Phân loại hợp đồng thương mại quốc tế

0
1278
Đánh giá

Hoạt động thương mại quốc tế được thực hiện bằng nhiều loại hợp đồng khác nhau, không một ai có thể nói chính xác được rằng có các loại hợp đổng cụ thể nào. Ngay cả trong Luật Thương mại 1997, Luật Thương mại 2005 và trong Pháp lệnh trọng tài thương mại ngày 25 tháng 2 năm 2003 của ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng khỗng có quy định rõ các loại hợp đổng thương mai. Không riêng gì pháp luật của Việt Nam chúng ta mà ngay cả pháp luật của tất cả các nước cũng vặy. Tuy nhiên có thể nói rằng hợp đổng thương mại quốc tế là tất cả các hợp đổng thương mại được sử dụng trong hoạt động thương mại quốc tế và không trái với pháp luật Viêt Nam, chúng có thể được quy định hay không được quy định trong pháp luật của Việt Nam.

 

Các Luật sư của Công ty Luật TNHH Everest. Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Trong thực tiễn, căn cứ vão đối tượng của hoạt động thương mại quốc tế có thể tạm phản chia hợp đồng thương mại quốc tế thành bốn nhóm cơ bản sau đáy:

  • Thứ nhất, Hợp đổng thương mại quốc tể liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hoá. Loại này là loại hợp đống chủ yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, bao gốm;

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa;

+ Hợp đồng trao đổi hàng hoá, vi dụ, thương nhãn Việt Nam có thể đổi gạo lấy phân bón, đổi gạo lấy sắt thép với thương nhân của Liên bang Nga…;

+ Mua bán Ihõng qua đấu thấu, đấu giá.

Trong hệ thống các hợp đồng thương mại quốc tể thì có thể nói rằng, hợp đổng mua bán hàng hóa quốc tế chiêm vị trí trung tâm. Có một lúc náo đó mưa bán hàng hóa quốc tế là hình thức giao dịch thương mại duy nhất giữa các quốc gia vá hiện nay hình thức này vẫn là hình thuc giao dịch chủ yếu, phổ biển được sử dụng rộng rãi nhất trong thương mại quốc tế, ví dụ khối lương thương mại hàng hóa chì của các thành viên WTO năm 1996 là 6.000 tỷDollar Hoa Kỳ1Z, vì vậy số lượng hợp đồng mua bán hàng hóa quôc tế được kỷ kết nhiều nhất.

Ngoài ra, các loại Hợp đổng thương mại quốc tế khác hoặc là trực tiếp gắn liền với hoạt dộng mua bán (như hợp đồng vận chuyển hàng hóa; bảo hiểmháng hóa; thanh toán…) hoặc lá một loại hình của hoạt động mua bán (như hợp đổng chuyển giao công nghệ; hợp đổng cung cấp dịch vụ; hợp đồng dàc quyền thương mại) hoặc là trong một mức độ nào đó có những yếu tố của họp đồng mua bán.

Chinh vi có vai trò quan trọng như vậy nên hợp đồng mua bán hàng hóa quốc ìế được nhiểu quỗc gia vá nhiều tổ chức thương mại quốc tế dành cho một sư chú ý, quan tâm đặc biệt khi tiến hành hoạt động hệ thống hoá, pháp điển hòa các quy phạm trong luật thương mại quốc tế, kết quả là các quy phạm dung để điểu chỉnh hợp đống mua bán hàng hóa quốc tế cũng được áp dụng dưới hình thức tương tự hóa pháp luật để điếu chỉnh các loại hợp đổng thương mai quốc tế khác. Vì vảy trong các vần bản pháp lý của Luật Thương mại quốc tế xây dựng khái niệm hợp đổng mua bán hàng hóa quốc tế được coi là cơ sà đế xảy dựng các khái niệm của các hớp đổng thương mại quốc tế khác nói chung.

  • Thứ haì. các loại hợp dổng liên quan đến hoạt động cung cấp các loại dich vu khác nhau (hợp đồng trong lĩnh vực thuống mại dịch vụ). Lĩnh vực thương mại d.ich vụở Việt Nam chúng ta hiện nay phát triển còn ởmức độ hết sue khiêm tốn, điểu này cũng có thể thấy được qua việc Luật Thương mại 2005 quy đinh các hành vi thương mại liên quan đến việc cung cấp cãc loại dịch vụ khác nhau. Trong hoạt động thương mại quốc tế có những (oại hình dịch vu có ỷ nghĩa hễt súc quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ hàng hóa cũng như phát triển kình doanh thương mại nói chưng nhưng chưa được Pháp luât Vièt Nam điều chỉnh, ví dụ, các loại hình dịch vụ tài chính[1]. Tuy nhiên củng vói sụ hõi nhập kinh tê quốc tế và nhất iả Hiệp định Thướng mại Việt Nam – Hoa Kỷ từng bước có hiệu lực và sau khi Việt Nam gia nhâp WTO ioại hinh địch vụ nãy sẽ không thể thiếu đưọc Irong hoạt động thưong mại cúa nuóc ta.

Trong thuong mại quốc tế, hợp đổng liên quan đến thương mại dịch vụ có các loại co bản như sau:

+ Hợp đổng vận tải hàng hoá;

+ Hợp đổng bảo hiểm;

+ Hợp đống gia công sản phẩm;

+ Họp đồng thuê tài chính;

+ HỢp đổng bao thanh toán;

+ Bảo lãnh ngân hàng…

  • Thứ ba, các loại hợp đổng thương mại quốc tế liên quan đến viẻc tổ chức kinh doanh ở nước ngoài. Hoạt động thương mai quốc tế là tĩnh vực tuơng đối mới không những chỉ với Viêt Nam mà còn trong thương mại quôc tế. Hoạt động thương mại này liên quan một cách hũu cơ với pháp luật vé bảo hộ sỏ hữu tri tuệ, pháp luật chống cạnh tranh.

Loai hơp đống này chủ yếu có các loại sau:

+ Hơp đống đại diện thương mại;

+ Hợp đồng chuyển giao cỏng nghệ (Li-xàng);

+ Hợp đổng nhượng quyền thương mại (Franchising).

  • Thứ tư, các hợp đổng thưđng mại quốc tể trong lĩnh vực tổ chức kinh doanh ở nước ngoài. Ví dụ, hợp đổng đại diện thương mại.

Trong hoạt động thương mại quốc tế nòi chung và trong hoại dộng thương mai ở nưỏc ta nói riêng, có môt số loại hợp đổng liên quan đến cả thương mại hang hoa, cả thương mại dịch vụ và cả thương mặi liên quan đến sở hữu trí tuệ, ví du, hợp đống độc quyển phân phối (Soio-dístribution Agreement).

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây