Khởi kiện quyết định hành chính của chủ tịch UBND tỉnh: tòa án nào có thẩm quyền thụ lý?

0
635
5/5 - (2 bình chọn)

Khi nhận thấy quyết định hành chính của chủ tịch UBND tỉnh xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng, các cá nhân, tổ chức có quyền khởi kiện quyết định hành chính đó ra tòa.

Bài viết được thực hiện bởi: Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Quyền khởi kiện quyết định hành chính

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Theo quy định tại Điều 115 Luật tố tụng hành chính năm 2015 thì: “1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó. 2. Tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trong trường hợp không đồng ý với quyết định đó. 3. Cá nhân có quyền khởi kiện vụ án về danh sách cử tri trong trường hợp đã khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết, nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại đó”.

Như vậy, sau khi các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính nhận được quyết định xử phạt của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các cá nhân, tổ chức đó nếu cảm thấy quyết định đó của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là không thỏa đáng, trái với pháp luật hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của các cá nhân, tổ chức thì các cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn khởi kiện vụ án hành chính đó ra tòa theo quy định của luật tố tụng hành chính. 

Khởi kiện quyết định hành chính của chủ tịch UBND tỉnh: tòa án nào có thẩm quyền thụ lý?

Căn cứ theo Luật tố tụng hành chính năm 2015, các tòa án có thẩm quyền giải quyết các khởi khiện quyết định hành chính là tòa án cấp huyện và tòa án cấp tỉnh. Trong trường hợp các cá nhân khởi kiện tới quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, tòa án có thẩm quyền giải quyết là tòa án cấp tỉnh. Theo Điều 32 Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định về thẩm quyền của tòa án cấp tỉnh, cụ thể là:

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án; trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nơi cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính.

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan thuộc một trong các cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này và quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án; trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nơi cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính.

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó.

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án; trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú tại Việt Nam thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương mà người khởi kiện có nơi làm việc khi bị kỷ luật trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Trường hợp cần thiết, Tòa án cấp tỉnh có thể lấy lên giải quyết vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp huyện theo quy định tại điều 31 của luật này.

Tại sao tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền thụ lý vụ án hành chính nói trên? Tại khoản 3 điều 32 luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định về thẩm quyền của tòa án cấp tỉnh có nêu rõ tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền xử lý khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó.

Ở đây ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, thuộc bộ máy nhà nước, như vậy tòa án tỉnh có quyền xử lý khiếu kiện quyết định hành chính của cơ quan này với điều kiện ủy ban này cùng phạm vi địa giới hành chính với tòa án.

Ví dụ: Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt hành chính 50.000.000 đồng với hành vi buôn bán thuốc kháng sinh giả của cửa hàng thuốc MT trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong trường hợp này, tòa án có thẩm quyền thụ lý là tòa án cấp tỉnh tương đương với tòa án thành phố Cần Thơ. Vì ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính ở địa phương thuộc bộ máy nhà nước nên tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền thụ lý vụ án của cơ quan nhà nước cấp tỉnh cùng phạm vi địa giới hành chính với tòa án, mà theo điều 2 luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về đơn vị hành chính, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) như vậy tòa án thành phố Cần Thơ trong trường hợp này tương đương là tòa án cấp tỉnh.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây