Thu hồi đất tại Cát Hải (Dự án Deep C III): các luật sư đã bảo vệ quyền lợi của khách hàng thế nào?

view 3313
comment-forum-solid 0

Triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Dự án Deep C III), chính quyền huyện Cát Hải (thành phố Hải Phòng) thực hiện thu hồi  hàng trăm hecta đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình, cá nhân. Điều đáng nói, do quản lý đất đai lỏng lẻo, không thực hiện quy hoạch sử dụng đất trong nhiều năm (từ năm 1986 đến năm 2016), dẫn đến hệ lụy: quá trình thu hồi đất của chính quyền huyện Cát Hải gặp nhiều khó khăn; người bị thu hồi đất đối mặt với rủi ro: bị mất toàn bộ tư liệu sản xuất mà không được bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng.

Trong quyết định thu hồi đất, nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản suốt 30 năm bị xác định là người có liên quan (nghĩa là: không phải là người sử dụng đất), không được bồi thường về đất, mà chỉ được hỗ trợ số tiền rất thấp: 9.600 đồng/m2 đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản bị thu hồi (ba mét vuông đất không mua nổi một bát phở). Công ty Luật TNHH Everest - đơn vị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hàng chục các hộ gia đình, cá nhân người bị thu hồi đất thực hiện Dự án Deep C HP III - trong suốt 05 (năm)  năm (từ năm 2017 đến năm 2021) kiên trì đồng hành cùng khách hàng, sử dụng mọi biện pháp hợp pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng.

Kết quả mà các Luật sư của Công ty Luật TNHH Everest đạt được: (i) Chính quyền huyện Cát Hải đã thể hiện thái độ cầu thị, hợp tác, đưa ra các phương án nhằm hài hòa được lợi ích của Nhà nước, Chủ đầu tư, Người bị thu hồi đất; (ii) Các hộ gia đình, cá nhân khiếu kiện luôn tuân thủ quy định của pháp luật, hợp tác với cơ quan chức năng. Mặc dù phương án hỗ trợ khác theo phương án đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải chỉ đáp ứng một phần yêu cầu khiếu kiện, nhưng người bị thu hồi đất có khiếu kiện đã đồng ý, chấp nhận ‘hy sinh’ một phần lợi ích của mình vì lợi ích cộng đồng và sự mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố Hải Phòng và huyện Cát Hải, chấp nhận số tiền hỗ trợ: 288.000 đồng/m2 đất nông nghiệp bị thu hồi (một mét vuông đất đã đổi được ba bát phở) - tăng gấp: 30 lần phương án ban đầu mà Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải phê duyệt năm 2017.

Các Luật sư của Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

- Hàng trăm chuyến công tác Hà Nội - Hải Phòng; tham gia tố tụng trong hàng chục vụ án hành chính cấp sơ thẩm, phúc thẩm; và: chưa thống kê hết số lượng đơn, thư khiếu kiện hỗ trợ khách hàng gửi tới hàng chục cơ quan trung ương và địa phương trong 05 năm:

Trong năm 2017 và 2018, Công ty Luật TNHH Everest tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý của khách hàng liên quan tới các vụ, việc thu hồi đất tại thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Nghiên cứu hồ sơ, các Luật sư nhận thấy:

Năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải (Thành phố Hải Phòng) thu hồi đất để thực hiện: “Dự án Deep C III”. Tại các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho Dự án Deep C III, hàng trăm hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản chỉ được bồi thường mức 9.600 đồng/m2 đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản bị thu hồi. Nghĩa là, mỗi hecta đầm nuôi trồng thủy sản bị thu hồi – là tư liệu sản xuất giúp một hộ gia đình có việc làm ổn định và cuộc sống sung túc trong hàng chục năm qua – chỉ được ‘bồi thường’ 96 triệu đồng.

