Tất tần tật các loại hồ sơ xin giao đất

Bởi Trần Thu Thủy - 21/08/2021
view 221
comment-forum-solid 0

Giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định tại luật đất đai và phải theo trình tự thủ tục khá phức tạp. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau.

Thu tiền sử dụng đất Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Huỳnh Thu Hương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Hồ sơ xin giao đất thực hiện dự án

(i) Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm:

Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án;

Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.

Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình gồm:

Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo mẫu

Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo thì phải có báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo.

(ii) Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ:

Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo mẫu

Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Hồ sơ xin cấp đất dự án

Theo quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất thì hồ sơ xin cấp đất dự án của các cá nhân, tổ chức cần bao gồm những giấy tờ sau:

Đơn xin được cấp đất (Mẫu số 01 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT);

Quyết định hoặc phê duyệt giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập theo Mẫu số 02 của Phụ lục kèm Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT) (bản chính);

Trường hợp đối tượng xin cấp đất là tổ chức kinh doanh thì cần có giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực);

Trích lục hồ sơ địa chính khu vực có nhu cầu cấp đất (bản chính);

Phương án bồi thường, tái định cư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp (bản chính);

Đơn xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/Đk kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT).

Xem thêm: Các trường hợp thu tiền sử dụng đất cần lưu ý  hoặc Các lưu ý quan trọng khi nộp tiền sử dụng đất

Đơn xin giao đất làm nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

…..........., ngày … tháng …. năm …

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở

(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn………………………………

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):....................................

2. Số chứng minh nhân dân: .........................................................................

3. Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ: ..................................................Điện thoại: 

5. Địa điểm khu đất xin giao: .............................................................................................

6. Diện tích (m2): ...............................................................................................................

7. Mục đích sử dụng: .......................................................................................................

8. Phương thức trả tiền sử dụng: ......................................................................................

9. Cam kết:

- Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

- Các cam kết khác (nếu có): .............................................................................................

............................................................................................................................................

Người xin giao đất

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...

1. Về nhu cầu của người xin giao đất: ..................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Về khả năng quỹ đất để giao: ...........................................................................................

...............................................................................................................................................

……………, ngày … tháng … năm……

                                                                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)

* Trong trường hợp thuộc nội thành, nội thị xã thì ghi tên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất.

Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thêm bài viết: Những điều nhất định phải biết về thu tiền sử dụng đất

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật đất đai được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.20308 sec| 1044.227 kb