Thu hồi đất tại Cát Hải (Dự án Deep C III): Dân mệt quá rồi, thưa Chủ tịch thành phố Hải Phòng - Nguyễn Văn Tùng!

view 1071
comment-forum-solid 0

Năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải (Thành phố Hải Phòng) thu hồi đất để thực hiện: “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng” (“Dự án Deep C III”). Tại các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho Dự án Deep C III, hàng trăm hộ nông dân nuôi trồng thủy sản chỉ được bồi thường mức 9.600 đồng/m2. Nghĩa là, mỗi hecta đầm nuôi trồng thủy sản bị thu hồi - là tư liệu sản xuất giúp một hộ gia đình có việc làm ổn định và cuộc sống sung túc trong hàng chục năm qua -  chỉ được 'bồi thường' 96 triệu đồng [?!].

https://www.youtube.com/watch?v=2NL7sVNCG0A&feature=emb_title

- Căn cứ khiếu kiện của người bị thu hồi đất với sự trợ giúp của Công ty Luật TNHH Everest

Không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ, hàng chục hộ gia đình, cá nhân với sự trợ giúp pháp lý của Công ty Luật TNHH Everest đã khiếu nại, khởi kiện Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải. Các hộ gia đình bị thu hồi đất cho rằng: đơn giá đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản được Nhà nước áp dụng để bồi thường khi thu hồi đất là 48.000 đồng/m2, tiền hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được tính bằng 05 (năm) lần giá đất. Nếu tính đúng đủ, tổng cộng người bị thu hồi đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ cho đất nuôi trồng thủy sản bị Nhà nước thu hồi: 288.000 đồng/m2. Như vậy, đơn giá mà Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải áp dụng chi trả bồi thường: 9.600 đồng/m2 - chỉ bằng 3,3% so với mức 288.000 đồng/m2 - quá 'bèo bọt', giá '3 m2 đất' không bằng '01 bát phở'. Những căn cứ pháp lý chính mà người bị thu hồi đất nuôi trồng thủy sản với sự trợ giúp của các Luật sư Công ty Luật TNHH Everest nêu ra:

Một là, đối chiếu với các quy định của Luật Đất đai năm 2013, thì thấy rằng: tuy không được Nhà nước (Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải) giao đất nông nghiệp - nuôi trồng thủy sản - vào thời điểm sau năm 1993, nhưng căn cứ nguồn gốc và quá trình sử dụng đất người bị thu hồi đất đã: (i) trực tiếp sản xuất nông nghiệp - nuôi trồng thủy sản, (ii) sử dụng đất trước ngày 01/07/2004. Người khởi kiện được xác định là “người sử dụng đất” và đất bị thu hồi đạt đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 75 dẫn chiếu tới Khoản 2 Điều 77 Luật đất đai năm 2013 - được bồi thường về đất.

Hai là, ngoài bồi thường về đất, người bị thu hồi đất (các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản) đủ điều kiện để được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm và hỗ trợ khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Luật Đất đai năm 2013.

Nhận thấy có những 'bất thường' trong bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nuôi trồng thủy sản tại huyện Cát Hải, ngày 26/04/2019 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 2336/UBND-DC3 , chỉ đạo các cơ quan chức năng: Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng, Thanh tra thành phố Hải Phòng: "... Khẩn trương rà soát lại trình tự thủ tục cưỡng chế thu hồi đất và giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải đối với các hộ dân thuộc phạm vi thu hồi đất của Dự án...". Vào ngày 27/04/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng - Nguyễn Văn Tùng đã trực tiếp về Thị trấn Cát Hải, gặp gỡ một số nông dân bị thu hồi đất, trong đó có hộ gia đình ông Nguyễn Đức Khoát (Tổ dân phố Lương Năng, thị trấn Cát Hải).  

Hàng chục buổi làm việc giữa người bị thu hồi đất với sự hỗ trợ của các Luật sư Công ty Luật TNHH Everest với Chính quyền Cát Hải và Cơ quan chức năng trong suốt 04 năm (2017-2020). Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

- Được mời đến nhận tiền hỗ trợ, nhưng 'người dân mất đất' ra về 'tay không': vui mừng, hồi hộp, rồi... thất vọng (!)

