Mẫu giấy ủy quyền công ty mới nhất

Bởi Trần Thu Thủy - 27/08/2021
view 251
comment-forum-solid 0

Khi cần phân công cho cá nhân, tổ chức thay mặt mình thực hiện một công việc nào đó thì doanh nghiệp thường sử dụng mẫu Giấy ủy quyền công ty, doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền.

mẫu giấy ủy quyền công ty Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên – gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Giấy ủy quyền công ty

Khi cần phân công cho cá nhân, tổ chức thay mặt mình thực hiện một công việc nào đó thì doanh nghiệp thường sử dụng mẫu Giấy ủy quyền công ty, doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền.

Khi nào công ty sử dụng Giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền?

Hiện nay, Giấy ủy quyền không được quy định trong các văn bản pháp luật. Trong Bộ luật Dân sự năm 2015 chỉ ghi nhận hợp đồng ủy quyền.

Nếu như hợp đồng ủy quyền là một loại hợp đồng nên nó phải là sự thống nhất ý chí giữa 02 bên thì Giấy ủy quyền thường được lập đơn phương bởi bên ủy quyền.

Trong công ty, Giấy ủy quyền được sử dụng khi “sếp” ủy quyền cho nhân viên thực hiện một công việc hay giao dịch nào đó. Tuy nhiên, bên được ủy quyền có thể thực hiện hay không thực hiện công việc ấy. Đây là điểm khác với hợp đồng ủy quyền, đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý, và vì thế có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Thời hạn ủy quyền thường được người ủy quyền tự định đoạt, là thời gian người đó cho là hợp lý để người nhận ủy quyền thực hiện vừa đủ công việc được ủy quyền. Còn trong hợp đồng ùy quyền, thời hạn này phải được 02 bên ngồi lại với nhau, thống nhất để đưa ra một mốc thời gian hợp lý cho cả 02 bên. Nếu 02 bên không thỏa thuận, hợp đồng ủy quyền có giá trị trong vòng 01 năm.

Mẫu giấy ủy quyền công ty

Mẫu giấy 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi là:  ………………………………………........................................................

Chức Vụ: Giám Đốc/Tổng giám đốc

Đại diện Pháp luật cho: ………………………………………………...................

Địa chỉ: ………………………………………………………………..….............

Ủy quyền cho ông/bà………………………………………………......………....

Địa chỉ tại …………………………………………………………………...........

CMND số: …………………………………………………………………...…

Phạm vi ủy quyền: Được thay mặt tôi tiến hành ……………………… theo đúng quy định  pháp luật hiện hành.

Thời hạn ủy quyền:..................................................................................................

Vì vậy, …………………………………………………………………................

………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………….............................

.....,ngày....tháng.....năm........

                                                                                           Người ủy quyền

                                                                                              (ký tên, đóng dấu)

Xem thêm các mẫu hợp đồng khác tại: Mẫu hợp đồng

Mẫu giấy 2

CÔNG TY ..................

Số:     /UQ/20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................, ngày     tháng     năm 20..

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi người ký tên dưới đây, là người có quyền ký tên nhân danh Công ty ..................., một công ty được thành lập và hoạt động theo Luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính đặt tại ....................., đăng ký kinh doanh số ....................... do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày     /    /             . Theo đây chính thức chỉ định ủy quyền cho

Ông:……………………………………………… Chức vụ:…………………….

Người có chữ ký dưới đây:

Nội dung ủy quyền: ............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Giấy ủy quyền này sẽ hết hạn sau khi công việc được ủy quyền kết thúc.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu)

Xem thêm nội dung liên quan: Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật dân sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.21653 sec| 1025.547 kb