Mẫu văn bản ủy quyền đại diện mới nhất

Bởi Phạm Nhật Thăng - 14/09/2021
view 234
comment-forum-solid 0
Văn bản ủy quyền đại diện là một hình thức đại diện, ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định một người khác được đại diện cho mình thực hiện một hoặc một vài công việc trong phạm vi ủy quyền. Vậy mẫu văn bản ủy quyền đại diện có nội dung và cách thức viết như thế nào? 

1- Văn bản ủy quyền đại diện là gì 

Văn bản ủy quyền đại diện là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

Giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền: Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có thể phát sinh các quyền và nghĩa vụ cụ thể dựa trên nội dung văn bản ủy quyền.

Theo quy định, văn bản ủy quyền không đòi hỏi các nguyên tắc, quy định nghiêm ngặt, không bắt buộc bên nhận ủy quyền phải đồng ý hay phải thực hiện các công việc ghi trong giấy (khác với hợp đồng ủy quyền phải có mặt và sự đồng ý của cả 02 bên, bên nhận ủy quyền phải làm công việc được ủy quyền một cách bắt buộc).

Bởi vậy, những công việc được thực hiện bằng văn bản ủy quyền thường có tính chất đơn giản.

Những công việc phức tạp, bắt buộc nghĩa vụ của cả hai bên đòi hỏi bắt buộc phải thực hiện nên sử dụng hợp đồng ủy quyền.

2- Thời hạn của văn bản ủy quyền 

Thời hạn văn bản ủy quyền là do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

Nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định nào thì văn bản ủy quyền có hiệu lực sử dụng một (01) năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

3- Mẫu văn bản ủy quyền đại diện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

- Căn cứ vào Bộ Luật dân sự năm 2015;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần ……….;

- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……….;

- Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……… về việc phân công, ủy quyền cho ……,

Người ủy quyền

Ông (bà): ...........................

Giám đốc .................. Công ty Cổ phần ..................

CCCD: .................., ngày cấp: ........., nơi cấp: .........

Người nhận ủy quyền

Ông (bà):.........................................................

Phó giám đốc .................. Công ty Cổ phần ..................

CCCD: .................., ngày cấp: ........., nơi cấp: .........

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1

Phân công và ủy quyền cho: Ông/ Bà .................. - Phó Giám đốc .................. như sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của .................. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của .................. ban hành kèm theo Nghị quyết số .................. của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần .................. (sau đây gọi tắt là Quy chế).

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ..................

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng .................. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh.................., kinh doanh dịch vụ ..................;

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của .................. Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc.................. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn .................. theo quy định của Quy chế.

Điều 2

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý .................. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3

Ông/ Bà.................. và các bộ phận liên quan của .................. có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

..................

Giám đốc (người ủy quyền)

(Ký tên, đóng dấu) 

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực dân sự của Công ty Luật TNHH Everest 

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Mẫu văn bản ủy quyền đại diện được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết  Mẫu văn bản ủy quyền đại diện có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư hợp đồng, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.84513 sec| 1022.977 kb