Sau 04 năm khiếu kiện (2017-2020), người bị thu hồi đất (bên khiếu kiện) và Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải (bên bị kiện) cũng đưa ra giải pháp 'dung hòa':

(1) Ý kiến của người bị thu hồi đất  được Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải chấp nhận: (a) người bị thu hồi đất được hưởng mức hỗ trợ được tính tương tự như trường hợp đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 (nghĩa là, tuy không được bồi thường về đất nhưng họ được hưởng hỗ trợ bằng 100% mức bồi thường), (b) đồng thời được hưởng mức hỗ trợ hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm và hỗ trợ khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Luật Đất đai năm 2013, Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 21 Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

(2) Phương án của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải được Người bị thu hồi đất đồng thuận: áp dụng 'hạn mức bình quân' theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giá tính giá trị hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, mà không áp dụng hạn mức 02 hecta/hộ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 129 Luật Đất đai năm 2013.

Ngày 23/12/2020, liên quan tới bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất có khiếu kiện, đại diện của: Trung tâm phát triển quỹ đất - Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Hải, Ủy ban nhân dân xã Đồng Bài cùng các hộ gia đình - người bị thu hồi đất - đã buổi làm việc, bàn bạc, “thống nhất báo cáo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề xuất phương án hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân: Phương pháp tính hỗ trợ: (1) Mức hỗ trợ được tính tương tự những hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 và phương pháp tính trên cơ sở các hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. (2) Căn cứ để tính phương án hỗ trợ: (a) Số nhân khẩu sản xuất nông nghiệp trong hộ gia đình đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định; (b) Tổng diện tích đất nông nghiệp hộ gia đình đang sử dụng; (c) Phương pháp tính hỗ trợ như giá tính giá trị hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo Khoản 1 Điều 21 Quyết định số 2680/QĐ-UBND. (3) Giá trị hỗ trợ = (Diện tích đất NTTS tính hỗ trợ) x (Giá đất NTTS tại thời điểm ban hành quyết định thu hồi đất) x 100% x 6 lần - Giá trị phương án bồi thường, hỗ trợ đã được duyệt tại các quyết định”.

Ngày 28/12/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất - Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải có Giấy mời người bị thu hồi đất (30 hộ) tới Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Hải để chi trả tiền bồi thường vào hồi 14h00 . Tuy nhiên:

(1) Kiến nghị bằng văn bản của 04/12 đại diện của người bị thu hồi đất có khiếu kiện (kiểm đếm thiếu tài sản, số nhân khẩu để tính hưởng mức hỗ trợ khác) không được cơ quan chức năng tiếp nhận, cũng chưa nhận được trả lời chính thức của cơ quan chức năng bằng văn bản. Do đó, 04/12 hộ gia đình - người bị thu hồi đất có khiếu kiện có mặt theo Giấy mời, nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ.

(2) 08/12 hộ gia đình - người bị thu hồi đất có khiếu kiện còn lại: đã có mặt tại Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Hải từ 14h00 đến hết 18h00 nhưng không được nhận tiền hỗ trợ, mà nguyên do được đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất - Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải thông báo: bởi 04/12 hộ gia đình (nêu ở trên) chưa nhận tiền hỗ trợ.

Vậy là: được mời đến nhận tiền hỗ trợ, nhưng 30 hộ gia đình đã ra về 'tay không': vui mừng, hồi hộp, rồi... thất vọng (!).

Ngày 29/12/2020, đại diện cho cho 12 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nuôi trồng thủy sản, Công ty Luật TNHH Everest đã gửi Công văn số 167/2020/CV-EVER kiến nghị gửi tới: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ (Chủ đầu tư Dự án DEEP C III), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, nội dung chính:

Thứ nhất, Trung tâm phát triển quỹ đất - Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải đưa ra phương án ‘hỗ trợ khác’ (căn cứ Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014) đã được người bị thu hồi đồng thuận bằng việc các bên ký Biên bản làm việc 23/12/2020: “… (1) Mức hỗ trợ được tính tương tự những hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường hỗ trợ theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 và phương pháp tính trên cơ sở các hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng…”. Không chỉ 12 hộ gia đình - người bị thu hồi đất có khiếu kiện, mà 18 trường hợp khác (tổng cộng 30 trường hợp) đã xem xét hỗ trợ bổ sung theo phương án này. Điều đó thể hiện: (1) Ý kiến của người bị thu hồi đất có khiếu kiện là có cơ sở pháp lý; (2) Cơ quan chức năng sau khi ‘lắng nghe’ các kiến nghị đã xác minh, nghiên cứu, điều chỉnh phương án hỗ trợ - nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Đáng lẽ phương án hỗ trợ đúng pháp luật, phù hợp với ‘lẽ công bằng’, đạt được sự đồng thuận của các bên cần triển khai ngay, mà không thể nại ra những lý do (chúng tôi phân tích phần dưới) để trì hoãn, từ đó có thể phát sinh thêm mâu thuẫn mới.

