Họp Đại hội đồng cổ đông 2020, cẩn thận vi phạm luật

view 1455
comment-forum-solid 0

Hạn chế cổ đông dự đại hội là vi phạm Luật Doanh nghiệp năm 2014, lỗi này đã được chỉ ra từ nhiều năm trước, nhưng năm nay, vẫn có doanh nghiệp mắc phải. Dù lý do là tổ chức đại hội trong bối cảnh đặc biệt của dịch bệnh, nhưng luật không cho phép doanh nghiệp được bỏ qua một cổ đông nào…

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198

- Chỉ mời cổ đông lớn dự họp là sai luật

Vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, một công ty (đã niêm yết) đã ban hành nghị quyết, trong đó có nội dung: Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, chỉ mời các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 2.000 cổ phần trở lên tham dự đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 2.000 cổ phần nếu có ý kiến đóng góp về các vấn đề trong chương trình họp, gửi thư đến Văn phòng Công ty hoặc gửi email trước ngày 6/6. Hội đồng quản trị sẽ tập hợp các ý kiến đóng góp và đưa vào chương trình thảo luận tại đại hội. Như vậy, theo cách thức này, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu dưới 2.000 cổ phiếu sẽ không được tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần (Khoản 2 điều 4). Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là quyền cơ bản của cổ đông, dù chỉ sở hữu 01 cổ phần thì đến ngày họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông có quyền đến, dự họp và biểu quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Luật Doanh nghiệp đã quy định rõ, cổ đông có quyền tham dự và phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định.

Nếu không, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc một phần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có thể bị huỷ bỏ do trình tự và thủ tục triệu tập và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Cuộc họp lần 1 không đủ điều kiện để tiến hành, triệu tập cuộc họp lần 2 trong bao lâu?

Một ví dụ khác, tại một doanh nghiệp, khi tiến hành đại hội đồng cổ đông tính đến 8h30, có 70 cổ đông tham dự đại hội, tổng số cổ phần tham dự là 12,9 triệu cổ phần, tương ứng 39,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong khi quy định tối thiểu là 51% tổng số phiếu biểu quyết dự họp. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 1 bất thành vì không đủ điều kiện tiến hành. Tuy nhiên, thay vì lùi ngày tổ chức sang một thời điểm khác, công ty đã tiến hành ngay Đại hội đồng cổ đông lần 2 (cách 2 giờ so với lần thứ nhất). Cách tổ chức “siêu tốc” này đã gây tranh cãi. Cụ thể, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành, công ty đã gửi thư mời họp lần 2 qua email. Nhờ đó, tỷ lệ tham dự đại hội tuy vẫn giữ nguyên 39,56% vào lúc 9h15 phút cùng ngày, nhưng đã vượt qua tỷ lệ tối thiểu 33% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp cho lần Đại hội đồng cổ đông lần 2. Tức là đại hội lần 2 này đủ điều kiện tiến hành.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định, trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì doanh nghiệp được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Tuy nhiên, hiện nay Luật Doanh nghiệp không quy định cụ thể về thời gian tối thiểu kể từ Đại hội đồng cổ đông lần 1 bất thành là bao lâu thì Đại hội đồng cổ đông lần 2 được tổ chức.

Trên thực tế, doanh nghiệp không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 chỉ sau một vài giờ khi lần một tổ chức bất thành, cho dù Điều lệ công ty có quy định gửi thông báo họp bằng email, tức là có thể thông tin ngay lập tức đến cổ đông. Ngoài ra, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

Như vậy, nếu lần 1 bất thành thì công ty phải triệu tập lại Đại hội đồng cổ đông lần 2 vào một dịp khác (có thời gian dài đủ) để các cổ đông có thời gian chuẩn bị.

- Doanh nghiệp phải chịu rủi ro bị hủy Nghị quyết nếu không tuân thủ pháp luật

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy đinh, trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến đại hội, cổ đông, nhóm cổ đông có quyền yêu cầu tòa án hoặc trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết một trong các trường hợp: Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của đại hội không thực hiện đúng theo quy định của luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 148 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Chúng tôi cho rằng, để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, cũng như có thể quản trị tốt doanh nghiệp, khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông cần tuân thủ các vấn đề: (i) Tài liệu, thông báo được gửi tới tất cả các cổ đông; (ii) Cho phép cổ đông có đủ thời gian để chuẩn bị cho cuộc họp; (iii) Cho phép cổ đông có đủ thời gian để liên lạc với các cổ đông khác.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Hoài Thương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Dịch vụ pháp lý tư vấn về doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ pháp lý tư vấn về doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest: (i) tư vấn, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng về các vấn đề khác trong lĩnh vực doanh nghiệp; (ii) đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thực hiện công việc; (iii) hỗ trợ dịch thuật, xác nhận giấy tờ và giúp đỡ về pháp luật khác.

Với hệ thống đối tác liên quan đến dịch vụ lao động: tư vấn pháp luật lao động, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn thuế - kế toán… Công ty Luật TNHH Everest có thể hỗ trợ khách hàng các giải pháp tổng thể.

Với mạng lưới chi nhánh, đại lý tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nha Trang, Hồ Chí Minh…, cùng với việc áp dụng công nghệ, xây dựng các gói dịch vụ pháp lý đa dạng, Công ty Luật TNHH Everest có thể đáp ứng được nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng với chất lượng tốt, thời gian nhanh và chi phí hợp lý.

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Nguyễn Hoài Thương - Luật sư Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.

Xem thêm: Dịch vụ thư ký luật dành cho doanh nghiệpDịch vụ pháp lý thường xuyên dành cho doanh nghiệp

- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Luật sư Nguyễn Hoài Thương

Luật sư Nguyễn Hoài Thương

https://everest.org.vn/luat-su-nguyen-hoai-thuong/ Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương được biết đến là một luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, hợp đồng, thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương gia nhập Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2016 đến nay.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.16554 sec| 1040.32 kb