Không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ, hàng chục hộ gia đình, cá nhân nhờ tới sự trợ giúp pháp lý của Công ty Luật TNHH Everest để khiếu nại, khởi kiện Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Khó khăn đầu tiên mà các Luật sư của Công ty Luật TNHH Everest gặp phải: hồ sơ tài liệu  của vụ việc thu thập được rất ít, do: (i) mặc dù đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản bị thu hồi sử dụng liên tục trong suốt 30 năm, nhưng các hộ gia đình, cá nhân không được cấp Giấy chứng nhận, cũng có hồ sơ đất đai, không lưu giữ các chứng cứ sử dụng đất (như biên lai nộp thuế, tiền mua giống, thức ăn...) (ii) những tài liệu còn lại liên quan đến quá trình thu hồi đất không đầy đủ, bị thất lạc, thậm chí bị khách hàng xé bỏ vì... bức xúc.

- Tiếp theo, đó là sự mơ hồ về pháp lý: Các hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản chỉ biết rằng mức bồi thường thấp quá (mức 9.600 đồng/m2 đất nông nghiệp nuôi trồng bị thu hồi), nhưng không biết căn cứ pháp lý nào để yêu cầu bồi thường. Khách hàng hoàn toàn không biết rằng: nhằm bảo đảm cho người làm nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản có đất sản xuất, Nhà nước giao hết đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, trừ đất giao cho các tổ chức, đất dùng cho nhu cầu công ích của xã (không quá 5% quỹ đất nông nghiệp) - Nghị định 64/CP.

Nhận thấy tính phức tạp và cấp bách của vụ việc, Công ty Luật TNHH Everest  đã thành lập "Nhóm Cát Hải': phân công thường xuyên 10 luật sư, chuyên gia và tập trung nguồn lực mức độ cao để hỗ trợ khách hàng.

https://youtu.be/2NL7sVNCG0A

- Từ '03 mét vuông đất' đổi '01 bát phở', đến '01 mét vuông đất' đổi '10 bát phở':

Sau nhiều buổi làm việc, xác minh thu thập chứng cứ bổ sung, Công ty Luật TNHH Everest đã 'vẽ' lại Bức tranh tổng thể vụ việc:

- Việc Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải trong suốt nhiều năm (1986-2016) không thực hiện giao đất cho các hộ gia đình cá nhân làm nông nghiệp (thực tế các hộ gia đình cá nhân vẫn sử dụng), thậm chí còn cho thuê đất (phát canh thu tô) là trái với quy định của pháp luật đất đai.

- Đơn giá đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản được Nhà nước áp dụng để bồi thường khi thu hồi đất là 48.000 đồng/m2. Tuy nhiên, hàng trăm hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản chỉ được bồi thường mức 9.600 đồng/m2 đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, khi Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải áp dụng mức 20% của đơn giá 48.000 đồng/m2 đó. Ngoài ra, tiền hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm chưa được Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải tính trả cho người bị thu hồi đất. Nếu tính đúng đủ, tổng cộng người bị thu hồi đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ cho đất nuôi trồng thủy sản bị Nhà nước thu hồi: 288.000 đồng/m2. Cụ thể:

Một là, đối chiếu với các quy định của Luật Đất đai năm 2013, thì thấy rằng: tuy không được Nhà nước (Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải) giao đất nông nghiệp – nuôi trồng thủy sản – vào thời điểm sau năm 1993, nhưng căn cứ nguồn gốc và quá trình sử dụng đất người bị thu hồi đất đã: (i) trực tiếp sản xuất nông nghiệp – nuôi trồng thủy sản, (ii) sử dụng đất trước ngày 01/07/2004. Người khởi kiện được xác định là “người sử dụng đất” và đất bị thu hồi đạt đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 75 dẫn chiếu tới Khoản 2 Điều 77 Luật đất đai năm 2013 – được bồi thường về đất.

Hai là, ngoài bồi thường về đất, người bị thu hồi đất (các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản) đủ điều kiện để được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm và hỗ trợ khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Luật Đất đai năm 2013, được tính bằng 05 (năm) lần giá đất.

Từ đó:

- Công ty Luật TNHH Everest hướng dẫn, giúp đỡ các hộ dân thu thập tài liệu chứng cứ, soạn hàng trăm đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, đề nghị liên quan..;

- Trong giai đoạn tố tụng cấp sơ thẩm (Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng), cấp phúc thẩm (Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội), các Luật sư của Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ khách hàng soạn thảo: Đơn khởi kiện, Đơn trình bày, Đơn yêu cầu cung cấp tài liệu, Đơn yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, Đơn đề nghị thụ lý vụ án, Đơn bổ sung đơn khởi kiện, Đơn kêu cứu khẩn cấp, Kiến nghị giám sát xét xử và thực hành công tố...;

- Hàng chục cơ quan có liên quan được chúng tôi yêu cầu, đề nghị xem xét, giúp đỡ, giải quyết vụ việc, vụ án, điển hình là: Ban dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc Hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính Phủ, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng, Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, Công an huyện Cát Hải, Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Hải, Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Hải.

Tháng 12/2020, liên quan tới bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất có khiếu kiện, đại diện của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Hải, Ủy ban nhân dân xã Đồng Bài cùng đại diện các hộ gia đình - người bị thu hồi đất - đã buổi làm việc: “thống nhất báo cáo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề xuất phương án hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân: Phương pháp tính hỗ trợ: (1) Mức hỗ trợ được tính tương tự những hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 và phương pháp tính trên cơ sở các hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. (2) Căn cứ để tính phương án hỗ trợ: (a) Số nhân khẩu sản xuất nông nghiệp trong hộ gia đình đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định; (b) Tổng diện tích đất nông nghiệp hộ gia đình đang sử dụng; (c) Phương pháp tính hỗ trợ như giá tính giá trị hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo Khoản 1 Điều 21 Quyết định số 2680/QĐ-UBND. (3) Giá trị hỗ trợ = (Diện tích đất NTTS tính hỗ trợ) x (Giá đất NTTS tại thời điểm ban hành quyết định thu hồi đất) x 100% x 6 lần - Giá trị phương án bồi thường, hỗ trợ đã được duyệt tại các quyết định. Như vậy, những vướng mắc về bản chất của Vụ án, Vụ việc này đã được giải quyết.

Trong quý I năm 2021, những vướng mắc còn lại: một số hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất có kiến nghị về việc: cơ quan chức năng kiểm đếm thiếu tài sản, số nhân khẩu để tính hưởng mức hỗ trợ, đã nhận được trả lời chính thức của cơ quan chức năng và họ chấp nhận rút đơn khởi kiện - Vụ việc kết thúc, Chúng tôi đã hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nhận thêm số tiền hơn 20 tỷ đồng!

- 'Trải lòng' của các Luật sư Công ty Luật TNHH Everest về quá trình giải quyết vụ án, vụ việc:

Quá trình làm việc với khách hàng, chúng tôi nhận thấy, bồi thường, hỗ trợ của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải với người bị thu hồi đất là không phù hợp với 'lẽ công bằng'. Thế nhưng chúng tôi nhận định rằng, đây là vụ việc khó, tỉ lệ thành công mức lạc quan là 50%. Điều mà các Luật sư quyết định đồng hành cùng khách hàng, có lẽ là nhiệt huyết của những nông dân đã gắn bó cả tuổi trẻ với nghề nuôi trồng thủy sản, sự chân thành và đoàn kết, cũng như niềm tin của họ vào 'công lý'.

Luật sư Nguyễn Thị Yến: "Ngay từ ngày đầu tiếp nhận vụ việc, chúng tôi đã xác định vụ việc kéo rất dài, khó khăn và cần sự kiên nhẫn và nguồn lực rất lớn. "Nhóm Cát Hải" với 10 người gồm các Luật sư và Chuyên viên đã cam kết: "kiên định và không bỏ cuộc". Vụ việc có thể nói là thành công, dù rằng những yêu cầu của chúng tôi đặt ra ban đầu mới chỉ đạt được 6-7 phần. Nhưng thành công lớn nhất của cả nhóm và cá nhân tôi là: trong suốt quá trình đó, các luật sư và khách hàng đã đồng hành cùng nhau, hiểu nhau  và chúng tôi đã có thêm những người chú, người anh, người chị..."