Thứ hai, người bị thu hồi đất có khiếu kiện mặc dù không thể sử dụng đất nuôi trồng thủy sản trong suốt 04 năm (2017-2020), cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy, 12 hộ gia đình luôn tuân thủ quy định của pháp luật, hợp tác với cơ quan chức năng, không để xảy ra vi phạm pháp luật. Mặc dù phương án hỗ trợ khác theo đề xuất của Trung tâm phát triển quỹ đất - Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải chỉ đáp ứng một phần yêu cầu (khiếu kiện), nhưng 12 hộ gia đình - người bị thu hồi đất có khiếu kiện đồng thuận, cho thấy họ chấp nhận ‘hy sinh’ một phần lợi ích của mình vì lợi ích cộng đồng và sự mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố Hải Phòng và huyện Cát Hải.

Thứ ba, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ trước hết sẽ hưởng lợi ích khi những mâu thuẫn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Dự án DEEP C III được giải quyết. Hơn nữa, với vai trò là Chủ đầu tư của Dự án DEEEP CIII - Dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng - Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ có trách nhiệm hợp tác, hỗ trợ người bị thu hồi đất và những đối tượng bị ảnh hưởng từ việc thu hồi đất bù đắp (toàn bộ, một phần) thiệt hại, ổn định đời sống - phù hợp với quy định pháp luật (căn cứ Điều 32 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014), đảm bảo ‘lẽ công bằng’ (đã thể hiện trong phương án được phê duyệt). Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ không nên và không thể đặt ra các điều kiện (không có căn cứ pháp lý) khi ép buộc người bị thu hồi đất phải liên đới chịu trách nhiệm về việc cơ quan chức năng chưa thống nhất phương án hỗ trợ của những người (bị thu hồi đất) khác.

Thứ tư, Công ty Luật TNHH Everest với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý cho người bị thu hồi đất có khiếu kiện trong suốt 03 năm qua, đã: (1) hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ công dân liên quan tới vụ việc; (2) hỗ trợ khách hàng soạn thảo đơn, thư thực hiện kiến nghị, khiếu nại, khởi kiện theo đúng quy định pháp luật; (3) hợp tác cùng cơ quan chức năng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, nghiên cứu quy định của pháp luật có liên quan, làm rõ bản chất pháp lý của các vấn đề có liên quan, từ đó đưa ra ý kiến, kiến nghị là cơ sở để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện huyện Cát Hải và các cơ quan chức năng xem xét, xác minh đưa ra phương án bồi thường, hỗ trợ người thu hồi đất đúng quy định của pháp luật, đảm bảo ‘lẽ công bằng’. Như vậy, ngoài việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, chúng tôi đã góp phần bảo vệ công lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ năm, về kiến nghị của 04/12 hộ gia đình - người bị thu hồi đất có khiếu kiện (danh sách kèm theo) - chúng tôi nhận thấy: đây là kiến nghị (không phải khiếu nại) xuất phát từ thực tế khách quan và có cơ sở pháp lý, cụ thể các hộ gia đình ông: Trần Đức Vệ, Nguyễn Văn Sàng, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Văn Trọng kiến nghị về việc kiểm đếm thiếu tài sản, nhân khẩu sản xuất nông nghiệp trong hộ gia đình đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ. Rõ ràng, những số liệu mà 04/12 hộ gia đình nêu ra hoàn toàn có thể được kiểm tra, xác minh lại trong thời gian ngắn và trả lời công dân, nhưng cơ quan chức năng không thực hiện, thậm chí không tiếp nhận đơn thư của người kiến nghị - sẽ tiềm ẩn phát sinh mâu thuẫn và kéo dài thời gian thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người bị thu hồi đất.

Công ty Luật TNHH Everest kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải giải quyết: (1) Hỗ trợ bổ sung cho các người bị thu hồi đất theo đúng phương án đã được các bên thống nhất và được cơ quan chức năng phê duyệt; (2) Xem xét kịp thời các kiến nghị của 04/12 đại diện của người bị thu hồi đất có khiếu kiện (chủ yếu về việc kiểm đếm thiếu số nhân khẩu để tính hưởng mức hỗ trợ khác).

Các Luật sư của Công ty Luật TNHH Everest. Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Luật sư Phạm Ngọc Minh

Luật sư Phạm Ngọc Minh

https://everest.org.vn/luat-su-pham-ngoc-minh/ Luật sư Phạm Ngọc Minh - CEO Công ty Luật TNHH Everest. Luật sư Minh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.22479 sec| 1095.258 kb