Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Bởi Nguyễn Trọng An - 29/12/2021
view 126
comment-forum-solid 0

Nội dung bài viết [Ẩn]

An toàn thực phẩm luôn là một vấn đề mà tất cả mọi người trong xã hội đều quan tâm. Vấn đề an toàn thực phẩm được Đảng và Nhà nước đề cao cũng như có những quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật nhằm đảm bảo cho việc thực hiện đúng quy trình và không gây ra những hành vi xấu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Vậy như nào được coi là tội vi phạm an toàn thực phẩm? Có những quy định nào liên quan đến tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm ? Cùng công ty TNHH Luật Everest đi tìm hiểu những thông tin chi tiết về vấn đề này.

an toàn thực phẩm với những vấn đề liên quan Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật , gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Link sang bài: Khung hình phạt đối với tội mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ (Anchor: mua bán vật liệu nổ)\n3 Một số câu hỏi thường gặp\n3.1 Nhà hàng mất vệ sinh an toàn thực phẩm bị xử phạt thế nào?\n3.2 Xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu?\n3. Cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội ở đâu? Sđt liên hệ là gì?\n\n"}" data-sheets-userformat="{"2":8893,"3":{"1":0},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"12":0,"16":11}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0}{"1":191,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":209}{"1":281,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":289}">An toàn thực phẩm là một trong những vấn đề quan trọng trong đời sống xã hội của con người cũng như là toàn cộng đồng. Trong thời kỳ hiện nay, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm đang gặp những mặt tiêu cực nhất định và hình thành nên tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Link sang bài: Khung hình phạt đối với tội mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ (Anchor: mua bán vật liệu nổ)\n3 Một số câu hỏi thường gặp\n3.1 Nhà hàng mất vệ sinh an toàn thực phẩm bị xử phạt thế nào?\n3.2 Xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu?\n3. Cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội ở đâu? Sđt liên hệ là gì?\n\n"}" data-sheets-userformat="{"2":8893,"3":{"1":0},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"12":0,"16":11}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0}{"1":191,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":209}{"1":281,"2":{"2":{"1":3,"3":5}}}{"1":289}">Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm là những hành vi ,hành động của một hoặc nhiều chủ thể, tổ chức có các hoạt động gây ra việc mất vệ sinh, không đảm bảo an toàn cho thực phẩm cung cấp cho con người, gây nên những hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe, tính mạng của mọi người trong toàn thể xã hội. Có thể là là thực phẩm bẩn, ôi thiu, mốc hay những thực phẩm không đảm bảo được chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn mà an toàn thực phẩm đã đặt ra.

Căn cứ tại Điều 317 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) về tội vi phạm những quy định về an toàn thực phẩm được quy định:

(i) Với những trường hợp chủ thể thực hiện một trong các  hành vi dưới đây thì sẽ bị phạt từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm:

Sử dụng các chất hóa học, thuốc thú y, thực vật, phụ gia thực phẩm mà biết là bị cấm khi sản phẩm có trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc chủ thể đã bị xử phạt hành chính về các hành vi theo quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án mà chưa xóa án tích.

Sử dụng động vật chết do dịch bệnh, bị tiêu hủy để chế biến thực phẩm cung cấp hoặc bán thực phẩm mà đã biết rõ nguồn gốc của thực phẩm đó khi sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

Sử dụng các chất hóa học thú y, phụ gia thực phẩm mà biết là chưa được phép sử dụng hoặc lưu hành tại Việt Nam khi giá trị sản phẩm là từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính hoặc bị kết án về tội này chưa xóa án tích.

Nhập khẩu, cung cấp các lương thực có chứa hóa chất, phụ gia ra, chất cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép từ 10 triệu đến dưới 100 triệu hoặc thu lợi bất chính từ 5 triệu đến dưới 20 triệu .

Nhập khẩu ,cung cấp các chất phụ gia, hóa chất chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, thực phẩm có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng.

Thực hiện một trong những hành vi được quy định tại điểm a và d gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe từ 5 đến 20 người hoặc tỷ lệ tổn thương từ 31% đến 60%.

(ii) Tại Khoản 2 phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 đến 7 năm với những trường hợp:

Có tổ chức hoặc làm chết người.

Gây ngộ độc nghiêm trọng từ 21 đến 100 người ,tỷ lệ tổn thương 61% trở lên . Từ 2 người trở lên với tỷ lệ tổn thương 61% đến 121%.

