Mẫu quyết định mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Bởi Trần Thu Thủy - 26/07/2020
view 709
comment-forum-solid 0
Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).

Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Mẫu quyết định mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN ………(1)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: …../QĐ-TA

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………..(2)

Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 12 và Điều 16 của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;

Sau khi kiểm tra hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thụ lý số …………… ngày ….. tháng .…. năm .….;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

………………………………………………………………………………………………..(3)

Đối với: …………………………………………………………………………………………

Sinh ngày …..………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….

CMND số: ……..……..…….. Ngày cấp: ……..…….. Nơi cấp: ……..……..…………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………….

Con ông: ……………………………………….…….. và bà: ………………….……………

2. Cơ quan đề nghị: …………………………………………………………………………..

3. Thời gian mở phiên họp: ………………………………………………………………….

4. Địa điểm mở phiên họp: ………………………………………………………………….

5. Thẩm phán chủ trì phiên họp: ……………………………………………………………

6. Thư ký phiên họp: …………………………………………………………………………

7. Những người khác tham gia phiên họp: ………………………………………………(4)

Nơi nhận:

- Ghi theo khoản 3 Điều 16 của Pháp lệnh;

- Lưu hồ sơ.

THẨM PHÁN

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03

(1) và (2) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; cần ghi rõ Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân quận B, thành phố H).

(3) Ghi biện pháp xử lý hành chính bị đề nghị áp dụng.

(4) Ghi rõ họ và tên người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, người phiên dịch và những người khác tham gia phiên họp (nếu có).

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.00522 sec| 992.906 kb