Một số vấn đề lưu ý về truy tố vụ án hình sự

view 128
comment-forum-solid 0

Thủ tục truy tố hình sự được xem là một trong những vấn đề cơ bản và vô cùng quan trọng của Tố tụng hình sự để đưa vụ án ra toà để xét xử. Việc truy tố hay không truy tố bị can ra trước Tòa án có thể gây được tác động lớn lên người phạm tội, từ đó làm cho họ nhận thức rõ được mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi do mình gây ra, hiểu rõ hành vi mình làm là sai, nhận được sự trừng phạt nghiêm khắc,nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ được tình hình trật tự, trị an của xã hội do mang tính răn đe cao. Để tìm hiểu để truy tố vụ án hình sự cần phải lưu ý những gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

Truy tố là gì?

Truy tố là một trong các giai đoạn của tố tụng hình sự, trong giai đoạn đó, Viện Kiểm Sát phải tiến hành các hoạt động cần thiết để đưa bị can ra trước Toà án để xét xử hoặc ra những quyết định tố tụng khác để giải quyết vụ án hình sự một cách chính xác nhất.

Sau khi cơ quan điều tra chuyển hồ sơ vụ án cùng với bản kết luận điều tra đề nghị truy tố , viện kiểm sát phải tiến hành nghiên cứu các tài liệu đó để từ đó xác định các căn cứ pháp lí để ra các quyết định cần thiết theo như Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định.Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng các biện pháp hợp pháp, phù hợp để có thể xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, từ đó làm rõ chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội. Trong giai đoạn truy tố này, viện kiểm sát cần nghiên cứu và xem xét tất cả những vấn đề mang tính thủ tục tố tụng cũng như những vấn đề khác thuộc về nội dung vụ án được thể hiện qua hồ sơ điều tra để xác định quá trình điều tra vụ án có tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự không, xem có còn những hạn chế và thiếu sót nào cần khắc phục hay không để từ đó có thể kịp thời ra các quyết định tố tụng cần thiết nhằm bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, khắc phục những vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, đảm bảo rằng quyết định truy tố bị can đúng đắn, chính xác, tạo cơ sở pháp lí vững chắc để toà án xét xử, đảm bảo lợi ích nhà nước, lợi ích xã hội, tôn trọng và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của công dân.Nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất trong giai đoạn truy tố là đảm bảo việc ra quyết định truy tố cũng như các quyết định cần thiết khác là có căn cứ và hợp pháp.

Xem thêm bài viết tại: Luật hình sự mới nhất

truy tố và khởi tố Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900.6198

Vì sao cần quy định thời hạn truy tố?

Thời hạn truy tố được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 hiện hành được tính theo loại như sau: 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra. Trong trường hợp cần thiết, Viện kiểm sát có thể gia hạn, nhưng không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng; không quá 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng; không quá 30 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, theo quy định hiện hành, thời hạn truy tố được tính dựa trên sự phân loại tội phạm. Đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng thời hạn tối đa là 30 ngày, tội phạm rất nghiêm trọng là 45 ngày, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 60 ngày.

Vậy lí do tại sao cần quy định thời hạn truy tố? Câu trả lời là để tránh sự chậm trễ trong quá trình truy tố của Viện kiểm sát nhân dân các cấp, đốc thúc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tập trung thực hiện công việc một cách nhanh chóng và tập trung nhất có thể để đưa ra những quyết định tố tụng chính xác và đúng đắn cả về mặt pháp luật và mặt thời gian.

Xem thêm bài viết tại: giai đoạn truy tố

Truy tố vụ án hình sự được quy định như thế nào?

Có thể bạn sẽ thắc mắc trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì truy tố trách nhiệm hình sự được quy định như thế nào?

Về thẩm quyền truy tố, nội dung này được quy định tại Điều 239 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 như sau:Viện kiểm sát cấp nào thực hành quyền công tố và quyền kiểm sát điều tra thì Viện kiểm sát cấp đó sẽ quyết định việc truy tố là có truy tố hay không. Thẩm quyền truy tố của Viện kiểm sát sẽ được xác định dựa theo thẩm quyền xét xử của Tòa án đối với vụ án đó.

1.Trong trường hợp mà Viện kiểm sát nhận ra vụ án không thuộc thẩm quyền truy tố của mình, thì Viện kiểm sát cần ban hành ngay quyết định chuyển vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất. Việc chuyển vụ án cho Viện kiểm sát ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu sẽ thuộc quyền quyết định của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu.

Trong trường hợp vụ án thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát cấp trên thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra thì Viện kiểm sát cấp trên quyết định việc truy tố. Muộn nhất là 02 tháng trước khi kết thúc điều tra, Viện kiểm sát cấp trên phải đưa ra thông báo cho Viện kiểm sát cấp dưới cùng cấp với Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án nhằm cử Kiểm sát viên tham gia nghiên cứu hồ sơ vụ án. Ngay sau khi quyết định truy tố, Viện kiểm sát cấp trên ban hành quyết định phân công cho Viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; khi nhận được hồ sơ vụ án kèm theo bản cáo trạng, Viện kiểm sát cấp dưới có quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 này.

2. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày ra quyết định chuyển vụ án, Viện kiểm sát phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đã kết thúc điều tra vụ án, bị can hoặc người đại diện của bị can, người bào chữa, bị hại, người tham gia tố tụng khác biết.

Việc giao, gửi hồ sơ vụ án kèm theo bản cáo trạng để truy tố được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 240 của Bộ luật này. Trong trường hợp này, thời hạn truy tố được tính từ ngày Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố nhận được hồ sơ vụ án.

Xem thêm bài viết tại: truy tố và khởi tố

Hết thời hạn quy định có được truy tố vụ án hình sự nữa không?

Theo điều 240 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thì trong thời hạn tối đa là 30 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, 45 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 60 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện kiểm sát phải ra một trong các quyết định sau, cụ thể:

Thứ nhất,  quyết định truy tố bị can ra trước Tòa án;

Thứ hai, quyết định trả hồ sơ để yêu cầu cơ quan Điều tra điều tra bổ sung;

Thứ ba, Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can.

Trong trường hợp hết thời hạn truy tố vụ án hình sự mà Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can thì vẫn có thể truy tố vụ án hình sự sau này.

Trong trường hợp mà Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung thì sau khi điều tra bổ sung đến khi Viện kiểm sát nhận thấy đủ điều kiện để truy tố thì VKS sẽ ra quyết định truy tố vụ án hình sự.

Khuyến nghị công ty Luật TNHH Everest 

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm muc địch nghiên Cứu khoa học hoặc phố biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó chỉ có thể là quan điểm cá nhân của nguời viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vẫn đề có liên quan hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư ván pháp luật: 1900 6198, Emai: info@everest.org.vn.

Luật sư Nguyễn Thị Yến

Luật sư Nguyễn Thị Yến

https://everest.org.vn/luat-su-nguyen-thi-yen/ Luật sư Nguyễn Thị Yến - Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Everest. Luật sư Yến có hơn 5 năm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, đất đai, hình sự

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.96373 sec| 1049.32 kb