Tất tần tật các quy định về biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 14/09/2021
view 195
comment-forum-solid 0

Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự là một trong những chế định được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015. Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến các vấn đề về chế định trên.

tat-tan-tat-cac-quy-dinh-ve-bien-phap-bao-dam-nghia-vu-dan-su Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm

Nghĩa vụ có thể được bảo đảm một phần hoặc toàn bộ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không có thỏa thuận và pháp luật không quy định phạm vi bảo đảm thì nghĩa vụ coi như được bảo đảm toàn bộ, kể cả nghĩa vụ trả lãi, tiền phạt và bồi thường thiệt hại.

Lưu ý: Nghĩa vụ được bảo đảm có thể là nghĩa vụ hiện tại, nghĩa vụ trong tương lai hoặc nghĩa vụ có điều kiện.

Trường hợp bảo đảm nghĩa vụ trong tương lai thì nghĩa vụ được hình thành trong thời hạn bảo đảm là nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Các biện pháp

Điều 292 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ gồm:2. Thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, bảo lãnh, tín chấp và cầm giữ tài sản.

Hiệu lực đối kháng với người thứ ba

Biện pháp bảo đảm sẽ phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba từ khi đăng ký hoặc bên nhận bảo đảm nắm giữ, chiếm giữ tài sản bảo đảm.

Khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì bên nhận bảo đảm được quyền truy đòi tài sản bảo đảm và được quyền thanh toán.

Trình tự thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm

Quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Pháp luật quy định biện pháp bảo đảm được đăng ký theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật. Việc đăng ký cần tuân theo quy định pháp luật. Việc đăng ký là điều kiện để giao dịch bảo đảm có hiệu lực chỉ trong trường hợp luật có quy định.

Hồ sơ chuẩn bị

Việc chuẩn bị hồ sơ sẽ phụ thuộc vào biện pháp bảo đảm cụ thể cần đăng ký theo quy định tại Nghị định số 102/2017. Tuy nhiên, về cơ bản thì hồ sơ đăng ký thông thường sẽ bao gồm:

(i) Đơn yêu cầu về việc đăng ký biện pháp bảo đảm

(ii) Hợp đồng bảo đảm trong trường hợp đơn yêu cầu đăng ký chỉ có chữ ký, con dấu của một trong các bên tham gia giao dịch bảo đảm;

(iii) Đối với tài sản đảm bảo là động sản, việc đăng ký sẽ được thực hiện trên cơ sở nội dung tự kê khai trên phiếu yêu cầu đăng ký.

Trình tự tiến hành

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

mau-hop-dong-xay-dung Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như nêu trên

Bước 2:Nộp hồ sơ

bdoi-tuong-va-can-cu-phat-sinh-nghia-vu-dan-su Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Nộp hồ sơ bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Tìm theo thêm thủ tục đăng kí biện pháp bảo đảm bằng phương pháp trực tuyến, xem ngay tại: Hướng dẫn đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm

Bước 3:Nhận phiếu kết quả

Không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, có được cấp sổ đỏ? Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Nhận phiếu trả kết quả từ cơ quan có thẩm quyền (nếu hồ sơ hợp lệ). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì người yêu cầu đăng ký trực tiếp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4:Trả kết quả

hợp đồng thuê nhà làm trụ sở công ty Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên – gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Chờ kết quả trả hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền.

Tài sản bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm

Quy định về tài sản bảo đảm

Điều 295 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu. Tài sản bảo đảm có thể được mô tả chung, nhưng phải xác định được. Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai.

Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.

Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm

Tài sản đảm bảo sẽ được xử lý khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ hoặc trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định.

Phương thức xử lý tài sản bảo đảm

Hiện nay, tài sản đảm bảo được xử lý bằng các phương thức như: Bán tài sản bảo đảm, bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm nhận các khoản tiền hoặc tài sản khác từ người thứ ba trong trường hợp thế chấp quyền đòi nợ hoặc các phương thức khác do các bên thoả thuận.

Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận tài sản bảo đảm

Khi một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm được xác định như sau:

  • Các biện pháp bảo đảm đều phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập hiệu lực đối kháng;
  • Trường hợp có biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba và có biện pháp bảo đảm không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm có hiệu lực đối kháng với người thứ ba được thanh toán trước;
  • Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập biện pháp bảo đảm.

Thứ tự trên có thể thay đổi khi các bên có sự thỏa thuận khác.

Câu hỏi thường gặp

- Nghĩa vụ trong tương lai có được bảo đảm thực hiện không?

Theo quy định tại Điều 294 Bộ luật dân sự năm 2015 thì nghĩa vụ trong tương lai vẫn được bảo đảm thực hiện. Các bên có quyền thỏa thuận cụ thể về phạm vi và thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm.

- Một tài sản có thể dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ không?

Theo quy định tại Điều 296 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì một tài sản có thể bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ. Theo đó, tài sản này phải có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

- Định giá tài sản như thế nào?

Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận về giá tài sản bảo đảm hoặc định giá thông qua tổ chức định giá tài sản khi xử lý tài sản bảo đảm. Trường hợp không có thỏa thuận thì tài sản được định giá thông qua tổ chức định giá tài sản. Việc định giá bảo đảm phải bảo đảm khách quan.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm nội dung liên quan tại đây

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật dân sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

Trên đây là những nội dung cơ bản quy định về biện pháp đảm bảo thực nghĩa vụ mà Everest cung cấp đến bạn đọc. Bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi theo tổng đài tư vấn trên để được hướng dẫn chi tiết.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18108 sec| 1066.234 kb