Mẫu giấy xác nhận việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bởi Trần Thu Thủy - 02/08/2020
view 398
comment-forum-solid 0
Mẫu giấy xác nhận việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-1) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

PHỤ LỤC V-1

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: …………………………, ngày……tháng……năm 20….

 

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: ...............................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ...................................................................................................................

Điện thoại:....................................................... Fax: .........................................................

Email: ............................................................. Website: ..................................................

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ........... .................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .......................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ ghi nếu doanh nghiệp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):                 

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: .....................................................................................

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Ngành, nghề kinh doanh: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

STTTên ngànhMã ngànhNgành, nghề kinh doanh chính
    

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

.........................................................................................................................................

Người đại diện theo ủy quyền: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

STTChủ sở hữu/Cổ đông là tổ chức nước ngoàiTên người đại diện theo ủy quyềnChỗ ở hiện tạiSố CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)Vốn được ủy quyền
Tổng giá tri vốn được đại diện (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)Tỷ lệ (%)Thời điểm đại diện phần vốn
        

Cổ đông sáng lập: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

STTTên cổ đôngNơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chứcLoại cổ phầnSố cổ phầnGiá trị cổ phần (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)Tỷ lệ (%)Số giấy CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chứcGhi chú
         

Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

STTTên cổ đôngChỗ ở hiện tại đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chứcLoại cổ phầnSố cổ phầnGiá trị cổ phần (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)Tỷ lệ (%)Số hộ chiếu đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chứcGhi chú
         

Thông tin đăng ký thuế: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

STTCác chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………....................................

Điện thoại: …………………………………………………………......................................

2Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ……………………...................................

Điện thoại: …………………………………………………………......................................

3Địa chỉ nhận thông báo thuế

Điện thoại ....................................................... Fax : .........................................................

Email : ..............................................................................................................................

4Hình thức hạch toán (Hạch toán độc lập/Hạch toán phụ thuộc): .............................................
5Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6Tổng số lao động (dự kiến): ..........................................................................................
7Phương pháp tính thuế GTGT (Khấu trừ; Trực tiếp trên GTGT; Trực tiếp trên doanh số; Không phải nộp thuế GTGT): .........................................................................................................................................
8Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàngSố tài khoản ngân hàng
……………….…………………………..……………….…………………………..
……………….…………………………..……………….…………………………..

Thông tin về người quản lý doanh nghiệp: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận)

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ....................... Giới tính: ...................................................

Chức danh:........................................................................................................................

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ....................  Quốc tịch: ................................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: .......................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ................................................. ...............................................

Ngày cấp: …............../…............./….....…..Nơi cấp: ..........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................

 

Nơi nhận:

- Tên, địa chỉ doanh nghiệp;

- …………………;

- Lưu: …………….

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.37018 sec| 1024.602 kb