Luật sư tập sự Nguyễn Thị Mai: "Khi tôi đăng ký thực tập thì  vụ viêc đã được Công ty Luật TNHH Everest tiếp nhận. Khi tôi biết Công ty đang xử lý Vụ án Cát Hải và đề nghị thì Luật sư Phạm Ngọc Minh hỏi: "Em có quyết tâm không", tôi trả lời: "Em có". Tôi đã cam kết khó khăn thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc, mặc dù lúc đó tôi không chắc chắn mình có được Công ty Luật TNHH Everest tiếp nhận chính thức sau kỳ thưc tập hay không. Luật sư Phạm Ngọc Minh đã nói: đừng tham gia vào nếu chỉ để cho biết, một chút sơ xuất của chúng ta có thể gây thiệt hại rất lớn cho khác hàng, một chút sao nhãng của chúng ta có thể dẫn đến công sức của cả hai bên đổ xuống sông, đồng thời khuyến cáo rằng, những thời khắc khó khăn nhất ở phía trước. Lúc đó tôi không hiểu rõ, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu... Khi vụ việc Cát Hải đã khép lại, tôi đã học được rất nhiều, tôi cũng đã hoàn thành chương trình đào tạo Luật sư. Tôi sẽ rất tự hào nếu hồ sơ thi hết tập sự của tôi là Vụ án Cát Hải".

Luật sư Phạm Ngọc Minh: "Những buổi đầu tiên làm việc, khách hàng hỏi chúng tôi: "Khiếu nại của chúng tôi (người bị thu hồi đất) có cơ sở nào không?", Chúng tôi trả lời: "", Khách hàng hỏi tiếp: "Theo Luật sư, tỷ lệ thành công là bao nhiêu?", Chúng tôi trả lời: "Có thể là dưới 50%, Khách hàng im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: "Luật sư dự kiến vụ việc này giải quyết khoảng bao lâu thì xong?", Chúng tôi trả lời: "Theo quy trình khiếu nại thông thường, 02 cấp vào khoảng 03  đến 04 tháng, khởi kiện 02 cấp vào khoảng 06 đến 09 tháng, tổng cộng khoảng 12 tháng". Thế nhưng chúng tôi đã khuyến nghị với khách hàng: Nếu vụ việc kết thúc sau 02 năm thì có thể nói là thành công, chúng tôi đề nghị khách hàng cân nhắc kỹ... Thực tế vụ việc đã kéo dài gần 05 năm và chúng tôi đã đồng hành cùng với khách hàng đến hết chặng đường.

- Tổng hợp bài viết của Công ty Luật TNHH Everest về vụ việc tại Cát Hải:

 1. Thu hồi đất tại Cát Hải (Dự án Deep C III): Dân mệt quá rồi, thưa Chủ tịch thành phố Hải Phòng – Nguyễn Văn Tùng!
 2. Thu hồi đất tại Cát Hải (Dự án Deep C III): Từ ’03 mét vuông đất’ đổi ’01 bát phở’, đến ’01 mét vuông đất’ đổi ’10 bát phở’ – vẫn chưa đúng?
 3. Thu hồi đất tại Cát Hải (Dự án Deep C III): 03 nông dân khiếu nại quyết định bồi thường, hỗ trợ, bao giờ giải quyết?
 4. Thu hồi đất tại Cát Hải (Dự án Deep C III): ‘Phát canh thu tô’, ‘cố ý làm trái’, ‘mờ mờ – ảo ảo’…và ‘dân tay trắng’;
 5. Thu hồi đất tại Cát Hải (Dự án Deep C III): Chỉ là việc 03 nông dân khiếu nại, vì sao cả Cát Hải (Hải Phòng) náo loạn?
 6. Thu hồi đất tại Cát Hải (Dự án Deep C III): Người dân có đủ căn cứ pháp lý để yêu cầu bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;
 7. Thu hồi đất tại Cát Hải (Dự án Deep C III): Không có ‘hợp đồng thuê đất’, chỉ có ‘hợp đồng thuê cơ sở mặt nước’
 8. Thu hồi đất tại Cát Hải (Dự án Deep C III): ‘người cày không ruộng’, vì sao?
 9. Thu hồi đất tại Cát Hải (Dự án Deep C III): Chủ tịch thành phố Hải Phòng chỉ đạo ‘khẩn trương rà soát’, Dân tin tưởng chờ đợi?

- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 1. Bài viết (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Luật sư Phạm Ngọc Minh

Luật sư Phạm Ngọc Minh

https://everest.org.vn/luat-su-pham-ngoc-minh/ Luật sư Phạm Ngọc Minh - CEO Công ty Luật TNHH Everest. Luật sư Minh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.50425 sec| 1097.406 kb