Thực phẩm có chứa hóa chất, thuốc thú y, phụ gia thực phẩm sử dụng từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

Thực phẩm là động vật chết do dịch bệnh có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, thực phẩm là hóa chất chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam từ 300 triệu đồng đến duới 500 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng và tái phạm nguy hiểm.

(iii) Trường hợp phạt tù từ 7 đến 15 năm:

Làm chết 02 người, gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng từ 101 đến 200 người. Gây tổn hại sức khỏe hai người trở lên với tỉ tổng tỉ lệ là 122% đến 200%

Thực phẩm có sử dụng chất  hóa học, phụ gia thực phẩm, thực phẩm cấm sử dụng có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng.

Thực phẩm sử dụng nguyên liệu động vật chết do dịch bệnh trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Thực phẩm có sử dụng hóa chất, thuốc thú y, phụ gia thực phẩm chưa được phép lưu hành tại Việt Nam có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng hoặc thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

(iv) Trường hợp phạt tù từ 12 đến 20 năm khi:

Làm chết 3 người trở lên hoặc gây ngộ độc nghiêm trọng từ 201 người trở lên gây tổn hại sức khỏe hơn 3 người với tổng tỉ lệ là 201% trở lên.

Thực phẩm có chứa hóa chất, chất phụ gia thực phẩm bị cấm sử dụng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 300 triệu đồng trở lên.

Thực phẩm là động vật chết do dịch bệnh có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, thực phẩm có sử dụng chất kháng sinh, phụ gia thực phẩm chưa được phép lưu hành tại Việt Nam có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên.

(v) Trong trường hợp bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 1 đến 5 năm .

Ngoài ra Bộ luật hình sự năm 2015 còn quy định các tội như mua bán vật liệu nổ, gây rối trật tự công cộng, nhận hối lộ,....

vệ sinh an toàn thực phẩm với tầm quan trọng Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật , gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Một số câu hỏi thường gặp

(i) Nhà hàng mất vệ sinh an toàn thực phẩm bị xử phạt thế nào?

Căn cứ tại Điều 4 của Luật an toàn thực phẩm năm 2010 quy định về việc vi phạm sử dụng nguyên liệu để sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm.

Chính vì vậy mà nhà hàng nếu như mất vệ sinh an toàn thì có thể bị xử phạt hành chính: có thể là phạt tiền từ 01 đến 02 lần ; phạt tiền từ 20.000.000₫ đến 40 triệu đồng khi mà có hành vi sử dụng động, thực vật sản xuất không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật; phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng là thực phẩm, động vật không thuộc loại để sản xuất, chế biến động vật chết do dịch bệnh có trị giá từ 10 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự; phạt tiền từ 5 đến 7 lần vẫn còn thấp hơn 7 lần giá trị vi phạm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có thể áp dụng các hình phạt bổ sung là đình chỉ, tước quyền sử dụng giấy tiếp nhận kinh doanh theo từng mức độ nguy hiểm của hành vi mà áp dụng các quy định pháp luật phù hợp.

Có những trường hợp mà nhà hàng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể bị áp dụng các quy định trong Bộ luật hình sự. Căn cứ tại Điều 317 của Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định về tội phạm vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

(ii) Xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu?

Có thể xin giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ở những đơn vị sau:

(i) Bộ y tế có quyền cấp giấy chứng nhận khi mà cơ sở kinh doanh bảo đủ điều kiện về an toàn thực phẩm: thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, nấm, sâm, đông trùng hạ thảo.

(ii) Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm - sở y tế có quyền cấp giấy phép an toàn thực phẩm: nhà hàng, quán cà phê ,quán ăn ,khách sạn, bếp ăn tập thể, thực phẩm là nước đóng chai.

(iii) Sở Nông nghiệp cũng có quyền cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở ở như là kinh doanh rau củ quả ,kinh doanh thực phẩm tươi sống, các loại trà.

(iv) Sở Công thương cấp giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho các  cơ sở kinh doanh sữa, siêu thị ,cửa hàng tiện lợi .

(iv) Cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội ở đâu? Sđt liên hệ là gì?

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội được đặt trụ sở tại địa chỉ: Số 35 Trần Bình, Quận Cầu Giấy, Hà Nội với số điện thoại/ fax: 024.32595832.

Bạn cũng có thể tìm hiểu các vấn đề liên quan tại Luật hình sự

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Nguyễn Trọng An

Nguyễn Trọng An

Nguyễn Trọng An là content editor tại website phaptri.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.16157 sec| 1092.219 kb