Trình tự, thủ tục của việc giải quyết tố cáo

Bởi Nguyễn Hồng Thúy - 01/01/2020
view 501
comment-forum-solid 0
Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của luật tố cáo năm 2018 báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Để thực hiện việc tố cáo các cá nhân phải thực hiện bằng đơn hoặc tố cáo trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại luật tố cáo năm 2018.

Trình tự, thủ tục của việc giải quyết tố cáo

Căn cứ theo điều 28 luật tố cáo năm 2018 quy định về trình tự giải quyết tố cáo, cụ thể trình tự giải quyết tố cáo bao gồm thụ lý tố cáo, xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung tố cáo và xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

Thụ lý tố cáo

Điều kiện thụ lý

Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo khi ra quyết định thụ lý phải đảm bảo vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức của mình. Ngoài ra cũng phải đảm bảo nội dung tố cáo là có cơ sở để xác định được hành vi vi phạm pháp luật của người vi phạm.

Người tố cáo phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật trong những vụ án không yêu cầu người tố cáo phải trực tiếp tham gia.

Trường hợp thụ lý vụ việc tố cáo mà trước đó đã được giải quyết theo hình thức khiếu nại, khi chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật.

Quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý tố cáo phải được bao gồm các nội dung chính, đó là

Ngày, tháng, năm ra quyết định

Căn cứ pháp lý

Nội dung

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết tố cáo

Căn cứ theo điều 30 luật tố cáo năm 2018 quy định về thời hạn giải quyết tố cáo, thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo.

Có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần hoặc hai lần nhưng mỗi lần đều không quá 30 ngày.

Yêu cầu: Việc gia hạn giải quyết phải được thực hiện bằng văn bản

Xác minh nội dung tố cáo

Yêu cầu: việc xác minh nội dung tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản

Nội dung văn bản xác minh tố cáo bao gồm:

Ngày, tháng, năm giao xác minh;

Người được giao xác minh nội dung tố cáo;

Họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; tên gọi, trụ sở của cơ quan, tổ chức bị tố cáo;

Nội dung cần xác minh;

Thời gian tiến hành xác minh;

Quyền và trách nhiệm của người được giao xác minh nội dung tố cáo.

Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 19006198

Kết luận nội dung tố cáo

Kết luận nội dung tố cáo được quy định tại điều 35 luật tố cáo năm 2018 quy định về kết luận nội dung tố cáo, cụ thể là dựa vào nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan, người giải quyết tố cáo ban hành kết luận nội dung tố cáo.

Yêu cầu: kết luận nội dung tố cáo phải có các nội dung chính sau đây:

Kết quả xác minh nội dung tố cáo;

Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật;

Kết luận về nội dung tố cáo là đúng, đúng một phần hoặc tố cáo sai sự thật; xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo;

Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện; kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật;

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo

Việc xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo được luật tố cáo năm 2018 quy định cụ thể tại điều 36 luật này, cụ thể như sau:

Chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo căn cứ vào kết luận nội dung tố cáo tiến hành việc xử lý như sau:

Trường hợp kết luận người bị tố cáo không vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo bị xâm phạm do việc tố cáo không đúng sự thật gây ra, đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật;

Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xử lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kiến nghị trong kết luận nội dung tố cáo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người giải quyết tố cáo về kết quả xử lý”.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.22084 sec| 1009.656 kb