Mẫu giấy giới thiệu làm hộ khẩu mới nhất

view 319
comment-forum-solid 0

Giấy giới thiệu là một văn bản do một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (công ty) phát hành nhằm giới thiệu các thông tin cơ bản về nhân viên đại diện công ty, cán bộ công chức, viên chức đại diện cho tổ chức đơn vị...

mẫu giấy giới thiệu làm hộ khẩu mới nhất Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): (024) 66 527 527

Giấy giới thiệu là gì?

Giấy giới thiệu là một văn bản do một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (công ty) phát hành nhằm giới thiệu các thông tin cơ bản về nhân viên đại diện công ty, cán bộ công chức, viên chức đại diện cho tổ chức đơn vị hoặc các trường hợp khác liên hệ với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được giới thiệu nhằm thực hiện các công việc cụ thể theo nội dung được ghi nhận trong giới thiệu.

Như vậy, người được giới thiệu là người đại diện hợp pháp cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giới thiệu. Họ có quyền thay mặt làm việc, ký kết các văn bản liên quan đến các nội dung được giới thiệu nhân danh tổ chức hoặc đơn vị giới thiệu.

Xem thêm nội dung liên quan: Mẫu giấy giới thiệu công tác

Mẫu 1: Giới thiệu mẫu giấy chuyển hộ khẩu (Phần lưu tại cơ quan cấp giấy:

……………… ………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Mẫu HK07 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014
Số:……./GCHK  

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

(Phần lưu tại cơ quan cấp giấy)

Họ và tên (1):....................................................................................

Tên gọi khác (nếu có):...................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: …...../.......…./….....… Giới tính:............ Nơi sinh:............................................................................................ Nguyên quán:.................................................................................... Dân tộc:…..............….. Tôn giáo:……… Quốc tịch:...............

TTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhGiới tínhNguyên quánDân tộcQuốc tịchCMND số (hoặc Hộ chiếu số)Quan hệ (3)
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Nơi thường trú:................................................................................. Họ và tên chủ hộ nơi đi:.......…… Quan hệ với chủ hộ:............. Lý do chuyển hộ khẩu:.....................................................................

................................................................................................................

Nơi chuyển đến:................................................................................ Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):

 …….., ngày…tháng…năm… TRƯỞNG CÔNG AN……… (Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết mẫu giấy chuyển hộ khẩu (Phần lưu tại cơ quan cấp giấy):

Viết chữ in hoa đủ dấu;

Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu tại nơi cấp giấy.

Xem thêm các mẫu giấy giới thiệu khác: giấy giới thiệu ngân hàng

Mẫu 2:  Giới thiệu về giấy chuyển hộ khẩu (Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu):

……………… ………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Mẫu HK07 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014
Số:……./GCHK  

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

(Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu)

Họ và tên (1):....................................................................................... Tên gọi khác (nếu có):......................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: ……./……./……........... Giới tính:.............................. Nơi sinh:........................................................................................................................ Nguyên quán:................................................................................................................ Dân tộc:……...................………….. Tôn giáo:………….. Quốc tịch:..................... Nơi thường trú:............................................................................................................

..........................................................................................................................................

Họ và tên chủ hộ nơi đi:………......................……… Quan hệ với chủ hộ:............ Lý do chuyển hộ khẩu:.................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi chuyển đến:............................................................................................................

..........................................................................................................................................

Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):

TTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhGiới tínhNguyên quánDân tộcQuốc tịchCMND số (hoặc Hộ chiếu số)Quan hệ (3)
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 …….., ngày…tháng…năm… TRƯỞNG CÔNG AN……… (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn viết giấy chuyển hộ khẩu (Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu):

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

(3) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu tại nơi cấp giấy.

Xem thêm các mẫu hợp đồng khác tại: Mẫu hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật dân sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn

Luật sư Nguyễn Thị Mai

Luật sư Nguyễn Thị Mai

https://everest.org.vn/luat-su-nguyen-thi-mai Luật sư Nguyễn Thị Mai là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn dân sự, lao động, đất đai, hôn nhân gia đình.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19059 sec| 1080.031 kb