Mẫu giấy xác nhận doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Bởi Trần Thu Thủy - 03/08/2020
view 448
comment-forum-solid 0
Mẫu giấy xác nhận doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (Phụ lục V-11) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

PHỤ LỤC V-11

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: …………………………, ngày……tháng……năm 20….

 

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Phòng Đăng ký kinh doanh: ...............................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ...................................................................................................................

Điện thoại: ...................................................... Fax: ..........................................................

Email:.............................................................. Website: ..................................................

Xác nhận:

  1. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thì ghi:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .......................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ ghi nếu doanh nghiệp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)                   .

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: .....................................................................................

- Nếu doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn cho doanh nghiệp và tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thì ghi: Doanh nghiệp và tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn từ ngày …… tháng …… năm ………..

- Nếu doanh nghiệp không đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn cho tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thì ghi: Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn từ ngày …… tháng …… năm ………..

Lý do: ...............................................................................................................................

  1. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tiếp tục hoạt động trước thời hạn thì ghi:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .......................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ ghi nếu doanh nghiệp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):     

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: .....................................................................................

Đăng ký tiếp tục hoạt động trước thời hạn từ ngày …… tháng …… năm ……….. đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):........................

.........................................................................................................................................  

Mã số: ..............................................................................................................................

Chi nhánh chủ quản (chỉ ghi trong trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh chủ quản: ....................................................................................................

Mã số chi nhánh/Mã số thuế: .............................................................................................

Địa chỉ chi nhánh: ..............................................................................................................

 

Nơi nhận:

- Tên, địa chỉ doanh nghiệp;

- …………….;

- Lưu: .....

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.15529 sec| 1000.883 kb