Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 06/07/2022
view 4
comment-forum-solid 0

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập trên lãnh thổ của một quốc gia khác bởi một nhà đầu tư của một quốc gia bằng toàn bộ hoặc một phần vốn của mình nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh có lãi.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập trên lãnh thổ của một quốc gia khác bởi một nhà đầu tư của một quốc gia bằng toàn bộ hoặc một phần vốn của mình nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh có lãi.

"Nhiều nước trên thế giới không phân biệt vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài nên không có khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, gọi là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức, tổ chức hợp pháp. , ví dụ: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, v.v.

Thuật ngữ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sử dụng chính thức trong Luật đầu tư nước ngoài năm 1996 của Việt Nam (trước đây gọi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có các đặc điểm sau: 1) Doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu toàn bộ hoặc một phần; 2) Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam trên cơ sở Giấy phép đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cấp; 3) Có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam;

+) Được tổ chức như một công ty trách nhiệm hữu hạn. Hiện Việt Nam đang thí điểm chuyển một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phần. Luật Đầu tư 2020 không đề cập trực tiếp đến loại hình doanh nghiệp này mà định nghĩa rộng hơn tại Khoản 17 Mục 3 như sau: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài, thành viên hoặc cổ đông nước ngoài”.

Như vậy, theo quy định này, về cơ bản chúng ta có thể hiểu doanh nghiệp FDI là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, không phân biệt tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm:

- Công ty 100% vốn nước ngoài.

- Doanh nghiệp có công dân nước ngoài, tổ chức theo quy định của pháp luật nước ngoài đầu tư (góp vốn thành lập, mua phần vốn góp).

Căn cứ pháp lý để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Danh sách các cam kết WTO,

Luật Đầu tư 2020 và các văn bản chính sách;

Đạo luật công ty năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;

Các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

Hiệp định thương mại có quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài.

Nghị định 09/2018 / NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài các tổ chức kinh tế ở Việt Nam;

Đối tượng đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm:

- Công ty có từ 1% đến 100% vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi thành lập;

- Công ty nước ngoài (đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của các tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư: Thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn cổ phần của công ty;

Xem thêm: bầu chủ tịch hội đồng quản trị

- Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (kể cả trường hợp mua đến 100% vốn góp của công ty) thì không phải làm thủ tục. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nếu nhà đầu tư nước ngoài mua từ 1% vốn góp thì phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. riêng.

Lưu ý: Trong năm 2021, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài cùng góp vốn với người Việt Nam để thành lập doanh nghiệp (tức là liên doanh giữa bên Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài) thì thủ tục tối ưu và tối thiểu theo thứ tự sau:

- Bước 1: Thành lập công ty Việt Nam;

- Bước 2: Xin giấy phép đủ điều kiện cho các ngành nghề có điều kiện;

- Bước 3: Chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài, còn gọi là thủ tục cho phép người nước ngoài đăng ký mua phần vốn góp;

- Bước 4: Xin giấy phép kinh doanh, giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ (Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh chỉ áp dụng đối với công ty hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa thực tế cho người tiêu dùng hoặc thành lập cửa hàng bán lẻ). ).

Đối với phương án này, công ty có sự tham gia của nước ngoài, ngay cả khi thành viên của công ty là nhà đầu tư nước ngoài, không phải thực hiện các bước để được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Khi công ty chưa có giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục sẽ được giảm bớt nếu có sự thay đổi nội dung đăng ký của công ty với cơ quan nhà nước. Đặc biệt:

Thủ tục thay đổi đơn giản: Khi doanh nghiệp chỉ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, việc này chỉ cần thực hiện khi có thay đổi về tên doanh nghiệp, địa chỉ kinh doanh, thông tin chủ sở hữu,… thực hiện thủ tục tương tự như công ty Việt Nam;

Không phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình thực hiện dự án, báo cáo giám sát đầu tư, v.v. ;

Không phải thực hiện thủ tục cập nhật thông tin đầu tư trên Hệ thống quản lý đầu tư.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương đầu tư.

Xem thêm: góp vốn bằng giấy nhận nợ

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau:

Quá trình thực hiện:

- Trước khi thực hiện các bước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải khai báo trực tuyến các thông tin liên quan đến dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

- Sau khi cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi quá trình xử lý hồ sơ.

- Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ và cấp mã số dự án đầu tư.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.20650 sec| 1045.922 kb