Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ được hiểu như thế nào?

Bởi Nguyễn Hồng Thúy - 06/01/2020
view 535
comment-forum-solid 0

Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ chính là những xung đột, bất đồng, mâu thuẫn giữa người mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm về việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ghi nhận cụ thể trong các hợp đồng bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự, con người phi nhân thọ và bảo lãnh.

Khái niệm

Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ chính là những xung đột, bất đồng, mâu thuẫn giữa người mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm về việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ghi nhận cụ thể trong các hợp đồng bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự, con người phi nhân thọ và bảo lãnh.

Những dấu hiệu xác định tranh chấp bảo hiểm nhân thọ

Điều khoản chéo quy định trách nhiệm bồi thường do những người được bảo hiểm trong một đơn bảo hiểm gây ra cho nhau được bảo hiểm bồi thường khi hợp đồng bảo hiểm có điều khoản bổ sung về bảo hiểm trách nhiệm chéo.

Thứ nhất, có quan hệ hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ tồn tại giữa các bên

Một hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ tồn tại phải hội đủ ba yếu tố:

(i) tồn tại một sự thỏa thuận giữa

(ii) bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

(iii) làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên liên quan được thể hiện mành các điều, khoản trong nội dung hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ như: thông tin các bên trong hợp đồng bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm.

Thứ hai, có sự vi phạm nghĩa vụ (hoặc cho rằng là vi phạm nghĩa vụ của ít nhất một bên trong quan hệ đó. Đó có thể là việc không chi trả tiền bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại khi có sự kiện xảy ra hoặc hợp đồng bảo hiểm trên giá trị xuất phát từ lồi cổ ý của bên mua bảo hiểm.

Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 19006198

Thứ ba, có sự bất đồng ý kiến của bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm về sự vi phạm việc giao kết, thực hiện hợp đồng hoặc xử lý hậu quả phát sinh từ sự vi phạm đó. Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ thường hình thành từ sự vi phạm hợp đồng nhưng không phải sự vi phạm nào cũng dẫn đến tranh chấp hợp đồng. Tranh chấp hợp đồng chi’ thực sự diễn ra khi một trong các bên trong hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ không đồng ý với sự vi phạm hợp đồng của bên còn lại hoặc không thống nhất với nhau về xử lý hậu quả do việc không thực hiện các nghĩa vụ gây ra.

Các dạng tranh chấp phổ biến

Thứ nhất, căn cứ vào loại hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ phát sinh tranh chấp, gồm có các dạng tranh chấp cơ bản sau:

Tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm tài sản: là những bất đồng, xung đột, mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng có đối tượng được bảo hiểm là tài sản (cố định hay lưu động) của người được bảo hiểm. Ví dụ, tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu...

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự: là những bất đồng, xung đột, mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng có đối tượng được bảo hiểm là trách nhiệm dân sự. Ví dụ, tranh chấp hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển...

Tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ, là những bất đồng, xung đột, mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng có đối tượng được bảo hiểm là sinh mạng, sức khoẻ, khả năng lao động của con người khi bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật và thai sản. Ví dụ, tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tai nạn con người.

Tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm bảo lãnh: Là những bất đồng, xung đột. mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng có đối tượng được bảo hiểm là rủi ro trong việc thực hiện nghĩa vụ của người được bảo lãnh. Ví dụ, tranh chấp hợp đồng bảo hiểm bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Thử hai, căn cứ vào tiến trình giao kết và thực hiện hợp đồng, có các loại tranh chấp sau:

Tranh chấp về giao kết hợp đồng bảo hiểm phì nhân thọ, cụ thể là tranh chấp về hợp đồng vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ vô hiệu.

Tranh chấp về quá trình thực hiện hợp đồng (tranh chấp thường gặp là tranh chấp về thực hiện nghĩa vụ chi trả số tiền bảo hiểm/bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm) và các biện pháp khắc phục hậu quả của sự vi phạm hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ.

Tranh chấp về chấm dứt hợp đồng xuất phát từ ý chí đơn phương của một trong hai chủ thể.

Thứ ba, căn cứ vào các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng, các tranh chấp có thể phát sinh là: tranh chấp về đối tượng bảo hiểm, tranh chấp về số tiền bảo hiểm, tranh chấp về thời hạn bảo hiểm.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.20337 sec| 1012.008 kb