và xác định yêu cầu khởi kiện của nguyên dơn không có cơ sở để hội đồng xét xử chấp nhận

Kỹ năng đối đáp của Luật sư

Trong vụ án này, Luật sư nguyên đơn sau khi nghe quan diêm bảo vệ của Luật sư bị đơn cho thấy vấn đề mấu chốt gây tranh cãi là hợp đồng có hiệu lực hay không

Luật sư tư vấn pháp luật – Tổng đài tư vấn (24/7): 19006198

Kinh nghiệm rút ra nhằm cải thiện kỹ năng của luật sư

Về kỹ năng hỏi

Luật sư thực hiện kỹ năng tranh tụng tại Phần hởi cần đáp ứng các yêu cầu về đặt câu hỏi:

(1) câu hỏi không lặp lại câu hỏi của Thấm phán Chủ tọa, Hội tham nhàn dân. Luật sư dôi tụng, yêu cầu hởi của đương sự,

(2) Chỉ đặt câu hỏi có giá trị chứng minh yêu cầu của khách hàng và phản bác yêu cầu của bên đoi tụng (tránh những câu hỏi không liên quan hoặc không có giá trị chứng minh gì),

(3) Đặt câu hỏi ngắn, dễ hiểu đối với đương sự,

(4) Tập trung đặt câu hởi bên đối tụng, không nên đặt nhiều câu hỏi cho chính khách hàng đế có kết quả hỏi có giá trị chứng minh cao hơn cho phần tranh luận,

(5) Trượng hợp đương sự không trả lời. Luật sư phải sử dụng kỹ năng yêu cầu hội đồng xét xử công bố bút lục để bảo đám có kết quả hởi cho tranh luận.

Về kỹ năng trình bày luận cứ

Trong quá trình trình bày luận cử Luật sư nên đề xuất luận điểm: nêu vấn đề, chứng minh thực tố bang bút lục có trong hồ sơ vụ án, nêu quy định của pháp luật đe từ đó có quan điểm đề xuất cho từng vấn đề Luật sư bảo vệ. Khi kết thúc, bao giờ Luật sư cũng phải chú ý đề xuất pháp luật áp dụng và nội dung đê nghị cụ thể đối với hội đồng xét xử để chấp nhận quan điểm giải quyết vụ án của Luật sư đối với yêu cầu của khách hàng.

Về kỹ năng đối đáp

Luật sư các bên phải lắng nghe quan điểm của bên đói tụng để xác định rõ các vấn đề cần đối đáp. Thực hiện kỹ năng đối đáp Luật sư cần tôn trong các quy định:

(1) Chỉ đối đáp những vấn đề liên quan đến vụ án,

(2) Đối đáp tập trung vào những nội dung trái ngược quan điểm,

(3) Đối đáp một lan với những nội dung cần đối đáp, không lặp đi lặp lại,

(4) Trích dẫn cụ thê bút lục. lò khai, quan điểm chứng minh để đánh giá chứng cứ còn mâu thuẫn thuẫn đó mới đề xuất quan điểm của Luật sư. Cuối cùng, nhằm bảo vệ cho khách hàng, Luật sư nên là người có quan điếm đối đáp cuối cùng đẻ chốt lại quan điểm đối đáp. trừ phi nhừng quan điểm đó đã được luật sư trình bày và kết luận trong đối đáp.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây